COZO: Vrijwillige psychologen of psychotherapeuten, Antwerpen

CONTEXT

Dokters van de Wereld België is een medische NGO, en lid van het internationaal netwerk van Médecins du Monde. De Belgische delegatie richt humanitaire projecten op in België en in het Zuiden.

In 2008 en 2009 opende DvW resp. in Brussel en Antwerpen een Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) voor mensen die moeilijk toegang krijgen tot degelijke medische zorg. Het team van het COZO oriënteert mensen naar het reguliere gezondheidssysteem. Wanneer dit onmogelijk lijkt, of in dringende gevallen, biedt DvW zelf medische en psychologische consultaties.

Het merendeel van de patiënten zijn mensen met een onzeker verblijfsstatuut, en onvoldoende bestaansmiddelen.

Het COZO werkt vooral met geëngageerde vrijwilligers: artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, onthaalmedewerkers e.a.

Er wordt samengewerkt met lokale partners: ocmw, wijkgezondheidscentra, caw's, huisartsen e.a.

TAKEN

Psychologische opvang van (door artsen) intern doorverwezen patiënten die lijden aan chronische stress, complexe PTSD, depressie, en andere psychiatrische aandoeningen
Evaluatie hulpvraag patiënten
Stabiliserend werken/doorverwijzing GGZ e.a.
Multidisciplinair samenwerken
Klinisch psycholoog of psychotherapeut met min 2j relevante werkervaring
Min. engagement halve d/week gedurende 18 maanden
Deelname aan 6wekelijks psyteam-overleg
Spreken van meerdere talen, bereid werken met tolken
Troeven zijn: ervaring met cultuursensitief werken, eerstelijnswerken naar doorverwijzing toe, aanklampend werken

WE VRAGEN

Inwerkingsperiode voorzien november/december, start voorzien in januari '19

WE BIEDEN

Inwerking en opvolging door de verantwoordelijke psychologische dienst
Mogelijkheid tot deelname aan patiëntenbespreking, of ad hoc besprekingen
Expertise-opbouw rond interculturaliteit, werken met tolken, toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen, deelname aan relevante interne vormingen.
Samenwerking in multidisciplinair team.
Intervisie/supervisie

CONTACT

Heeft u nog extra vragen of informatie nodig :

Tom Van Liefferinge

02 225 43 17

engagement@doktersvandewereld.be

HEEFT U BELANGSTELLING ?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw CV en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link:

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/vrijwillige-psychologen-of-psychotherapeuten-cozo

 

 

Details
  • Vrijwilligerswerk
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie Vrijwillige psychologen
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
COZO
Duinstraat 102
2060  Antwerpen