Coordinator (26u)

Espero is een kleinschalig residentieel centrum voor kinderen en jongeren met gedrags en emotionele problemen in Haren
(Brussel). We bieden intensieve, gezinsgerichte creatieve zorgopmaat aan 20 gezinnen. We zoeken vanaf 1 juni 2019 tot 15 januari 2020 een coordinator (26u) voor een vervanging.

Espero bestaat uit twee werkingen (6-14 jarigen, 12-18 jarigen) en twee plaatsen ‘kotwerking' (zelfstandig wonen). Aan beide
werkingen is een team van begeleiders en therapeuten verbonden, met een teambegeleider en hoofdbegeleider die instaan voor de zorginhoudelijke leiding. Daarnaast is er ook een therapeutisch dagcentrum Tigo, met een klein team van
begeleiders, stagaires en vrijwilligers. Dit team stuur je rechtsstreeks aan.

Het permanent samenleven van 20 jongeren en het samenwerken van 20tal medewerkers vraagt echter heel wat
afstemming. Als coordinator ben je hierin de sleutelfiguur. Je bent het centraal punt waar iedereen terecht kan met vragen,
waar mensen klankbord vinden voor grote of kleine problemen. Je wil van Espero een plek maken waar het goed verblijven is voor jongeren, waar ouders zich welkom weten, waar het goed werken is voor medewerkers.

We geven ter inspiratie enkele van je taken:
• 1001 vragen beantwoorden, van medewerkers, van externen, van ouders en jongeren.
• inspelen op allerlei dagdagelijkse problemen: een jongere die ziek is, een schorsing op school, een collega’s die ziek valt, een
treinstaking, .... . Steeds bewaar je het overzicht: “wie moet nu wat doen”. Je volgt op, zonder over te nemen.
• organiseren van leefgroepoverstijgende zaken als vakantieplanning, examenplanningen, weekendplanning,
crisispermanenties, telefoonpermanentie .... . Je zorgt mee voor een fijne zomervakantie voor iedereen. Je trekt mee een
aantal ‘evenementen’, als de jaarlijkse familiedag, kerstfeestje, ...
• vrijwilligerswerking uitbouwen (dagbesteding, vakantieactiviteiten, ....)
• brugfiguur naar personeelsadministratie, bewonersadministratie,
• onthaal nieuwe medewerkers
• contacten met lokale externe partners (buurtwerking, politie, gemeente, ...)

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: Volgens barema hoofdbegeleider
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@obc-espero.org
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
espero
middelweg 99
1130  Brussel