D'Broej werft aan : Verantwoordelijke Personeelsbeleid

D’Broej werft aan: Verantwoordelijke Personeelsbeleid

Context

D’Broej is een eerstelijns jeugdwerkorganisatie in verschillende Brusselse wijken. Emancipatorisch werken met kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus is onze basismissie. We doen dit via allerhande activiteiten in de vrije tijd: ateliers, kampen, weekends, sportief, cultureel, artistiek, debat. Als uitvalsbasis voor dit werk hebben we 8 lokale werkingen die elk op maat van de wijk een aanbod ontplooien: Centrum West en VMJ in Molenbeek, Peterbos in Anderlecht, Miks in Laken, Chicago en BBA in 1000 Brussel, Chambéry in Etterbeek en Ratatouille in Schaarbeek. D’Broej stelt zo’n 70 personeelsleden tewerk.

D’Broej bouwt de nieuwe functie verantwoordelijke personeelsbeleid (HR) uit. Vormingsbeleid,  persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de medewerker enerzijds en structuur en procedures aanbrengen anderzijds vormen de hoofdaccenten van het personeelsbeleid. De verantwoordelijke voor personeelsbeleid heeft zowel een adviesfunctie als een uitvoerende functie.

Functieomschrijving:

-          Als verantwoordelijke personeelsbeleid maak je deel uit van het centrale ondersteuningsteam, aangestuurd door de algemene coördinator, en werk je in nauw overleg met het beleidsteam (het managementteam van de organisatie: de lokale coördinatoren en de algemene coördinator).

-          Je bent verantwoordelijke voor het personeelsbeleid van D’Broej. Dit omvat het uitschrijven van functieprofielen, coördineren van de interne procedures, het opvolgen van  sociale wetgeving, samen met het beleidsteam creëren van procedures met betrekking tot aanwerving, onthaal, opvolging, doorstroom en uitstroom, persoonlijke ontwikkelingsplannen, opleiding- en vormingsplan.

-          Je bent verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid van de organisatie. Dit omvat o.a. bv personeelsmomenten maar evengoed inter- of supervisies, advies en ondersteuning bieden op vlak van zelfzorg en teambuilding en gezondheidsbeleid.

-          Je bouwt mee aan de interne communicatie door middel van communicatieprocedures, het uitwerken en aanbieden van ondersteuning rond communicatiemethodes, de bemiddeling bij conflicten.

-           Je begeleidt en ondersteunt lokale coördinatoren in hun lokale personeelszaken, en personeelsbeleid.

-          Je stuurt de administratieve kracht aan,  wat betreft het beheren van de personeelsadministratie.

-          Je beheert en bouwt het netwerk uit van relevante partners en externe deskundigen voor begeleidingen en vormingen.

Profiel – vaardigheden en kennis

-          Je hebt professionele ervaring in het uittekenen en uitvoeren van een doeltreffend personeelsbeleid.

-          Je kan goed de organisatiecultuur en prioriteiten aanvoelen.

-          Je kent het terrein van externe vorming en begeleiding.

-          Je bent vlot meertalig (NL, FR), geschreven én gesproken.

-          Je kan op een coachende manier leiding geven aan de administratieve kracht.

-          Je kan actief luisteren en fijngevoelig bemiddelen.

-          Je kan doelstellingen rond persoonlijke ontwikkeling, welzijn op het werk, e.a. omzetten in concrete acties.

-          Je hebt ervaring in interne communicatiecultuur en methodes.

-          Je kan weg met arbeidswetgeving.

Profiel - attitude

-          Je bent een teamspeler en je kan zelfstandig en met eindverantwoordelijkheid werken.

-          Je hebt een sterke affiniteit met de visie en missie van D’Broej.

-          Je bent flexibel, dynamisch en positief ingesteld.

-          Je bent communicatief en handelt met integriteit, discretie en respect voor anderen.

-          Je bent resultaatsgericht, komt gemaakte afspraken na en respecteert deadlines.

-          Je bent enthousiasmerend, overtuigend en inspirerend voor anderen.

-          Je bent constructief uitdagend voor jezelf en voor anderen en hebt een oplossingsgerichte geest.

Aanbod

-          Voltijds contract van onbepaalde duur.

-          Een uitdagende job voor een nieuwe functie in een door waarden gedreven Brusselse jeugdorganisatie.

-          Je werkplaats is het centrale ondersteuningsteam van D’Broej en ligt aan het kanaal in Molenbeek maar je staat dagelijks in direct contact met de 8 dynamische en diverse lokale coördinatoren en hun teams.

-          Verloning conform PC 329.01 (barema B1a), met woonwerkvergoeding en telefoonvergoeding.

Interesse?

-          Stuur je CV en motivatiebrief tegen 23 december naar martine.christiaens@dbroej.be.

-          Met vragen kan je steeds terecht bij Inge Loodsteen op 02/412.06.50 en inge.loodsteen@dbroej.be

-          Meer informatie over D’Broej vind je ook op www.dbroej.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij martine.christiaens@dbroej.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
D'Broej Vzw
Henegouwenkaai 29
1080  Sint-Jans-Molenbeek