Coördinator Freinetbasisschool Wondere Wereld

 Vacature Coördinator Freinetbasisschool Wondere Wereld vzw

Wondere Wereld vzw is een onafhankelijke Freinet basisschool in Lummen en maakt deel uit van de FOPEM koepel. De school blijft in volle evolutie, heeft een jong dynamisch team en weet zich omringd door heel wat betrokken en geëngageerde ouders. Onderwijs aan onze kinderen baseert zich op vijf pijlers :

-        natuurlijk leren vanuit eigen belangstelling, al doende, actief participerend en blijvend gemotiveerd;

-        zelfbestuur in groep, op eigen wijze en tempo, verantwoordelijkheden nemend, sterk gestimuleerd door de begeleider;

-        maatschappelijke betrokkenheid, met een open, gezond kritische blik op de ruime wereld;

-        echt en zinvol werk vanuit eigen leefwereld en interesse, taken zijn betekenisvol voor nu en later;

-        ouderparticipatie: engagement en inspraak vanuit de oudergroep maken het verschil; kinderen ervaren dagelijks dat hun ouders en de school dezelfde waarden en principes als voorbeeld stellen.

Wondere Wereld vzw gaat op zoek naar een coördinator om deze dynamieken van zelfsturing, leren en groei, samenwerking en participatie op de verschillende niveaus van school, team en ouders en kinderen in goede banen te leiden.

Functieomschrijving

1/ Vanuit een pedagogische expertise sta je in voor het uitdragen van de visie en de realisatie van het pedagogisch project van de school en zorgt hierbij voor :

 •        een systematische opvolging, evaluatie en bijschaving van visie en pedagogisch project binnen een streven naar kwaliteitsvol onderwijs;
 •        een evenwicht tussen enerzijds de tools die vanuit onderwijs worden aangereikt en die toelaten om leerlingen op te volgen in hun ontwikkeling en anderzijds een permanent streven naar de toepassing van de Freinet methodieken die leiden tot de realisatie, verfijning en uitdieping van de vijf pijlers die de school hanteert;
 •        coaching, intervisie en implementatie van andere methodieken die ertoe leiden dat, in samenwerking met het team, een verdere inhoudelijke ontwikkeling van de visie en van het pedagogisch project tot stand kan komen.
 •        Als leidinggevende van de school sta je in voor een vlot draaiend team met goede onderlinge afstemming en samenwerking.
 •        Je onderhoudt contacten en werkt nauw samen met een breed netwerk aan ouders en partner organisaties met het oog op het ‘samen school maken’ in goede afstemming en samenwerking.
 •        Samen met het team en met de zorgcoördinator sta je in voor het welbevinden en het leerproces van de kinderen.
 •        het financieel administratief beheer van de vzw;
 •        het beheer en de verdere ontwikkeling van de infrastructuur;
 •        opvolging van verzekeringen;
 •        opvolging van veiligheid en hygiëne, met hierbij het documentenbeheer van de benodigde attesten.

2/ Je verzekert een vlotte schoolwerking en bent in dat opzicht de spilfiguur voor team, ouders en kinderen.

3/ Je bent verantwoordelijk voor het zakelijk beleid dat volgende deeldomeinen minimaal omhelst : 

4/ Je vertegenwoordigt de school in haar werking en aanpak en verzorgt de interne en externe communicatie.

Profiel

 •        Je bent pedagogisch onderlegd, werkt methodisch onderbouwd en bent op de hoogte van Freinet technieken of bereid je hierin te verdiepen.
 •        Je hebt ervaring met leiding geven.
 •        Je vertrekt van de kracht van mensen en staat open voor andere referentiekaders.
 •        Je bent luistervaardig, oplossingsgericht, positief en sociaal communicatief, sterk in creatief en zelfstandig denken en ondernemend.   
 •        Je bent flexibel rond taakinhoud en uurrooster.
 •        Netwerken is je tweede natuur.
 •        Je hebt een hart voor kinderen en onderwijs.
 •        Via zelfreflectie werk je aan je verdere ontwikkeling.
 •        een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur. Andere tewerkstellingsbreuken zijn bespreekbaar;
 •        een verloning conform de barema’s die gelden binnen onderwijs;
 •        plaats van tewerkstelling : Lummen.

Wondere Wereld vzw onderschrijft het belang van diversiteit, ook binnen haar personeelsbeleid.

Het volledige profiel kan op eenvoudig verzoek worden bezorgd.

We bieden:

Indiensttreding

zo snel mogelijk

Stuur je motivatiebrief en CV via email naar ingrid.declunder@wondere-wereld.be

De selectiegesprekken zijn voorzien op 12 maart 2020 in de late namiddag en avond.

Details Werkgever
Freinetschool Wondere Wereld
Dr. Vanderhoeydonckstraat 14
3560  Lummen


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.