Coördinator Fondsenwerving & Communicatie (m/v) - Vacature

VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO die onderwijs & opleidings instellingen en scholen steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarme jongeren, alsook hun begeleiding naar de arbeidsmarkt en naar ondernemerschap. Via ontwikkelingseducatie slaan wij tevens een brug naar Belgische scholen. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot wereldburgers.

Als coördinator fondsenwerving & communicatie rapporteer je rechtstreeks aan de directeur en maak je deel uit van het dagelijks bestuur. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van je inhoudelijke en financiële (meerjaren)doelstellingen op basis van een duidelijke budgettering. Je stuurt daartoe een team van 3 personen aan en bent verantwoordelijk voor de efficiënte organisatie en opvolging van de activiteiten van je team. Je stemt op regelmatige basis af met andere diensten, onder meer met het oog op een correcte verantwoording van de middelen die je verzamelt.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:

Fondsenwerving

-          Je werkt mee de strategische en operationele planning en het budget uit voor fondsenwerving en neemt een deel van de implementatie voor je rekening

-          Je bouwt de huidige fondsenwervingskanalen verder uit en exploreert, samen met externe agentschappen en leveranciers, nieuwe mogelijkheden in binnen- en buitenland

-          Je hebt kennis van traditionele fondsenwervingstechnieken, maar bent ook mee met nieuwe technologieën en de mogelijkheden die deze met zich meebrengen

-          Op basis van data-analyse en KPI’s monitor je de performantie van alle fondsenweringskanalen en stuur je bij waar nodig

-          Je vertegenwoordigt VIA Don Bosco bij institutionele en privédonateurs en bedrijven en bouwt een duurzame relatie op met hen in het kader van CSR/CSV

Communicatie

-          Je bent eindverantwoordelijke voor de diverse media die VIA Don Bosco beheert (eigen magazine, website, social media, nieuwsbrieven, …)

-          Je ontwerpt samen met je team een communicatiestrategie, aangepast aan de strategie en primaire doelgroepen van de organisatie

-          Je werkt op een actieve manier mee aan de productie van communicatiemateriaal, inclusief tekstredactie en opmaak van diverse dossiers (jaarverslag, persberichten, …)

-          Je bouwt een netwerk uit binnen diverse media (geschreven pers, lokale media, online marketing, …)

People management:

-          Je onderhoudt een open, constructieve en efficiënte werkrelatie met het dagelijks bestuur en de collega’s van VIA Don Bosco

-          Je plant de activiteiten van de diensten communicatie en fondsenwerving en volgt deze op, inclusief het coachen en evalueren van de werkzaamheden van je directe medewerkers

-          Je zorgt voor een permanente vorming van medewerkers op vlak van fondsenwerving en communicatie, met in het bijzonder aandacht voor de aansluiting bij de doelstellingen van het team

Je profiel:

-          In het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring

-          Minimum 5 jaar ervaring in een (gelijkaardige) leidinggevende functie in de sector ontwikkelingssamenwerking, communicatie of marketing;

-          Ervaring met Salesforce CRM software of de mogelijkheid om zich vlug in te werken is een must

-          Op vlak van leidinggevende kwaliteiten:

 •    Je beschikt over uitstekend analytisch en strategisch inzicht
 •    Je gaat resultaatsgericht en probleemoplossend tewerk en draagt transparantie hoog in het vaandel
 •    Je bent flexibel en stressbestendig en weet om te gaan met verandering en weerstand
 •    Je bent voortdurend uit op verbetering en excellence
 •    Je kan een team coördineren en samenwerking stimuleren
 •    Je coacht teamleden op gepaste wijze

-          Je hebt uitstekende computervaardigheden

-          Je beheerst vlot Nederlands en Frans – gesproken en geschreven tweetaligheid is een absolute vereiste. Ook goede kennis van het Engels is nodig. (Kennis van het Spaans is een meerwaarde)

-          Je bent bereid om in het kader van je functie occasioneel naar partnerlanden te reizen

-          Je hebt affiniteit met de ngo-sector en hebt aantoonbaar interesse voor de missie, visie en waarden van VIA Don Bosco

Wij bieden:

-          een boeiende en gevarieerde job in een dynamische organisatie in een internationale context:

 •    De voldoening om je competenties in te zetten voor een betere maatschappij, die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden
 •    De kans om naar onze partnerlanden in Afrika en Latijns-Amerika te reizen.

-          een voltijds  contract van onbepaalde duur met mogelijke indiensttreding vanaf 1 januari 2019

-          loon volgens de barema’s van VIA Don Bosco voor deze functie

-          13de maand; 100% woon-werkverkeer; groepsverzekering (pensioensparen); maaltijdcheques

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij filip.lammens@viadonbosco.org
  met referentie Coördinator Fondsenwerving & Communicatie
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
VIA Don Bosco
Guldendallaan 90
1150  Woluwe Saint-Pierre