Coördinator

Kiem is op zoek naar :  een coördinator

Is het beste uit mensen halen jouw ding? Zit je graag aan het stuur van een organisatie? Zoek je een uitdaging binnen een geëngageerd team? Dan hebben wij een job voor jou!

Kiem wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

 Context van de functie

Kiem leidt mensen uit kansengroepen naar een duurzame tewerkstelling door het organiseren van opleiding, begeleiding en bemiddeling. We richten ons prioritair op de transportsector.  Onze passie is het opleiden en begeleiden van bestuurders in transport.  Momenteel organiseren we verschillende opleidingstrajecten voor (anderstalige) werkzoekenden met interesse voor het zwaar vervoer, bus & car en taxivervoer.

De organisatie is in volle ontwikkeling. Het team groeide het laatste jaar van 7 naar 12 medewerkers. We zetten ook extra in op het duurzaam ontwikkelen van nieuwe projecten en kansen voor een bredere werking. Om de organisatie verder in goede banen te leiden is Kiem op zoek naar een coördinator voor het dagelijkse bestuur van de organisatie en de leiding en ondersteuning van het team.

 Functieomschrijving:

-         Je hebt de dagelijkse leiding over de organisatie en haar teamleden.

-          Je waakt samen met de Raad van Bestuur over het uitvoeren van de missie en de visie.

-          Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

-          Je motiveert, coacht en ondersteunt de teamleden in hun rol en bewaakt een goede teamwerking. Je ondersteunt je collega’s bij het uitvoeren van alle activiteiten – opleidingen, begeleidingen of andere trajecten.

-          Je zorgt voor een duurzaam en correct financieel beheer van de organisatie.

-          Je vertegenwoordigt de organisatie extern bij de stakeholders (beleid, klanten, partners..).

-          Je bent eindverantwoordelijk voor het uitwerken van het kwaliteitsbeleid, de pedagogische visie en communicatie.

Voorbeelden van concrete taken:

-          Je organiseert de nodige teamoverlegmomenten of werkgroepen.

-          Je maakt samen met het team de jaarplanning op. Je maakt een personeelsplanning in functie van de opdrachten van de organisatie.

-          Je zorgt voor een gepaste aanwerving van personeel in overleg met de RVB en het team.  Je schrijft vacatures uit en voert sollicitatiegesprekken.

-          Je voert coaching – en functioneringsgesprekken met de teamleden

-          Je blijft op de hoogte van de arbeidswetgeving en zorgt voor de naleving hiervan in het personeelsbeleid

-          Je bent het aanspreekpunt voor welzijn op de werk.

-          Je onderhoudt externe contacten voor de lopende en toekomstige projecten.

-          Je doet een nauwgezette inhoudelijke en financiële projectopvolging in samenwerking met de opleidingscoaches.

-          Je organiseert samen met de voorzitter het overleg met RVB en AV. Je bereidt dit voor en implementeert beleid in de organisatie. Je bent de brug tussen team en RVB.

-          Je maakt een begroting op en rapporteert over de financiële voortgang aan de RVB.

-          Je volgt beleidsevoluties in de sector op en onderhoudt contacten met partnerorganisaties en overheidsinstanties.

-          Je zorgt voor de opvolging van de uitwerking van kwaliteitsbeleid, ICT-beleid en communicatiebeleid.

Gewenst profiel:

Functiespecifieke competenties: 

-je hebt een masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring

-je beschikt over coachende vaardigheden, je helpt de talenten van je medewerkers te ontwikkelen

-je bent een teamspeler, bent empathisch en stimuleert samenwerking

-je kan delegeren en geeft vertrouwen

-je hebt ervaring in het werken met kansengroepen en/of bent thuis in de sector van opleidingen

-je hebt kennis van financieel beleid en het uitvoeren ervan

-je hebt kennis van projectopvolging en voortgangscontrole

-je bent communicatief en gedreven

-je hebt een gezond strategisch inzicht

-je hebt de nodige beslissingskracht

-je bent mobiel: je bent bereid je regelmatig te verplaatsen.

Organisatiegebonden competenties:

- Flexibiliteit

- Zelfstandigheid

- Samenwerking

- Empathie

- Oplossingsgericht

Wij bieden:

- een voltijds contract voor onbepaalde duur

- verloning en voordelen volgens paritair comité 329.01 schaal L1

- zeer afwisselend werk, een prettige werksfeer en in een heel fijn team

- ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

- occasioneel thuiswerk mogelijk

Solliciteren ten laatste op 22 februari 2019 met motivatiebrief en CV t.a.v. Katrien Monten

sollicitatie@kiemvzw.be.  Kandidaten die weerhouden worden zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.  Meer info via mail of telefonisch op 03/270 36 95 en op www.kiemvzw.be

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: verloning en voordelen volgens paritair comité 329.01 schaal L1
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitatie@kiemvzw.be
    met referentie www.kiemvzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Kiem
Langstraat 102
2140  Antwerpen