Coördinator kunst- en cultuureducatieve dienst (m/v)

Destelheide is een uniek centrum voor jeugd, kunst en creatie in Vlaanderen. De architectuur, de rustige en groene omgeving en de ruime lokalen lenen zich tot creatieve en kunstzinnige activiteiten. Maar ook tot vorming, stages, congressen, workshops,… met of zonder overnachting.  
Dharts is de kunst- en cultuureducatieve dienst van Destelheide. Ze biedt de groepen een artistieke en educatieve meerwaarde tijdens hun verblijf. Dit door onder andere tentoonstellingen te programmeren, artiesten in huis uit te nodigen en artistieke vormingen te organiseren. De gasten kunnen zich laten verleiden door het kunstzinnige aanbod en gebruik maken van de info die dharts ter beschikking stelt.

Vervangingscontract, 38 uur per week (voltijds)  

Takenpakket:   

Coördinatie en uitvoering van de taakgebieden binnen de kunst- en cultuureducatieve dienst dharts.    

 

Taakgebieden:   

Verantwoordelijk voor de profilering van Destelheide als meetingpoint door documentatie, informatie, lezingen, tentoonstellingen en toonmomenten over, door en van kunst en cultuur voor jongeren. 

Verantwoordelijk voor een database van kunst- en cultuureducatieve programma’s en lesgevers met als doel het jeugdwerk te helpen en te ondersteunen bij de uitbouw van hun vorming die ze in Destelheide organiseren. 

Het integreren van kunst in de gemeenschappelijke ruimtes van Destelheide en deze toegankelijk maken met de nodige informatie. 

Verantwoordelijk voor het aansturen en evalueren van een team medewerkers en het houden van 2-wekelijkse teamvergaderingen.  Verantwoordelijk voor de evaluatie van de lopende projecten, het opvolgen van het budget en het bijsturen van de educatieve werking in 2019. 

Praktisch opvolgen en uitwerken van diverse projecten (zomeracademie 2019, tentoonstellingen 2019, masterclasses 2019) 

Verantwoordelijk voor het uitwerken van een programmatie inzake tentoonstellingen, Brusselse projecten, artistieke vormingen, internationale projecten en artiesten in huis voor het werkjaar 2020. (in overleg met team en directie)  

Algemene coördinatie van de Europese vrijwilligerswerking in DH + HB  in 2019 en schrijven van dossier voor nieuwe aanvraag European Solidarity Corps voor vrijwilligers in 2020.  

Opvolgen van internationaal project in Berlijn in 2019, opvolgen en begeleiden van de jongeren van de internationale clubs. Indienen van nieuwe projectaanvraag voor een youth exchange voor 2020.   

Samenwerkingsverbanden:    De coördinator is lid van de Staf. 

Regelmatige briefing met de directeur voor de planning op korte en op lange termijn. 

Uitbouwen Externe contacten en deelname aan netwerk- of bijscholingsmomenten. 

De directeur van Destelheide- Hanenbos houdt jaarlijks een functionerings- en evaluatiegesprek met de coördinator. De coördinator doet hetzelfde met de personeelsleden van de educatieve dienst.  

De coördinator is leidinggevende van een team van 2 medewerkers en 3 Europese vrijwilligers. 

   
 Opleiding: 

Universiteit, Hogeschool of relevante ervaring.  

Technische vaardigheden: 

Taken in omvang en tijdsbesteding zelfstandig kunnen inschatten en plannen op korte en lange termijn. 

Informatiestromen kunnen beheersen, richten en gestructureerd archiveren. 

Activiteiten kunnen organiseren. 

Prioriteiten kunnen stellen.  

Cognitieve vaardigheden: 

Kennis van het jeugdwerk, kunsteducatie en overheidsstructuren en organisaties die relevant zijn bij het vakgebied. 

Doorzicht in het samenspel van betrokken partijen binnen de kunst- en cultuureducatieve sectoren.  

Agogische vaardigheden: 

Goed kunnen communiceren. 

Engelse/Franse taal beheersen 

Open oog nebben voor de veranderende artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Zelfstandig alsook in groep kunnen werken. 

Kunnen omgaan met mensen van verschillende achtergronden. 

Afspraken kunnen nakomen.  

Werkrooster:

Soepel omgaan met het eigen werkrooster.    

We bieden:    Vervangingscontract, CAO 302 Horeca  

Fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer 

Maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering  

Een uitdagende en toekomstgerichte werkomgeving 

Een discrete selectieprocedure      Destelheide - Hanenbos werft aan op basis van competenties en draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.     

Details Werkgever

Destelheidestraat 66
1653  Dworp