COÖRDINATOR FONDSENWERVING

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. In Vlaanderen telt Amnesty International meer dan honderdduizend supporters. Op ons secretariaat in Brussel werken ruim 30 personeelsleden en een 15-tal vrijwilligers en stagiairs.

Voor meer mensenrechtenimpact rolt Amnesty International Vlaanderen momenteel een ambitieus groeiplan uit, zowel financieel als in activisme en supporters.

 

FUNCTIE

Samen met een team van zes medewerkers en enkele vrijwilligers/stagiairs zorg je ervoor dat Amnesty International Vlaanderen onafhankelijk en onpartijdig kan blijven werken door een brede basis van financiële supporters uit te bouwen.

Het team Fondsenwerving is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe financiële supporters via verschillende kanalen, zoals directe dialoog, telemarketing, lead conversion, direct mailings, online fondsenwerving en legatenwerking. Tevens speelt zij een belangrijke rol in het behouden van bestaande schenkers en hen verder betrekken bij onze werking. Tenslotte staat het team in voor een vlot en persoonlijk contact bij vragen en opmerkingen van supporters. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de andere afdelingen.

Je streeft heldere, meetbare en samenhangende doelstellingen na op basis van het strategisch kader dat je zelf mee uittekent. Met oog op een geïntegreerde werking neem je als lid van het coördinatieteam organisatiebrede verantwoordelijkheid op voor de strategische doelen van de organisatie. Je rapporteert aan de directeur.

 

WAT GA JE DOEN?

 •  Samen met het coördinatieteam werk je op het ontwikkelen en behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie. Je plant en organiseert het werk doorheen de organisatie mee.
 •  Je bepaalt de fondsenwervingsstrategie, binnen het kader van de organisatiestrategie en in samenwerking met je medewerkers en het coördinatieteam.
  •  Je bouwt de bestaande fondsenwervingstechnieken verder uit.
  •  Je streeft naar een gezonde, toekomstgerichte differentiatie met het oog op duurzaamheid en kwaliteit.
  •  Je hanteert een datagedreven aanpak.
 •  Je vertaalt de strategie naar een operationele planning.
 •  Je stimuleert de ontwikkeling van je medewerkers en team.
 •  Je zorgt voor kennisopbouw en kennisdeling inzake fondsenwerving en marketing binnen het fondsenwervingsteam en binnen de andere afdelingen van de organisatie.
 •  Je werkt uitstekend samen over afdelingen heen in functie van marketing- en communicatiestrategieën, financiële planning en rapportage, en organisatieontwikkeling.

 

WIE BEN JE?

 •  Je beschikt over een stevig strategisch denkvermogen: je ziet de grote kaders van de werking van een organisatie, de omgeving waarin deze functioneert en kunt een beleid naar voren brengen dat de afdeling en organisatie op lange termijn beïnvloedt.
 •  Je hebt een brede achtergrond in de sfeer van fondsenwerving, marketing en/of communicatie.
 •  Je hebt een sterk cijfermatig inzicht.
 •  Jouw management capaciteiten zoals plannen en organiseren, delegeren en het bewaken van de voortgang en kwaliteit zorgen ervoor dat plannen tot uitvoering komen.
 •  Door jouw innovatievermogen kan je anticiperen op toekomstige uitdagingen via het nemen van structurele maatregelen en stimuleren van vernieuwing.
 •  Als ervaren leidinggevende kan je een team aansturen. Je combineert een oog voor autonomie en ontwikkeling met duidelijke sturing en leiderschap.
 •  Je beschikt over een natuurlijke geloofwaardigheid en overtuigingskracht.
 •  Je hebt een hart voor mensenrechten en onderschrijft voluit de waarden van Amnesty International.
 •  Je beheerst het Nederlands en Engels zeer goed. Basiskennis Frans is een pluspunt.

 

ONS AANBOD

 •  Unieke kans om mee vorm te geven aan de uitbouw, groei en impact van Amnesty International Vlaanderen.
 •  Een enthousiast team, een toffe samenwerking en een engagement voor meer respect voor de rechten van de mens wereldwijd.
 •  Een boeiende en afwisselende job waarbij je echt een verschil kunt maken.
 •  Een mooie, dynamische en inspirerende werkplek in hartje Brussel.
 •  Een voltijds contract voor onbepaalde duur.
 •  Een degelijk loon op het niveau van de ngo-sector / PC 329.01.
 •  Extralegale voordelen: smartphone en abonnement, maaltijdcheques, groepsverzekering (dekking overlijden, gewaarborgd inkomen en hospitalisatieverzekering), terugbetaling woon-werkverkeer en een eindejaarspremie.
 •  Bijkomende opleidingen in functie van de behoeften en functie.

 

INTERESSE?

Voor vragen kan je terecht bij Wies De Graeve, Directeur van Amnesty International Vlaanderen via 02/669 37.37 of wies.degraeve@amnesty-international.be. Je kunt solliciteren tot en met 30 september door je cv en motivatiebrief te sturen naar sollicitaties@amnesty-international.be. Je kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

 

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

Wij maken werk van diversiteit en gelijke kansen. We selecteren op basis van attitude en vaardigheden. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht je diploma, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie, kleur of beperking.

Details Meer informatie
 • 026693737
Werkgever
Amnesty International Vlaanderen vzw
Waversesteenweg 169
1050  BRUSSEL (ELSENE)