Coöperant(e) beleidsbeïnvloeding en organisatieversterking in West-Guatemala

Coöperant(e) beleidsbeïnvloeding en organisatieversterking in West-Guatemala


Samen met een 130-tal partnerorganisaties in 13 partnerlanden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen gaat Broederlijk Delen dagelijks de strijd aan tegen ongelijkheid. Delen. En herverdelen. Dat is voor ons de oplossing. Voor onze programmawerking rekenen wij op de inzet van coöperanten, expats die samenwerken met de partners en de collectieve dynamieken binnen het programma.

Zie voor meer informatie: www.broederlijkdelen.be

Broederlijk Delen ondersteunt 11 partners binnen een programma in West- Guatemala (Quetzaltenango, San Marcos en Huehuetenango) gericht op betere toegang, controle en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen voor inheemse en boerengemeenschappen. We zoeken een coöperant die tot 31 december 2021 (met mogelijkheid tot verlenging) processen van politieke beleidsbeïnvloeding en communicatie van de partners ondersteunt op verschillende niveaus (lokaal, nationaal, internationaal). Naast individuele begeleiding van een 5-tal partners zal de coöperant ook collectieve processen binnen het programma ondersteunen rond de kernthema's zoals toegang tot grond, water, bescherming van de biodiversiteit en een duurzaam landbouwbeleid. Hij/zij zal mogelijkheden van samenwerking met andere actoren bevorderen en de geleerde lessen inzake communicatie en lobbywerk in het programma systematiseren.

Standplaats is Quetzaltenango.

Takenpakket

Onder leiding van de lokale vertegenwoordigster, is de coöperant(e) verantwoordelijk voor de methodologische ondersteuning van het lobbywerk (lokaal-departementaal-nationaal) van partnerorganisaties in verband met de kernthema's van het programma zoals de verdediging van en de toegang tot water, grond, de bescherming van biodiversiteit en beleidsvoorstellen voor duurzame rurale ontwikkeling. De coöperant(e) is verantwoordelijk voor:

 • capaciteitsversterking gericht op effectievere netwerking en communicatie bij partnerorganisaties
 • kritisch-constructieve feedback op de plannen en verslagen van de projecten van partners
 • assistentie bij de formulering, opvolging en systematisering van collectieve initiatieven
 • mee identificeren en benutten van opportuniteiten voor internationaal lobbywerk
 • ondersteuning van de identificatie en het ingaan op opportuniteiten om aan publieke beleidsbeïnvloeding te doen (campagnes en andere communicatie initiatieven)
 • ondersteuning van de algemene opvolging van het Guatemala programma (onder de coördinatie van de landenvertegenwoordiger van Broederlijk Delen in Guatemala)

Criteria voor aanwerving

 • Je hebt een Master in sociale wetenschappen ( internationale politiek, ontwikkelingssamenwerking , communicatie) en/of rurale ontwikkeling. Specifieke bekendheid met thema's zoals agro-ecologie en/of hernieuwbare energie is een troef.
 • Je hebt 2 jaar relevante ervaring in het buitenland (bij voorkeur Centraal-Amerika of Latijns-Amerika).
 • Volgens ons institutioneel beleid moet de coöperant een andere nationaliteit bezitten dan het land van tewerkstelling.
 • Je hebt een bewezen ervaring in internationaal lobbywerk, communicatie- en kennisbeheer.
 • Je hebt ervaring in capaciteitsversterking, organisatorisch leren en multi-stakeholder processen. Je bent in staat om complexe sociale processen te begrijpen
 • Je hebt kennis van project- en programmawerking (Planning, Monitoring, Evaluatie, Systematisering)
 • Je beheerst MS Office (Word, Excel, Outlook) en het gebruik van sociale netwerken. Kennis van grafische vormgeving en webdesign is een pluspunt.
 • Je hebt oog voor gender- en generatiegerechtigheid en hebt goede interculturele vaardigheden.
 • Je hebt een vloeiende kennis van het Spaans, zowel schriftelijk als mondeling. Kennis van het Nederlands is een pluspunt
 • Je bent bereid om een aanzienlijk deel van de werktijd op het terrein door te brengen.

Profiel

 • Je bent een teamspeler, je stelt je dialogerend en verbindend ten aanzien van personen en organisaties.
 • Je bent gevoelig voor gender- en generatiegerechtigheid en voor respectvol intercultureel handelen.
 • Je bent gericht op hoe resultaten te bereiken, zonder het voortouw op te eisen.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, kunt complexe informatie en acties beheren om tot praktische oplossingen te komen, gericht op het bereiken van de doelstellingen van het programma.
 • Je bent gevoelig voor de immateriële kant van het ontwikkelingswerk, zoals cultuur, identiteit en het relationele.
 • Je herkent je in de visie en missie van Broederlijk Delen.

 

Ons aanbod

 • Een stimulerend werk binnen een gemotiveerd internationaal team en een coherent programma.
 • Een voltijds contract tot 31 december 2021, met mogelijkheid tot verlenging
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de Belgische sociaal-culturele sector, met aansluiting bij de Overzeese Sociale zekerheid en extralegale voordelen.
 • Een specifieke voorbereiding voor vertrek en een opvolging en begeleiding na vertrek door de lokale vertegenwoordiger van BD (reeds aanwezig op het terrein) en de programmabeheerder in Brussel.

Procedure

Solliciteren kan door ten laatste op 2 maart 2020 een gemotiveerde brief en CV te versturen naar Lilia Mesquita (cooperanten@broederlijkdelen.be ).
Geselecteerde kandidaten worden vanaf 9 maart 2020 uitgenodigd voor een praktische proef en eventueel een sollicitatiegesprek. De eindkandidaat kan worden gevraagd om deel te nemen aan een psychosociale test.
Het begin van het contract is voorzien voor 1 juli 2020, om de overdracht op het terrein mogelijk te maken met de persoon die momenteel deze functie vervult. De startdatum is bespreekbaar.
Informatie over Broederlijk Delen vind je op de website www.broederlijkdelen.be .

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Patricia Verbauwhede via mail aan patricia.verbauwhede@broederlijkdelen.be.


Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

 

 

 

Details Meer informatie Werkgever

Huidevettersstraat 165
1000  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.