Coördinator van een kinderdagverblijf

Functiebenaming :

Coördinator van een kinderdagverblijf

Niveau :

B

Dienst :

Kinderdagverblijven

Departement :

Vlaamse Gemeenschapmateries

Hoofddoelstelling van de functie :

 

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de volledige werking in zijn/haar kinderdagverblijf. Hij/Zij verzorgt een degelijke dienstverlening voor kinderen, ouders, medewerkers en externe diensten.

 

Overlegt met de andere coördinatoren om de verschillende kinderdagverblijven op elkaar af te stemmen.

 

De leidinggevende bepaalt en formuleert mede het kwaliteitsbeleid en houdt toezicht op de uitvoering en de verbetering ervan.

 

De coördinator stelt mee het pedagogisch meerjarenplan op en volgt de uitvoering er van op.

Hoofdtaken :

 

 

 

 • Coördineren van de dagelijkse werking van het kinderdagverblijf

 • Opvolgen van personeelsadministratie (uurroosters, afwezigheden, aanvragen voor opleiding, enz...)

 • Begeleiden van de stagiaires

 • Omkaderen van het personeel op alle niveaus (individueel bijsturen, zorgen voor een duidelijke interne communicatie, bijscholing voorzien, detecteren van geschillen tussen medewerkers,...)

 • Contacten onderhouden met de ouders (reservatie volgen, intakegesprek voeren, oudercontacten organiseren, vragen beantwoorden, klachten behandelen,...)

 • Opvolgen in team van de ontwikkeling van het kind

 • opvolgen van de stock van het kinderdagverblijf ( eten , speelgoed )

 • samenwerken met het team van coördinatoren

 

Functieprofiel

 

Algemene en technische vaardigheden :

 

 

 

 

 • grondige kennis van de wetten en de decreten in verband met de werking van de kinderopvangband

 • grondige kennis van de procedures en bevoegde instanties m.b.t. de opdrachten van de diensten te bereiken

 • algemene kennis van administratief recht elementaire kennis van de gemeentelijke werking

 • kennis van de praktische werking van het kinderdadgverblijf ( zodat ook de coördinator kan inspringen wanneer nodig)

 • kennis van opvoedingsbehoeften bij kinderen

 • kennis van groepsdynamica, gesprekstechnieken en evaluatiemethodes ( kennis van HRM)

 • organisatie- en planningstalent

 • kennis van pedagogie van het jonge kind

Relationele vaardigheden :

 

 

 

 

 • luisterbereid en discreet

 • leidinggevende vaardigheden

 • zichzelf in vraag kunnen stellen

 • positieve en kritische ingesteldheid

 • open staan voor multiculturaliteit

 • bereid om zich bij te scholen

 • evoluties binnen het vakgebied te volgen

 • teamgeest

 • flexibel in werkuren en werkopdracht en werkplaats

 • veiligheidsbewust

 • respect voor de recht van het kind

 • respect voor diversiteit

 

Toelatingsvoorwaarden

 

Vereiste diploma's :

Bachelordiploma , een pedagogisch diploma is een meerwaarde

Taalkennis :

Nederlands

Statuut :

(Gesco / Rosetta, ...)

/

Rijbewijs :

/

Andere :

/

 

Aanbod

 

Contract: vast contract

Barema voor een functie in de openbare sector van niveau B

Uurrooster: 30 uur per week

Ruime mogelijkheden tot het volgen van vormingen

Collectieve hospitalisatieverzekering

gratis verplaatsing naar het werk met het openbaar vervoer (cf. reglement)

CV en sollicitatiebrief sturen naar: Gemeentebestuur, dienst HRM, Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht of via e-mail: aanwerving@anderlecht.irisnet.be

 

Voor 15/12/2019 Te vermelden referentie: 10/2019

 

 

 

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst : 02/526.17.64 ( mevrouw Willockx) Romy )

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij aanwerving@anderlecht.brussels
  met referentie Coördinator van een kinderdagverblijf
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Gemeentebestuur Anderlecht
Raadsplein 1
1070  Anderlecht