Coördinator Gebouwen & Infrastructuur

WAT HOUDT DEZE FUNCTIE IN?

Als Coördinator Gebouwen en Infrastructuur sta je in voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en infrastructuur van het CAW.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (afgekort als CAW) Boom Mechelen Lier telt ongeveer 100 personeelsleden en 80 vrijwilligers. Onze hoofdzetel is in Mechelen in het Moederhuis (3400 m²).  Daarnaast hebben we nog acht andere werklocaties in onze werkingsregio van Boom tot Mechelen tot Lier.

Momenteel zijn we volop bezig met de verbouwing en modernisering van onze hoofdzetel in Mechelen (architectenkantoor Ar-Te en aannemer Willemen).

Voor de organisatie en coördinatie van alle aspecten van de gebouwen en de infrastructuur van onze organisatie, zijn we op zoek naar een voltijdse Coördinator Gebouwen & Infrastructuur (een deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar).

WELKE TROEVEN MOET JE HIERVOOR INZETTEN?

Je beschikt over de nodige technische en praktische kennins met betrekking tot het onderhoud en de herstelling van gebouwen en infrastructuur en bent vertrouwd met het spanningsveld tussen het uitbesteden van bepaalde werken of het zelf uitvoeren van een aantal basiswerkzaamheden. Uiteraard kadert dit ook in het werken met en binnen vastgelegde budgetten.

Je kan je werk autonoom organiseren en hou ervan te overleggen en samen te werken met met interne en externe betrokkenen zoals directie, medewerkers, vrijwilligers, aannemers, architecten, werkmannen en allerhande leveranciers.

Je vindt het opvragen en vergelijken van offertes, onderhandelen met leveranciers en het zoeken naar (technische) oplossingen een uitdaging. 

Je denkt graag mee over het ruimere beleid wat betreft gebouwen en infrastructuur (verdere uitbouw en exploitatie).

Je rapporteert en overlegt rechtstreeks met de algemeen directeur.

Wij zijn een organisatie in volle ontwikkeling, dat vraagt om vastberadenheid, stressbestendigheid en flexibiliteit. Je diploma’s en kennis zijn belangrijk, maar je inzet, je zin om te leren en je interesse is voor ons minstens zo belangrijk.

WAT DOET HET CAW?

CAW Boom Mechelen Lier vzw versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en de instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

Met de nodige deskundigheid, openheid en oprechte interesse werken de medewerkers in overleg met de cliënt aan een traject op maat. Welzijnsbedreigende factoren die de ontwikkeling van cliënten beletten worden gesignaleerd om zo bij te dragen tot noodzakelijke veranderingen.

AANBOD

Contract: voltijds contract van onbepaalde duur (deeltijds contract is bespreekbaar).

Verloning: marktconform barema volgens PC 319.01 met erkenning van relevante anciënniteit.

2 extra feestdagen, 4 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit.

Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+ 35 jaar = 5 dagen extra verlof, + 45 jaar = 12 dagen extra verlof, + 50 jaar = 24 dagen extra verlof en + 55 jaar = 36 dagen extra verlof).

Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding.

Hospitalisatieverzekering.

Groepsverzekering.

Omniumverzekering dienstverplaatsingen en terugbetaling van alle onkosten m.b.t. dienstverplaatsingen.

Locatie van tewerkstelling: Mechelen.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Coördinator HR & Staf, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be, 0475 26 64 20.

Sollicitaties dienen d.m.v. een motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via volgende link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=276cf905-478c-4e75-89a2-9e389bc05bd8&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067  of rechtstreeks mailen naar gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be .

Reageer meteen op deze vacature, want wij werken niet met een deadline, we sluiten de vacature af zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: barema volgens PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be
    met referentie Coördinator Gebouwen & Infrastructuur
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Boom Mechelen Lier vzw
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen