Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost- Vlaanderen

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen is een pluralistisch centrum dat deskundige hulpverlening biedt aan iedereen met problemen. Het CAW informeert, begeleidt en biedt onderdak aan mensen met moeilijkheden in relaties, huisvesting, werk, enz. Vooral maatschappelijk kwetsbaren zoals daklozen, slachtoffers van geweld, jongeren, enz. zijn onze doelgroepen. Samen met hen zoeken onze hulpverleners naar een werkbare oplossing voor hen en hun omgeving. Onze hulp is professioneel, divers, vertrouwelijk en anoniem.
Het CAW
Oost-Vlaanderen is erkend door het Vlaams Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Contact opnemen is eenvoudig: in elke regio van Oost-Vlaanderen
heeft het CAW verschillende aanspreekpunten. Je kunt er terecht met
of zonder afspraak. Voor info kijk op www.caw.be
of bel naar 0800 13 500.

Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost- Vlaanderen

Visserij 153
9000 Gent
Telefoon: 0471 466 725
Contacteer CAW O-Vl