Crisishulpverlener

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt voor het Crisisteam een deeltijdse crisishulpverlener

Hij of zij geeft in nauw samenspel met een lerend en zelfsturend multidisciplinair team de crisishulpverlening van CAW Boom Mechelen Lier vorm. De crisishulpverleneer neemt alle operationele aspecten van de werking van het Crisiteam waar en wordt ondersteund door het team en de teamverantwoordelijke.

De kerntaak van de functie is het waarnemen van de crisispermanentie (“Crisismeldpunt”) en het vormgeven van de crisisinterventie bij psycho-sociale noodsituaties. De crisishulpverlening kan ook gepaard gaan met (kortdurende) crisisopvang. Ook de (residentiële) begeleidingstaken rond de opvang maken deel uit van het takenpakket.

Ervaring in crisishulpverlening is een troef maar geen absolute vereiste. Ook souplesse en eventuele ervaring in het omgaan met veranderingsprocessen vormen een pluspunt.

De crisishulpverlener die wij zoeken heeft een zeker basistalent voor klinische indicatiestelling en het induceren van leerprocessen. Hij/zij kan zelfstandig werken, kan prioriteiten stellen en bezit een sterke tolerantie voor de diversiteit en onzekerheid in het werk. Ook het hanteren en respecteren van de grenzen van alle betrokken (ook eigen) diensten en personen is essentieel in het Crisisteam. Om de continuïteit van de crisishulp van het CAW te garanderen verwachten wij dat de crisishulpverlener voldoende teamgeest aan de dag kan leggen om zich in een flexibel uurrooster in te passen (vroege, late, invallen bij ziekte van een collega).

Aanbod

n  Deeltijds contract onbepaalde duur; 80% VTE (=30,4u/week)

n  Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01, met loontoeslag voor onregelmatige uren

n  2 extra feestdagen, 3 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit.

n  Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+35 jaar = 5 dagen extra, +45 jaar = 12 dagen extra, +50 jaar = 24 dagen extra en +55 jaar = 36 dagen extra).

n  Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding

n  Hospitalisatieverzekering

n  Groepsverzekering

n  Omnium-verzekering van de wagen voor dienstverplaatsingen

n  Locatie van tewerkstelling: Mechelen

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan door middel van een motivatiebrief en actuele CV via volgende link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=2ed9a703-a77d-4c6e-8e0c-d66933e9679e&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Voor meer info over de functie kan je terecht bij Ronny Daemen, Teamverantwoordelijke Crisisteam, ronny.daemen@cawboommechelenlier.be, 0492 722 272

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie Crisishulpverlener
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CAW Crisisteam
Maurits Sabbestraat 119
2800  Mechelen