Coordinator BELTA-TBnet

Vacature

Coördinator BELTA-TBnet

BELTA-TBnet is een project van de Belgische Tuberculosevereniging (BELTA) dat uitgevoerd wordt door de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en de Fonds des Affections Respiratoires (FARES) in samenwerking met het RIZIV. Het project garandeert de toegang tot een kwaliteitsvolle diagnose en behandeling van de tuberculose voor iedereen, door innovatieve financieringsmechanismen en een multidisciplinaire aanpak. De belangrijkste doelgroepen zijn de mensen zonder sociale dekking en personen met multidrug-resistente tuberculose (MDR TB). De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het project geselecteerd als Best Practice. Meer informatie over BELTA-TBnet is te vinden op www.belta.be.

Het takenpakket van de BELTA-TBnet coördinator omvat onder andere:

-        Het project kenbaar maken en promoten bij artsen, ziekenhuizen, sociale diensten en andere doelgroepen;

-        Regelmatig communiceren met Sciensano, Agentschap Zorg en Gezondheid, Inspection d’hygiène, Fedasil en andere overheidsdiensten;

-        Informatie over het project delen op conferenties en congressen;

-        Samenwerken met experten pneumologie, pediatrie, infectiologie, microbiologie en volksgezondheid van de Belgische universiteiten;

-        De situatie met betrekking tot MDR TB in België opvolgen, analyseren en documenteren;

-        De werkgroep MDR TB coördineren: vergaderingen voorbereiden en organiseren, verslagen maken, communiceren met de leden;

-        Coördineren en centraliseren van het overleg tussen de MDR TB experten betreffende de  best practices  in verband met het management van moeilijke gevallen;

-        Meewerken aan het opstellen van richtlijnen betreffende de diagnose, behandeling en preventie van tuberculose en van MDR TB;

-        Meewerken aan relevante research (inclusief het begeleiden van master- of PhD-studenten);

-        Meewerken aan initiatieven die de verbetering van het beheersen van het tuberculoseprobleem in België tot doel hebben.

-        Het dagelijks beheer van het project superviseren, vragen over de projectprocedures beantwoorden en oplossingen zoeken in geval van geneesmiddelentekorten;

-        De website regelmatig updaten;

-        Er voor zorgen dat de GDPR  regelgeving gerespecteerd wordt bij alle project gerelateerde communicaties en bij de verwerking van persoonsgegevens door het project;

-        Het jaarlijks activiteitenrapport voor het RIZIV opstellen;

Idealiter beantwoordt de kandidaat BELTA-TBnet coördinator aan het volgende profiel:

-        Arts met interesse in volksgezondheid, bij voorkeur met ervaring  in tuberculosebestrijding; een Master in Public Health is een pluspunt;

-        Vloeiend Frans en Nederlands, en bij voorkeur ook Engels;

-        Goede communicator die vlot rapporten en artikels schrijft en powerpoint presentaties samenstelt;

-        Vertrouwd met statistiek en epidemiologische analyse;

-        Geïnteresseerd in nieuwe wetenschappelijke evoluties en bereid zich hierover bij te scholen;

-        Kan onafhankelijk werken zonder collegialiteit uit het oog te verliezen.

De BELTA-TBnet coördinator rapporteert aan het directiecomité BELTA.  In principe betreft het een 60% VTE job met standplaats Brussel. Indien de geschikte kandidaat geen volle 60% beschikbaar kan zijn, is het eventueel mogelijk een lager percentage overeen te komen door het takenpakket aan te passen.

Aanvangsdatum van de betrekking : 15 mei 2020

CV en brief met motivatie sturen aan :

viviane.trolin@fares.be pour les applications en Français

of

info@vrgt.be voor kandidaturen in het Nederlands

Deadline: 31 januari 2020

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@vrgt.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
BELTA
Eendrachtstraat 56
1050  Brussel