Coördinator Oost-Vlaanderen

Het netwerk Licht en Liefde (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw, Sint-Rafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft aan een coördinator voor het team handicap specifieke experten in het vlaamsoogpunt Gent.

Licht en Liefde bouwt expertise op, op het vlak van kwaliteitsvol leven met een visuele handicap. We houden die expertise actueel en toekomstgericht. We stellen onze expertise ter beschikking van blinde en slechtziende personen. We benutten alle kansen op het behouden, vinden of herwinnen van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving.

Wij doen dit zelf en in samenwerking met andere organisaties, diensten en personen


Om dicht bij de mensen te staan, hebben we teams van hulpverlenende experten onder leiding van regionale coördinatoren. Deze experten bouwen een unieke relatie op met hun cliënt, bouwen een handelingsplan uit op basis van de vraag, wensen en behoeftes van de cliënt. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan en doen waar nodig een beroep op hun collega's.


Je Functie:

 • Teamcoach
  • Je bent de leidinggevende van je team en stuurt ze aan op basis van de principes van coachend leidinggeven.
  • Je werkt oplossingsgericht en stimuleert je team tot een goede samenwerking en betere prestaties.
  • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je team en de individuele teamleden.
  • Je stelt je doelstellingen op voor de teamleden en je biedt hen mee de voorwaarden aan om aan de doelstellingen te voldoen.
  • Je signaleert aan de directie waar nodig.
  • Je vertaalt de visie en beleidskeuzes van de organisatie naar het team.
 •  Organisatieontwikkeling
  • De coördinator is het inhoudelijk aanspreekpunt van de organisatie in de regio en volgt de regionale netwerken in de regio op.
  • De coördinator ontwikkelt samen met het team nieuwe projecten en activiteiten in de regio binnen de visie en strategische doelstellingen van de organisatie.
  • De coördinator maakt deel uit van het team verantwoordelijken en denkt mee na over het te voeren beleid door de organisatie.
 • Administratief
  • De coördinator volgt de activiteiten van de dienst op, analyseert deze en stelt een voortgangstraject voor.
  • De coördinator is verantwoordelijk voor de (administratieve) opvolging van zijn team (opvolgen van het aantal prestaties, facturatie, rapportering naar samenwerkingsverbanden, ...)
 • Je plaats in het organigram
  • De coördinator heeft een lijnfunctie tussen medewerkers en directie.
  • De coördinator rapporteert aan de directie .
  •  De coördinator wordt ondersteund door de directeur klantgerichte processen en de directeur organisatiegerichte processen.

Wij vragen:

 • Je hebt een diploma van minstens professionele bachelor in een sociaal gerichte opleiding.
 • Het hebben van ervaring op het vlak van coachend leidinggeven aan teams is een pluspunt
 • Je beschikt over de volgende competenties:
  • Je bent sociaal vlot en open
  • Je kan samenwerking stimuleren
  • Je kan resultaatsgericht handelen
  • Je bent een coach en netwerker
  • Je bent bereid om de voortgang van processen te analyseren en te rapporteren
 • Je kan vlot overweg met PC (Excel, Word, Windows)
 • Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B en kan beschikken over een wagen.

Wij bieden:

 • Je een uitdagende job binnen een deeltijdse overeenkomst onbepaalde duur. 
 • Je een verloning op niveau van de bedrijfs-cao volgens diploma/bewijsbare competenties en relevante anciënniteit, aangevuld met maaltijdcheques en een groepsverzekering.
 • Je een smartphone en laptop .
 • Je de nodige leerkansen en mogelijkheden om je zelf te ontwikkelen.
 • Werkplek: vlaamsoogpunt Gent, Kortrijksesteenweg 304, 9000 GENT

Gelieve te solliciteren:

 • alleen per e-mail gericht aan de directie op het adres directie@lichtenliefde.be
 • met korte motivatie
 • met bondig CV
 •  tegen ten laatste 2/5/2019

Licht en Liefde vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij directie@lichtenliefde.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vlaamsoogpunt Gent
Kortrijksesteenweg 304
9000  Gent