Coördinator/vrijwilligerscoach

Als coördinator van de beweging heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Centraal staat de versterking van de maatschappelijke participatiekansen van mensen die in armoede leven als gevolg van structurele mechanismen van sociale ongelijkheid, achterstelling en uitsluiting.

Jouw werkgever is de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw, een Gentse vereniging waar armen het woord nemen. Je wordt in je opdracht aangestuurd en ondersteund door het dagelijks bestuur van de vereniging.

Takenpakket

Je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beleidskader van de beweging, de functionele organisatie van de beweging en het tot stand brengen van het nodige personeelskader en de materiële voorwaarden.

Jouw taak ligt ook in de ondersteuning en versterking van het vrijwilligerskader van de beweging. Als eindverantwoordelijke draag je zorg voor de rekrutering, aansturing en coaching van vrijwilligers voor diverse taken in de organisatie.

Je werkt mee aan de verdere opbouw van een dragend netwerk met verenigingen waar armen het woord nemen en andere middenveldactoren in functie van de behartiging van de belangen van mensen in armoede.

Je draagt mee zorg voor de uitbouw van nuttige contacten met het stadsbestuur en sociale voorzieningen en diensten.

Profielvereisten

-        Kennis en inzicht

Je hebt inzicht in de structurele mechanismen van armoede en sociale ongelijkheid, achterstelling en uitsluiting.

Je hebt inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van mensen in armoede.

Je hebt een basisinzicht in domeinen en instituties die belangrijk zijn voor de emancipatie van mensen in armoede: huisvesting, onderwijs, arbeid, sociale zekerheid en hulpverlening.

Je bent bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.

Je beschikt over een basiskennis van financieel beheer van een organisatie: begroting, jaarrekening en balans.

Je bent bekend met de uitgangspunten van situationeel leidinggeven.  

Je hebt inzicht in het functioneren van groepen.

-        Vaardigheden

Je legt gemakkelijk contact met mensen in armoede, collega’s, vrijwilligers en met beleidsverantwoordelijken.

Je kunt mensen aansturen en coachen in hun engagement binnen het beleidskader van de Beweging.

Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Je kunt werken met groepen.

Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.

Je kunt omgaan met conflictsituaties.

-        Attitudes

Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroep: emancipatie en empowerment zijn jou niet onbekend.

Je hebt een open en participatieve houding als coördinator en vrijwilligerscoach: aanspreekbaar, warm en respectvol.

Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid. Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.

Je werkt graag samen met anderen.

Je past je snel aan in wisselende situaties en je speelt vlot in op veranderingen.

Je beschikt over doorzettingsvermogen en je bent stressbestendig.

Je bent flexibel en je kunt soepel schakelen tussen verschillende taken.

Je beschikt over organisatorisch talent.

Je bent besluitvaardig en bereid om je beslissingen te verantwoorden.

Andere

Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor of master), en enkele jaren ervaring in de sector.

Je hebt een rijbewijs B.

Avond- en weekendwerk zijn inherent aan deze job

Wij bieden

Een voltijds arbeidscontract van onbepaalde duur. Standplaats in Gent. Verloning op basis van ervaring en opleiding volgens de barema’s van PC 329.

Een verantwoordelijke functie met een degelijke ondersteuning in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.

Praktisch

Voor meer informatie over deze functie: contacteer Winten Elle Mieke (ellemieke.winten@bmlik.be)

Solliciteren: stuur vóór maandag 16 december een motivatie en een functioneel CV naar info@bmlik.be.

Weerhouden kandidaten worden begin januari uitgenodigd voor een interview.

Moment van indiensttreding is bespreekbaar.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: barema’s van PC 329.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@bmlik.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
BMLIK vzw
Nieuwebosstraat 3
9000  Gent