coördinatie kinderdagverblijf de wurpskes

Buurtwerk 't Lampeke vzw zoekt 1 halftijds coördinator voor het kinderdagverblijf de Wurpskes (V/M) in een contract van onbepaalde duur.

Buurtwerk 't Lampeke (www.lampeke.be) is een buurtwerking in de Ridderbuurt (= noordwestelijk gedeelte) te Leuven en besteed aandacht aan drie grote thema's: het werken rond kansarmoedebestrijding, het versterken van de leefbaarheid in de buurt en de tewerkstelling van kansengroepen. Wij verlenen hoop aan mensen die maatschappelijk worden uitgesloten (www.hoopverlening.be). We werken samen aan een maatschappij waarin elke mens een waardevolle plaats heeft.

De werking heeft verschillende werkplekken in de Ridderbuurt. Iedereen is er welkom en kan er terecht met al zijn/haar kleine en grote vragen. De werking biedt een gezellige plek en diverse activiteiten aan voor alle leeftijden. Daarnaast werkt buurtwerk 't Lampeke rond deze thema's ook op project‐ en beleidsmatig niveau.

Buurtwerk 't Lampeke bestaat uit dagopvang de Wurpskes, kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube, buurthuis 't Lampeke en Prego (preventieve gezinsondersteuning).

Het kinderdagverblijf de wurpskes is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en biedt opvang aan 10 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Deze kinderen leven in maatschappelijk kwetsbare gezinnen, gezinnen die in een situatie zitten van armoede en sociale uitsluiting. De wurpskes zijn erkend en worden gefinancierd door Kind en Gezin.
De kinderen worden opgevangen in 1 verticale leeftijdsgroep en begeleid door deskundige begeleid(st)ers in de kinderzorg onder leiding de coördinatrice/coördinator kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is open tussen 7u00 en 18u00.
HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Coördineren van een pedagogisch verantwoorde, veilige en kwalitatieve kinderopvang waar kinderen maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen krijgen met extra aandacht aan de maatschappelijk kwetsbare achtergrond van de kinderen (en hun ouders).

Takenpakket coördinatie (V/M)

1. Je staat in voor de dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf conform de richtlijnen van Kind en Gezin
- Je zorgt voor een kwaliteitsvolle kinderopvang. Hierbij volg je de pedagogische visie en het beleid van het kinderdagverblijf.
- Je draagt actief bij tot de verhoging van de kwaliteit van het kinderdagverblijf en werkt dit procesmatig uit in overleg met je collega's.
- Je bent contactpersoon voor de Wurpskes

2. Administratieve taken
- Je zorgt voor de registratie Kind en Gezin
- Je bent eindverantwoordelijke financiën van het kinderdagverblijf
- Je bent eindverantwoordelijke organisatie en logistiek
- Je doet verslaggeving allerlei
- Je zorgt voor het uitwerken en opvolgen van procedures

3. Taken rond personeel
- Je geeft leiding aan de kindbegeleidsters en logistieke ondersteuning en zorgt voor regelmatig overleg en ondersteuning.
- Je organiseert en leidt de wekelijkse teamvergadering
- Je maakt de personeels- en vrijwilligersplanning op
- Je organiseert kadervorming

4. Contacten met ouders
- Je volgt de opvangaanvragen op
- Je hebt dagelijkse contacten met ouders tijdens de breng-en haalmomenten
- Je neemt kindbesprekingen op met de ouders
- Je zorgt voor bruggen met en onderhoudt relaties naar andere diensten en organisaties
- Je woont de oudergroep bij

5. Continuïteit van de opvang mee verzekeren
- Indien nodig verzeker je mee de opvang van de kinderen met een minimum aanwezigheid van 20% per week. Dit om een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders en kinderen.

6. Interne en externe netwerkvorming
- Deelname aan Prego-vergadering (preventieve gezinsondersteuning)
- Deelname aan overkoepelende momenten (fietstocht, denkdagen...)
- Deelname aan vergaderingen vanuit organisatie
- Deelname aan overkoepelende structuren van het eigen werkveld
- Signaalfunctie naar Kind en Gezin en beleidsverantwoordelijken (intern en extern)

7. Schrijven en opvolgen van dossiers
- Je schrijft en dient dossiers in om de dagelijkse werking te ondersteunen
- Je schrijft en dient dossiers in die een antwoord kunnen bieden op noden van gezinnen en bijdragen tot maatschappelijke verandering
- Je volgt dossiers op

Competentieprofiel kan worden opgevraagd op volgend mailadres wurpskes@lampeke.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: pc 329 barema B1b
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mia@lampeke.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Kinderdagverblijf de Wurpskes
Riddersstraat 60
3000  Leuven