Coöperant organisatieversterking (m/v) voor Senegal

Samen met een 130-tal partnerorganisaties in 13 partnerlanden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen gaat Broederlijk Delen dagelijks de strijd aan tegen ongelijkheid. Delen. En herverdelen. Dat is voor ons de oplossing.
In onze partnerlanden zetten we zelf geen projecten op. We steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Dat doen we via lokale partnerorganisaties. Zij kennen de noden in de streek het beste.

Ter ondersteuning van onze partners in Senegal zijn we op zoek naar een nieuwe coöperant.
Broederlijk Delen (BD) werkt sinds de jaren '70 in Senegal rond duurzame ontwikkeling. We ondersteunen duurzame plattelandsontwikkeling met een focus op drie assen: voedselsoevereiniteit, goed bestuur en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hierdoor kan de plattelandsbevolking ontsnappen uit de armoede en bijdragen tot de opkomst van een lokale economie. Broederlijk Delen werkt in Senegal in twee regio's: op het plateau van Thies en in de vallei van de Grand Baobolong. Via het programma willen onze partners een antwoord bieden op sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het doel van het Senegal programma is: "Huishoudens op het plateau van Thiès en in de vallei van de Grote Baobolong verbeteren hun veerkracht via het lidmaatschap van een sterke civiele maatschappij, voedselsoevereiniteit en een duurzaam beheer van het milieu en natuurlijke hulpbronnen."
De coöperant zal verschillende organisaties begeleiden in het versterken van hun capaciteiten rond organisatiebeheer, met het oog op het verbeteren van hun effectiviteit, efficiëntie en democratische en financiële autonomie. De coöperant kan hierbij verder bouwen op lopende processen van institutionele versterking.
De coöperant zal de partners ondersteunen in hun streven naar meer autonomie, zowel op het vlak van legitimiteit en goed bestuur als op strategisch en financieel vlak en voor het aangaan van externe allianties/netwerking.
De coöperant is in eerste instantie een coach en procesfacilitator die ervaring heeft met het begeleiden van processen van organisatieversterking. Hij/zij kan zich, indien nodig, omringen met lokale experten voor meer technische ondersteuning van de partners. De coöperant werkt nauw samen met de lokale vertegenwoordiger van BD in Burkina Faso.

Takenpakket

 • Partnerorganisaties begeleiden om hun noden in kaart te brengen op vlak van organisatieversterking en verzelfstandiging, verder bouwend op bestaande ervaringen.
 • Trajecten van capaciteit versterking op maat van elke organisatie uitwerken en begeleiden en dit volgens de specifieke rol van bepaalde partners in het programma.
 • Vormen en begeleiden van organisaties op vlak van organisatiebeheer, projectbeheer, democratisch bestuur, financieel beheer en verzelfstandiging.
 • Begeleiden van sommige partners in hun exit strategie.
 • Partners begeleiden in het ontwikkelen van innovatieve diensten die inkomen genereren om een (gedeeltelijke) onafhankelijke manier van functioneren te garanderen.
 • Bijdragen aan en stimuleren van leerprocessen binnen organisaties en wederzijds leren op niveau van het programma.
 • Promoten van synergie tussen partners en samenwerking met andere actoren (overheid en privé/NGO) en mechanismen helpen ontwikkelen die de duurzaamheid van deze samenwerkingen bevorderen.
 • Partners begeleiden in de analyse van hun strategieën voor de verzelfstandiging van hun doelgroepen en het ontwikkelen van performante en duurzame strategieën op dit vlak ondersteunen.

Profiel

 • Hogere studies met specialisatie in ontwikkeling/organisatiebeheer (of gelijkwaardig door ervaring).
 • Minstens 3 jaar werkervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van trajecten van capaciteitsversterking van individuen en/of civiele maatschappij organisaties.
 • Ervaring met, of kennis van financieel beheer van organisaties.
 • Ervaring met personeelsbeheer en coaching is een voordeel.
 • Goede theoretische kennis van methoden, technieken en participatieve tools voor capaciteitsversterking.
 • Professionele ervaring in analyse, uitwerking en beheer van ontwikkelingsprojecten en strategische plannen, kennis van begeleidingsmethoden voor planning, opvolging en evaluatie van projecten en programma's.
 • Minstens 2 jaar professionele ervaring in een ontwikkelingsland, bij voorkeur in Afrika.
 • Goede kennis (gesproken en geschreven) van Frans, kennis van Engels en/of Nederlands is een voordeel.

Andere kwalificaties

 • Je bent dynamisch, flexibel en gemotiveerd, een teamplayer die kennis en vaardigheden kan delen.
 • Je neemt het initiatief en kan zelfstandig werken.
 • Je stelt gemakkelijk prioriteiten en kan verschillende trajecten tegelijkertijd opvolgen.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en je hebt een houding/werkervaring gericht op resultaten.
 • Je hebt relationele en communicatieve vaardigheden, je kunt luisteren en processen ondersteunen, zonder het leiderschap te eisen.
 • Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent erg gevoelig voor de immateriële aspecten van de ontwikkeling, zoals cultuur, identiteit, relaties.
 • Je kan jezelf terugvinden in de visie van BD.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de Belgische sociaal-culturele sector, met aansluiting bij de Overzeese Sociale zekerheid en extralegale voordelen.
 • Een specifieke voorbereiding voor vertrek en een opvolging en begeleiding na vertrek.
 •  Een stimulerend werk binnen een gemotiveerd internationaal team en een coherent programma.

Procedure

Solliciteren kan door ten laatste op 31 januari 2019 een gemotiveerdebrief en CV te versturen naar Lilia Mesquita (cooperanten@broederlijkdelen.be)

Geselecteerde kandidaten worden vanaf 11/02/19 uitgenodigd voor een praktische proef en eventueel een sollicitatiegesprek. De eind kandidaat wordt gevraagd om deel te nemen aan een psychosociale test.
Uitzending is voorzien voor een periode van 2 jaar met vertrek bij voorkeur eind mei- begin juni 2019. Tijdstip van vertrek hangt af van ervaring, de nodige voorbereiding en vorming en het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunning.

Informatie over Broederlijk Delen vind je op de website www.broederlijkdelen.be. Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Suzy Serneels via mail (adres: suzy.serneels@broederlijkdelen.be ) of op het nummer +32 (0)2.213 04 44.

(Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...)).

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Huidevettersstraat 165
1000  Brussel