Coördinator

Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en inclusieve samenleving. Via kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve initiatieven geeft Kif Kif mensen de instrumenten in handen om hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat over de interculturele samenleving. Zo steunt Kif Kif actief individuen en groepen die gediscrimineerd worden of waarvan de grondrechten worden aangetast, en versterkt hen om op te komen voor hun rechten.  

Jobinhoud

 • Coördinatie en begeleiding stafmedewerkers (coaching, functioneren, evaluatie in functie van de doelstellingen).
 • Is verantwoordelijk voor de taakverdeling binnen de werking van Kif Kif. 
 • Werkt mee aan het ontwikkelen en uitdragen van de Kif Kif visie op het vlak van de interculturele samenleving.
 • Actieve opvolging en ondersteuning van de algemene vergadering en het bestuur.
 • Onderhoudt de contacten en trekt de samenwerking van Kif kif met het brede middenveld en de bredere antiracistische beweging.
 • Vertegenwoordigt Kif Kif bij overleg met beleidsverantwoordelijken en koepelorganisaties.
 • Volgt subsidielijnen en andere financiële inkomsten op.
 • Draagt de financiële eindverantwoordelijkheid.
 • Coördineert het kwaliteitsbeleid van de organisatie.

Ervaring is belangrijker dan opleiding

 • Kent het middenveld op haar/zijn duimpje.
 • Heeft een gedegen kennis over de interculturele samenleving.
 • Is vertrouwd met methodieken om verschillende doelgroepen te bereiken.
 • Heeft aantoonbare ervaring in financieel en zakelijk beleid.
 • Heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van subsidiedossiers.
 • Is sterk in projecten plannen, organiseren en bijsturen, zowel voor zichzelf als voor het team.
 • Heeft aantoonbare ervaring in het sturen van een team en het coachen van medewerkers en vrijwilligers.
 • Is diplomatisch ingesteld en geeft opbouwende en werkbare kritiek.
 • Stippelt mee het beleid uit van de organisatie en stelt zich loyaal op ten aanzien van beslissingen.
 • Is geëngageerd, maar kan het hoofd koel houden in moeilijke situaties.
 • Kan omgaan met een diversiteit aan medewerkers, vrijwilligers en derden.
 • Beschikt over vergadertechnische competenties.
 • Beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.
 • Is bereid zich bij te scholen indien nodig.
 • Is bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

Ons aanbod 

 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Deeltijds regime (80%), maar een aangepast regime is ook mogelijk.
 • Vrijheid om je takenpakket samen met collega’s inhoudelijk in te vullen. 
 • Doordat Kif Kif een belangrijke speler is in het middenveld, heb je als coördinator niet alleen een maatschappelijk relevante functie, maar ook toegang tot een breed netwerk. 
 • Je komt terecht in een boeiende en flexibele werkomgeving in Toko, onze coworking space.
 • Je komt terecht in een geëngageerd team dat elke dag mee bouwt aan een solidaire samenleving.
 • Werkgebied: Vlaanderen & Brussel met standplaats Antwerpen-Berchem, vlakbij het station.
 • Een salarispakket volgens barema b1a (paritair comité 329.01), aangevuld met extralegale voordelen, zoals woon-werkvergoeding en maaltijdcheques.

Solliciteren

 • Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief en CV ten laatste op 9 februari 2020 naar info@kifkif.be, met in het onderwerp ‘sollicitatie coördinator’.
 • Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen uit andere kansengroepen worden extra aangemoedigd om te solliciteren.

Selectieprocedure:

 • Eerste ronde  

Gesprek op 20 of 21 of 22/02

 • Tweede ronde 

Gesprek op 26 of 27/02

Voor meer informatie over de jobinhoud en procedure: 

e-mail naar info@kifkif.be of  bel tijdens kantooruren (10:00-17:00) naar  0476 07 56 04.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij info@kifkif.be
 • Indiensttreding:
Werkgever
Kif Kif vzw
Statiestraat 139
2600  Berchem