Coördinator - ASV leerkracht

Functieomschrijving

Het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant wenst over te gaan tot het aanstellen van een voltijdse coördinator.

Het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs, VCLB Leuven-Tienen-Diest-Aarschot en de pedagogische begeleidingsdienst. Het netwerk bestaat uit twee lokale teams (Leuven en Diest/Hoegaarden/Zoutleeuw) en organiseert de ondersteuning van schoolteams en leerlingen met specifieke onderwijsnoden in de regio Oost-Brabant. We zijn op zoek naar een coördinator om ons team te versterken.

Je bent verantwoordelijk voor een aantal ondersteuners binnen ons groot team. Samen met hen tracht je een antwoord te bieden op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en de schoolteams met effect op de klasvloer. We bouwen samen aan een meer inclusief onderwijs. De focus van ondersteuningsvragen wordt gelegd op fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm.

Rol en werking

- Je vormt een brug tussen de ondersteuners en de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

- Je bent een sterke coach en mentor naar ondersteuners toe.

- Je werkt nauw samen met collega's in het coördinatieteam.

- Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd vanuit ons multidisciplinair team, of de pedagogische begeleidingsdienst.

- Je weet je te organiseren op administratief vlak en kan gemakkelijke sociale contacten leggen.

- Je neemt wekelijks deel aan het zorgloket.

- Je bent een aanspreekpunt van ondersteuners gekoppeld aan enkele miniteams.

- Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd vanuit ons multidisciplinair team, of pedagogische begeleidingsdienst.

- Je helpt ondersteuners bij het interpreteren en verfijnen van ondersteuningsvragen, in functie van het aanbod.

- Je gaat flexibel in op vragen die in de loop van het schooljaar binnenkomen, die verheldering vragen.

- Je neemt participatief deel aan overleg met coördinatoren van andere ONW’s.

- Je tracht steeds de werking van het ONWOB te optimaliseren.

- Je denkt mee na over visie en beleid van het ONWOB, uitwerken van planningsdocumenten, leidraden...

- Je hebt extra aandacht voor de aanvangsbegeleiding van nieuwe ondersteuner.

- Je voorziet professionalisering in overleg met pedagogische begeleiding (oa. teamvergadering voorbereiden.

- Je neemt deel aan verschillende overlegplatforms zoals denktanken, lerende netwerken, CLB’s …

- Je doet schoolbezoeken in nauwe samenwerking met de ondersteuners om de visie van het ONWOB verder te verspreiden.

- Je ondersteunt ondersteuner bij complexe casussen.

- Je hebt kennis van het M-decreet, onderwijsvernieuwingen

 

Persoonsgebonden competenties

- positieve ingesteldheid hebben

- flexibel zijn

- beschikken over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaaridgheden

- creatief denken (inventiteit)

- sterk zijn in probleemoplossend / oplossingsgericht handelen

- makkelijk sociale contacten leggen

- bereid zijn tot leren

- je hebt een onderzoekende houding

- initiatief nemen

- assertief zijn

- zelfstandig werken

- stressbestendig

- goede communicatieve vaardigheden

Vereiste kennis en vaardigheden

- Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs

- Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs

- Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs

of gelijkwaardig door ervaring.

Ervaring met de doelgroepen type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 is een pluspunt, net als ervaring in het gewoon onderwijs.

Andere diploma's zoals logopedisten, orthopedagogen, psychologen, neurolinguïsten, ... komen in aanmerking onder een andere weddeschaal namelijk onder 'andere' bekwaamheidsbewijzen, weddeschaal 121.

Voor meer info:

http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/database/BuBAO_diplomalijst.asp?mvakcode=26

 

Rijbewijs

B en je bezit een eigen wagen.

Je bent je bereid om te verplaatsen binnen de ruime regio Oost-Brabant.

Contract

●     Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

●     Contract van bepaalde duur - van 01 september 2019 tot 30 juni 2020

●     Voltijds

Plaats tewerkstelling

BO Ter Bank - Sint-Jansbergsesteenweg 295, 3001 Heverlee

Aanbod

Een voltijdse job binnen een multidisciplinair kader.

Je krijgt interne ondersteuning vanuit de andere coördinatoren.

De gereden kilometers worden vergoed.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij onw.oostbrabant@gmail.com
    met referentie Eveline Billen en Leslie Lambrechts
  • Indiensttreding:
Werkgever
BO Ter Bank
Tervuursesteenweg 295
3001  Heverlee