Coördinator Werk In Zicht

Buurtcentrum Posthof creëert meer mogelijkheden voor kansengroepen en draagt bij aan het positief samenleven in de buurt.  Binnen Posthof begeleidt Buurtservice langdurig werkzoekenden in hun zoektocht naar werk.  Groeikansen staan bij ons centraal. 

Werk In-Zicht is een ESF project in partnerschap tussen Posthof-Buurtservice, Werkvormm, Steunpunt Tewerkstelling en KOPA. 

Acht begeleiders zorgen jaarlijks voor de begeleiding van 200 kwetsbare werkzoekenden.  Het project loopt tot eind december 2019.  Ben jij de nieuwe coördinator van Werk In-zicht?

 

 

Takenpakket

1. Coördinatie van de dagdagelijkse werkingen

Leiding van het omkaderingsteam (8 personen)

Kwaliteitsbeleid en verbetertrajecten opvolgen

Dossierbeheer in samenwerking met VDAB en ESF

Administratieve opvolging en rapportering

Zorg voor infrastructuur en duurzaamheid

Samenwerking met de partners van Werk In-Zicht en de deelprojecten van Posthof

2. Coördinatie naar de doelgroep toe

Bewaken van een aanbod op maat van de doelgroep

Competenties

1. Sociale en leidinggevende vaardigheden

Ervaring in leidinggeven, mensen zowel individueel als in groep aansturen

Openstaan voor feedback en bijsturing.  Naar eigen aandeel kijken en zichzelf verbeteren

Op een goede manier feedback geven.  Zo objectief mogelijk observeren en handelen.  Grenzen stellen.

Zelf het goede voorbeeld geven

Inleving in en respect voor de doelgroep centraal stellen

2. Communicatieve vaardigheden

Een duidelijke en open communicatie voeren zowel intern als extern

3. Organisatorische competenties

Goed kunnen plannen, organiseren en prioriteiten stellen

Stipt zijn in je administratief werk

Kostenbewust en milieubewust handelen

Vlot werken met PC

 

We bieden:

een boeiende job in een kleine en actieve vzw die kansen biedt aan mensen,

een 4/5 contract tot eind 2019 met verlenging mits verdere subsidiëring van het project,

verloning volgens PC329 schaal B1a, relevante anciënniteit te bespreken.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij martine@posthofvzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Posthof
Patriottenstraat 62
2600  Berchem