Coördinator Ervaringsdeskundigen (m/v/x)

Je maakt deel uit van het coördinatieteam (6 personen) van de dienst ervaringsdeskundigen. Samen strijden we tegen armoede en sociale uitsluiting door ongelijkheden in de toegang tot de sociale grondrechten weg te werken. We verbeteren de toegankelijkheid van deze diensten voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen in armoede. Dit doen we door het perspectief van personen die in armoede of sociale uitsluiting hebben geleefd binnen te brengen binnen onze partnerdiensten (zowel federale overheidsdiensten als diensten in de gezondheidszorg).
  
Je staat in voor het uitwerken en opvolgen van de samenwerking met de FOD Financiën, en coördineert het werk van de ervaringsdeskundigen bij deze FOD

 • Je werkt de samenwerking met de FOD Financiën uit, door o.a. de concrete invulling van het takenpakket te bespreken en een functionele chef en mentor voor de ervaringsdeskundigen toe te wijzen. Je staat in voor de individuele opvolging van deze ervaringsdeskundigen (individuele ondersteuning, individuele doelstellingen bepalen, evaluatiecycli, …).
   
 • Je onderhoudt deze samenwerking
  (1) door een partnerschap te creëren tussen de FOD Financiën, de ervaringsdeskundigen en het coördinatieteam
  (2) door o.a. de integratie van de methodologie en de integratie van de ervaringsdeskundigen in hun team op te volgen
  (3) door projecten te coördineren die binnen de samenwerking opgezet worden.
   
 • Je organiseert thematisch overleg met de bevoegde personen, legt de doelstellingen vast, verzorgt de opvolging ervan en evalueert de resultaten.
   

Daarnaast voer je enkele algemene taken uit voor de dienst ervaringsdeskundigen: 

 • Je detecteert de noden qua communicatie binnen én buiten de dienst en zoekt hiervoor antwoorden. 
 • Je overziet het budget van de dienst ervaringsdeskundigen en maakt budgetnota’s op. 
 • Je houdt de boordtabel van de dienst mee up-to-date. 
 • Je neemt deel aan de rekrutering en selectie van ervaringsdeskundigen samen met de dienst HRM. 
 • Je creëert en je onderhoudt een uitgebreid netwerk met organisaties die werken rond armoedebestrijding, onderwijsinstellingen die sociaal actief zijn of armoede bestrijden en de aanspreekpunten i.v.m. armoedebestrijding en/of de dienst ervaringsdeskundigen. 
 • Je rapporteert over je werkzaamheden, bijvoorbeeld via verslagen, evaluaties en presentaties. 
 • Je plant en organiseert de maandelijkse vergaderingen van de ervaringsdeskundigen. 
 • Je bent actief in het coördinatieteam en je neemt de verantwoordelijkheid op in bepaalde taken, bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen opleiden, deelnemen aan denkdagen van de dienst, presentaties geven, … 

Solliciteren?

Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Op de site van SELOR vind je de volledige vacature
Solliciteren kan tot en met 9 augustus via SELOR.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Minimum €37346,97 (bruto jaarsalaris)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Kruidtuinlaan 50
1000  Brussel