Coördinator maatschappelijke oriëntatie

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een coördinator maatschappelijke oriëntatie
(contract van onbepaalde duur, 80 à 100%)

SITUERING ORGANISATIE
Bij Atlas, integratie & inburgering Antwerpen kan je terecht voor:
• inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen
• ondersteuning bij omgaan met etnische-culturele diversiteit en het voeren van een taalbeleid
• sociaal tolken en vertalen
• juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie
• ontmoetingsruimte met expo's, debat en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid
• expertise en informatie over diversiteit en inburgering.
Meer info vind je op http://www.atlas-antwerpen.be/ en http://integratiebeleid.vlaanderen.be/regelgeving

FUNCTIE
Inburgeringstrajecten bestaan enerzijds uit trajectbegeleiding en anderzijds uit lessen maatschappelijke oriëntatie (MO) en Nederlands als tweede taal (NT2). Atlas werkt hiervoor samen met verschillende partners waaronder NT2 scholen, VDAB, sociale dienstverlening stad Antwerpen, het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering, Integratie en Inburgering Gent (InGent), ...

Het team leerkrachten MO geeft jaarlijks een 330-tal cursussen in 38 verschillende talen aan ongeveer 4.500 cursisten.
De doelen van inburgering in het algemeen en de cursus MO in het bijzonder zijn door de Vlaamse overheid vastgelegd. Atlas heeft deze vertaald naar 30 basisdoelen. Samen met individuele en groepsspecifieke noden, bepalen ze de inhoud van de MO-cursus. Het document over de basisdoelen kan u opvragen via atlas_jobs@antwerpen.be.
Als coördinator MO bepaal je mee de visie van het team, werk je deze uit en sta je in voor de operationele en kwalitatieve werking van het team. Je stuurt een team aan van enkele leidinggevenden en ongeveer 45 leerkrachten.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je werkt binnen de afdeling individu en rapporteert rechtstreeks aan de directeur van deze afdeling.

JE TAKEN
• Je bepaalt mee het beleid over didactische en pedagogische ondersteuning van MO leerkrachten
• Je introduceert nieuwe methodieken, bijvoorbeeld blended learning, en zorgt voor de implementatie, opvolging en evaluatie.
• Je maakt een jaarplanning met thema's die je met team MO wil behandelen en je volgt op.
• Je ontwikkelt een visie over thema's met betrekking tot MO, bijvoorbeeld over werken met verschillende soorten doelgroepen binnen MO. Je draagt deze visie uit en volgt op.
• Je hebt permanent aandacht voor veranderende noden in de maatschappij en nieuwe beleidslijnen.
Je stemt de visie en werking van MO hier op af met aandacht voor noodzakelijke veranderingsprocessen. Je implementeert het nieuwe regeerakkoord.
• Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en het optimaliseren van de werking van MO.
• Je trekt en ondersteunt interne processen, thema's en projecten voor MO. Je coördineert en verankert interne processen. Je stuurt grote veranderingen en bewaakt de afstemming, uitvoering en evaluatie.

• Je start zinvolle interne en externe overlegstructuren op, neemt hierin een trekkersrol op en bewaakt de belangen van MO en de organisatie.
• Je stelt expertise van het team ter beschikking en onderhoudt zinvolle contacten, zowel intern als extern.
• Je maakt afspraken met andere teams en externe organisaties.

• Je detecteert, analyseert en formuleert noden van het team MO en van partnerorganisaties.
• Je vertaalt noden naar beleidsvoorstellen (intern en extern) en strategische doelstellingen.
• Je bewaakt doelstellingen en vooropgestelde resultaten van team MO, volgt deze op en evalueert.
• Je bewaakt het aantal beschikbare leerkrachten zodat je de doelstellingen kan behalen.
• Je registreert, verzamelt, verwerkt en analyseert data in functie van rapportage en bijsturing van de eigen werking.

• Je hebt aandacht voor een goede samenwerking tussen medewerkers en creëert ruimte voor creativiteit, innovatie en empowerment en volgt op.
• Je ondersteunt leidinggevenden MO: je maakt (taak)afspraken, je delegeert taken en stemt ze onderling af, je voert evaluatie- en functioneringsgesprekken.
• Je coacht, motiveert en inspireert je team (individueel en groepsmatig).

PROFIEL
• Je beschikt over een master diploma of gelijkgesteld door ervaring.
• Je hebt minstens 3 jaar ervaring in leidinggeven en je kan managen, leiding geven, coachen, inspireren en strategisch denken.
• Je bent geboeid door de diversiteit in de samenleving. Kennis van het integratie- en inburgeringslandschap is een pluspunt.
• Je hebt ervaring in het volwassenenonderwijs of de vormingssector.
• Je kan schriftelijk en mondeling goed communiceren.
• Je bent een netwerker.
• Je hebt coachende vaardigheden.
• Je werkt graag samen met mensen, geeft hen verantwoordelijkheid om gezamenlijke resultaten te boeken.
• Je werkt constructief samen met collega's, partners en beleid, ook bij uiteenlopende belangen.
• Je kan omgaan met weerstanden en werkt probleemoplossend.
• Je kan draagvlak creëren.
• Je bent innovatief en creatief.
• Je bent besluitvaardig.
• Je respecteert deadlines.
• Je werkt proactief.
• Je handelt autonoom en stemt regelmatig af met je eigen leidinggevende.
• Je bent analytisch sterk (patronen herkennen, verbanden leggen..)
• Je kan vlot werken met MS Office.

WAT BIEDEN WE?
• Contract van onbepaalde duur bij Atlas, integratie en inburgering Antwerpen.
• Werkregime: 80 of 100%
• Fijne werkplek op CPL in Atlas, Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout of op één van de andere Atlaslocaties in Antwerpen.
• Verloning volgens barema L1 (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
• Indiensttreding: zo snel mogelijk.

MEER WETEN?
• Contacteer hassan.boujedain@antwerpen.be (03 338 70 80)

HOE SOLLICITEREN?
Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op 25/11/2019 naar Kathy Malfliet – Directie HR via atlas_jobs@antwerpen.be
De gesprekken vinden plaats in de week van 2/12/2019.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij atlas_jobs@antwerpen.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Atlas vzw integratie en inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110
2060  Antwerpen