Coördinator coalitie Detentie (m/v/x/) 06/2020

COÖRDINATOR VAN EEN COALITIE VAN ORGANISATIES DIE ACTIEF ZIJN OP HET GEBIED VAN ADMINISTRATIEVE DETENTIE VAN VREEMDELINGEN (VOLTIJDS)

VISIE EN MISSIE

Vluchtelingenwerk Vlaanderen komt op voor vluchtelingenrechten. Omdat elke persoon recht heeft op een leven in vrede, vrijheid en veiligheid. Daartoe vergroten en versterken we het maatschappelijk draagvlak, doen we aan beleidsbeïnvloeding, coördineren we onderlinge samenwerking en bieden we concrete ondersteuning aan het werkveld. Op www.vluchtelingenwerk.be vind je alles over onze werking.

Tesamen met Caritas International, Point d'Appui, JRS Belgium  en Ciré vormt Vluchtelingenwerk Vlaanderen een coalitie van organisaties die actief zijn op het gebied van administratieve detentie van vreemdelingen. Deze coalitie streeft een gemeenschappelijke visie na:

« Ieder mens heeft recht op vrijheid. Het is een fundamenteel recht. De leden van de coalitie bundelen hun krachten om een einde te maken aan migratiedetentie. Ze werken samen om de wetgeving, het beleid en de praktijken die de administratieve detentie van vreemdelingen organiseren, te veranderen.»


Om haar doelen te bereiken, wil de coalitie op vier gelijkwaardige pijlers werken:

 • Een netwerk van bezoekers, geaccrediteerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, die regelmatig de detentiecentra bezoeken en controleren.
 • Beleidswerk dat er op gericht is de wetgeving, het beleid en de praktijken die administratieve detentie van vreemdelingen organiseren te veranderen.
 • Een communicatie – en campagnepijler waarbij de praktijk van administratieve detentie fundamenteel bevraagd wordt.
 • Een juridische pijler, die erop gericht is de bezoekers, het beleidswerk en de communicatiepijler maximaal te stutten.


De coalitie is op zoek naar een actieve, energieke collega, die de werkzaamheden van de onlangs opgerichte coalitie zal  coördineren. Een werkprogramma is hiertoe opgesteld. Om structureel vorm te geven aan deze coalitie, verbreding naar bijkomende leden te organiseren en om gezamenlijk de realisering van de missie naderbij te brengen trekt de coalitie nu een coördinator aan.

Taken

De coördinator is verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep van de coalitie en functioneert onder supervisie van de stuurgroep. Haar of zijn taken zijn de volgende:

 • Tot het einde van 2020 een participatief proces begeleiden, waarbij de structuur van de coalitie duidelijk vorm krijgt en actief naar uitbreiding wordt gezocht.
 • Het bijeenroepen en ondersteunen van de diverse werkgroepen van de coalitie, het leiden van vergaderingen en het toezien op de juiste uitvoering van besluiten en genomen initiatieven. In samenspraak met medewerkers van verschillende actieve organisaties de structuur en werkwijze  van deze werkgroepen op punt stellen.
 • Het coördineren en waar nodig uitvoeren van alle door de coalitie besloten activiteiten en werkzaamheden, in nauwe samenwerking met lidorganisaties
 • Het voorbereiden van de vergaderingen van de stuurgroep, het maken van de verslagen en het uitvoeren van de genomen besluiten.
 • Het ondersteunen van het beleidswerk van de Coalitie, onder supervisie van de stuurgroep
 • Het volgen van de evoluties rond het thema detentie van mensen in administratieve detentie.
 • Het opzetten en begeleiden van communicatie initiatieven rond het thema
 • Het opzetten van verdere fondsenwerving initiatieven
 • Het houden van de rekeningen van de coalitie
 • Het rapporteren aan de donoren

Jouw profiel

 • Actieve tweetaligheid Frans en Nederlands is een absolute vereiste, zowel mondeling als schriftelijk. Goede kennis van het Engels wenselijk.
 • Diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring, met kennis van het juridische, sociale of politieke landschap.
 • Aantoonbare kennis van het internationaal vluchtelingenrecht, de mensenrechten en de vreemdelingenwetgeving in Belgie
 • Kennis van de relevante maatschappelijke structuren en instellingen op lokaal, federaal en Europees vlak
 • Inzicht in en ervaring met NGO' s en het maatschappelijk middenveld.
 • Communicatieve vaardigheden en de bereidheid om actief naar buiten te communiceren en te netwerken.
 • Goede organisatorische kwaliteiten; in staat om goed te plannen en onder druk te werken
 • Beheersing van relevante technieken mho op relatie- en ontmoetingsmanagement
 • Pro-actief, enthousiast en energiek

Wij bieden

 • Zo snel mogelijke indiensttreding
 • Een contract (minstens 4/5) voor onbepaalde duur
 • Volledige terugbetaling van trein abonnement (woon-werkverkeer)
 • Eindejaarspremie en 10 extra vakantiedagen (pro rata)
 • Een werkplek in Brussel, vlakbij het Noordstation

Solliciteren 

Stuur je cv en motivatiebrief via het sollicitatieformulier t.a.v. Charlotte Vandycke uiterlijk 6 juli 2020 om 17u00.
Bijkomende vragen kunnen gericht worden aan Joost Depotter: joost@vluchtelingenwerk.be
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 9 juli na 13u en vrijdag 10 juli vanaf 9u30.

Solliciteer hier voor 6 juli 2020 om 17u00

We werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of handicap. Vluchtelingenwerk wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij. We werken daarom aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid. Wij moedigen in het bijzonder vluchtelingen en asielzoekers aan om te solliciteren.

WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

Vluchtelingenwerk is een ngo die zich inzet voor asielzoekers en vluchtelingen in ons land. We doen dit samen met een 30-tal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. We zetten druk op het beleid en sensibiliseren het ruime publiek. We werken aan integratie van vluchtelingen en ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

Adres

Kruidtuinstraat 75
1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node)

 • Treinstation: Brussel-Noord
 • Metro: Kruidtuin (lijnen 2 en 6)
 • Betalende parking: Dwarsstraat 17, 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node) of Kruidtuinlaan 29-31, 1000 Brussel

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  met referentie coalitie detentie
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Bota75
Kruidtuinstraat 75
1210  Brussel


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.