Coördinator Huisartsenwachtpost Scheldekracht

Onze opdracht is het beheren van een wachtpost. Een wachtpost is een organisatie die tijdens het weekend en op feestdagen de wachtdienst verzekert voor patiënten die dringend een huisarts nodig hebben, dit in de regio Wetteren-Gent. Wij zoeken een gemotiveerde coördinator om deze organisatie verder uit te bouwen in de opstartfase en aan te sturen nadien.

 

Coördinator (M/V)

Taakomschrijving

a. Algemeen Beleid

-          Dagelijks beleid van de wachtpost 

-          Verstrekken van informatie over het beleid en organisatieontwikkelingen aan de raden van bestuur van de betrokken kringen

-          Opvolgen en uitvoeren van beleidsbeslissingen met betrekking tot de organisatie van de wachtpost.

b. Organisatie

-          Superviseren, coachen en coördineren van het team onthaalmedewerkers

-          Onderhouden van contacten met partners en externe leveranciers

-          Beheer voorraad, IT infrastructuur, onderhoud gebouw

-          Organisatie van de wachtverdeling voor wachtartsen

c. Personeelsbeleid

-          Uitwerken en opvolgen van het personeels- en vormingsbeleid

-          Werving en selectie van nieuwe medewerkers (in samenspraak met HVG)

-          Personeelsleden opvolgen, evalueren en ondersteunen

-          Opstellen van schriftelijke instructies en procedures

-          Uurroosters planning en opvolging afwezigheden

d. Kwaliteitszorg

-          Kwaliteitsbewaking: evaluatie werking van de wachtpost, verbeteringsplannen opstellen en uitvoeren, …

e. Financieel beleid en beheer

-          Opmaak van de exploitatiebegroting en verantwoordelijk voor het budgetbeheer

-          Aanleveren van financiële gegevens en documenten aan de boekhouding HVG

-          Gepresteerde uren en lonen medewerkers controleren en doorgeven

-          Opvolgen van alle nodige administratieve formaliteiten m.b.t. de subsidiërende overheid

-          Instaan voor een accurate financiële administratie

-          Waken over en voorstellen formuleren voor een gezond financieel beheer

f. Communicatie en overleg

-          Organisatie van overleg tussen de betrokken kringen cfr. wachtpostcommissie

-          Voorbereiding van, en deelname aan, vergaderingen van de stuurgroep

-          Vertegenwoordigen van de wachtpost op extern overleg (ziekenhuizen, managersoverleg wachtposten, e.a.)

-          Aanspreekpunt voor alle betrokken artsen uit de betrokken kringen

-          Aanspreekpunt voor andere zorgverleners en organisaties

-          Opstellen van het jaarverslag van de wachtpost

-          Verantwoordelijke voor interne communicatie, nieuwsbrieven, …

 

Opleiding

-          Bachelor of master of gelijkwaardig door ervaring

-          Kennis over de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg is meerwaarde  

 

Competenties

-          Kunnen denken en functioneren op operationeel en strategisch niveau

-          Basiskennis van arbeidswetgeving

-          Kennis van financieel beleid en financieel beheer

-          Beschikken over leidinggevende capaciteiten

-          Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken

-          Kunnen coördineren en organiseren

-          Mensen kunnen begeleiden en motiveren en duidelijk communiceren

-          Flexibel, accuraat, snel kunnen schakelen indien nodig

-          Efficiënt blijven presteren onder tijdsdruk, bij complicaties en tegenslag.

-          Kunnen omgaan met weerstanden

 

Aanbod

-          contract onbepaalde duur, 19u/week

-          occasioneel avond- en weekendwerk

-          verloning volgens de wettelijke barema’s 1.80 PC 330.01

-          een boeiende functie met verantwoordelijkheid

-          plaats tewerkstelling: huisartsenwachtpost in Wetteren

 

Solliciteren

Contactpersoon: Fleur Simillion, algemeen coördinator Huisartsenvereniging Gent (HVG)

Motivatiebrief en CV sturen naar fleur.simillion@hvg.be

CV gewenst: ja

Sollicitatie-adres:

Huisartsenvereniging Gent (HVG)

Koning Willem I-Kaai 7

9000 Gent

België

Tel.:09/324 66 92

Sollicitaties t.e.m.: 02/06/2019.

Sollicitatiegesprekken hebben plaats in juni

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: verloning volgens de wettelijke barema’s 1.80 PC 330.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij fleur.simillion@hvg.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Koning Willem I-Kaai 7
9000  Gent