Coördinator (vestiging Denderwindeke)

De coördinator is verantwoordelijk voor volgende zaken:   

 1. het uitvoeren en mee ontwikkelen van het algemeen beleid van de voorziening, in het verlengde van de visie van De Okkernoot
 2. de uitbouw opzetten met organisaties waarmee uit het werkveld
 3. contacten met externe diensten actief onderhouden (o.a. lokaal sociaal beleid, stadsdiensten, …)
 4. het participeren aan externe samenwerkingsverbanden
 5. actief meewerken aan de uitbouw van nieuwe projecten/nieuwe zorgvormen
 6. deelname aan de beleidspermanentie  
 7. loyaal mbt de beschikbare financiële middelen en meewerken aan de zoektocht naar extra-middelen
   
 8. coördineert de afdeling Denderwindeke:·
 •         je neemt regelmatig deel aan teamvergaderingen
 • je houdt voeling met en bent aanspreekpunt voor medewerkers, bewoners en ouders
 • je bent verantwoordelijk voor het aanwerven, ondersteunen en evalueren van de medewerkers van de vestiging
 • je superviseert de vrijwilligerswerking en de jobcoachwerking
 • je bent verantwoordelijk voor huismoederteams en team dagbesteding
 • je neemt deel aan vergaderingen zoals CPBW, interne preventie,.. en desgevallend ook kwaliteit en vakbond
 • je houdt de uitgaven tbv de vestiging bij. Concreet : bijhouden kas, bijhouden en interpreteren van voedingsuitgaven, voorbereidend werk voor facturatie bewoners, supervisie uitgaven leefgroepsbudget,…

Profiel

 • Je genoot een hogere opleiding en je kan terugblikken op een relevante leidinggevende functie met managementervaring, bij voorkeur in een non-profit context
 • je hebt ervaring in de welzijnssector en beschikt over een grondige kennis van de persoonsvolgende financiering en rechtstreeks toegankelijke hulp
 • je beschikt over voldoende maturiteit om een coördinerende rol te vervullen en de (lokale) organisatie te kunnen motiveren
 • je toont interesse voor de leefwereld van personen met een verstandelijke handicap en/of autismespectrumstoornissen
 • je stelt je open op voor nieuwigheden in de sector (al dan niet n.a.v. de persoonsvolgende financiering e.a.) en bent bereid om marktgericht te denken in het kader van sociaal ondernemerschap
 • je anticipeert op alle mogelijke valkuilen die de goede werking in het gedrang kunnen brengen
 • je kan voldoende flexibel inspelen op veranderende situaties
 • je houdt stand in moeilijke situaties, hetzij nav ouder-, medewerkers- of cliëntbesprekingen en
 • je bent bereid te werken met de beschikbare financiële middelen

we bieden:

 • contract onbepaalde duur vanaf onmiddellijk / zo snel mogelijk
 • tewerkstellingspercentage:  75%
 • goede sfeer een aangename collega's
 • een degelijke inwerking
 • verloning volgens barema pc 319.01

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens barema 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij pat@de-okkernoot.be
  met referentie sollicitatie coördinator
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Okkernoot
Repingestraat 12
1570  Vollezele