D’Broej zoekt een VERANTWOORDELIJKE PERSONEELSBELEID

D’Broej zoekt een VERANTWOORDELIJKE PERSONEELSBELEID

Context:

D’Broej biedt kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus een positieve belevingsruimte waarin ze hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien. Emancipatorisch werken met kinderen en jongeren is onze basismissie. We doen dit via allerhande activiteiten in de vrije tijd: artistieke en culturele ateliers, sport- en speelkampen, filmprojecten … Als uitvalsbasis voor dit werk hebben we 8 jeugdhuizen die elk op maat van de wijk een aanbod ontplooien: Centrum West en VMJ in Molenbeek, Peterbos in Anderlecht, Miks in Laken, Chicago en BBA in 1000 Brussel, Chambéry in Etterbeek en Ratatouille in Schaarbeek.

D’Broej stelt zo’n 70 personeelsleden tewerk en is op zoek naar een  verantwoordelijke personeelsbeleid.  Een gepassioneerd en gedreven persoon die  samen met het team van coördinatoren de krijtlijnen wil uittekenen van een krachtig personeelsbeleid in functie van de missie van D’Broej. Verbondenheid creëren en kwalitatief werk uitdragen staan hierbij centraal.

Als personeelsverantwoordelijke ben je lid van het centrale ondersteuningsteam, aangestuurd door de algemene coördinator.

Functieomschrijving:

Samengevat wordt het volgende van jou verwacht:

 •   Procedures uitschrijven en bewaken mbt

-          de aanwerving, het onthaal, de begeleiding en professionele ontwikkeling van medewerkers, al dan niet tewerkgesteld in het kader van bijzondere convenanten

-          de aanwerving, het onthaal en de begeleiding van vrijwilligers en stagiaires

-          de uitstroom van medewerkers

-          de werktijdregistratie

-          de interne communicatie : o.a. zorgen voor een efficiënte informatiedoorstroming vanuit het centrale ondersteuningsteam naar de verschillende deelwerkingen en vice versa. Bemiddelen bij conflicten …

 •   Het taalbeleidsplan implementeren
 •   Een algemeen welzijns- en preventiebeleid uittekenen, implementeren en bewaken
 •   Het arbeidsreglement actualiseren en de toepassing ervan bewaken
 •   De functieprofielen actualiseren en/of uitschrijven
 •   De coördinatoren van de jeugdhuizen begeleiden en ondersteunen in lokale personeelszaken, inclusief de implementatie van de diverse procedures
 •   Convenanten met externe partners opvolgen en nieuwe mogelijkheden exploreren
 •   De administratieve HR medewerker aansturen inzake personeelsadministratie en als back up fungeren waar/wanneer nodig
 •   Een netwerk van relevante partners en externe deskundigen voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers, uitbouwen en beheren
 •   Je hebt ervaring met het uittekenen en implementeren van een krachtig en doeltreffend personeelsbeleid
 •   Je kan de cultuur en prioriteiten van een organisatie aanvoelen en hiermee constructief aan de slag gaan
 •   Je kent het vormings- en begeleidingsaanbod voor medewerkers in de jeugdwelzijnssector
 •   Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands en Frans. Kennis van andere talen is een troef
 •   Je bent vertrouwd met MS Office
 •   Je hebt een coachende leiderschapsstijl
 •   Je kan actief luisteren en fijngevoelig bemiddelen
 •   Je kan doelstellingen rond professionele ontwikkeling, welzijn op het werk, e.a. omzetten in concrete acties
 •   Je vindt je weg in de arbeidswetgeving
 •   Je bent communicatief. Je hebt ook kennis van verschillende communicatiemethodes/tools en je kan ze vlot gebruiken
 •   Je bent resultaatsgericht. Je komt gemaakte afspraken na en respecteert deadlines
 •   Je handelt met integriteit en discretie
 •   Je bent constructief uitdagend voor jezelf en voor anderen
 •   Je hebt een oplossingsgerichte geest
 •   Je bent overtuigend en inspirerend voor anderen
 •   Een voltijds contract van onbepaalde duur
 •   Een uitdagende job voor een functie in volle ontwikkeling  
 •   Een door waarden gedreven Brusselse jeugdorganisatie als werkgever
 •   Een verloning conform PC 329.01 (barema B1a) met woonwerk- en telefoonvergoeding
 •   Verder professionalisering mogelijk om je eigen HR-competenties te versterken
 •   Stuur je CV en motivatiebrief tegen 30 september naar martine.christiaens@dbroej.be.
 •   Met vragen kan je steeds terecht bij Inge Loodsteen op 02/412.06.50 en inge.loodsteen@dbroej.be
 •   Meer informatie over D’Broej vind je ook op www.dbroej.be.

Functievereisten:

Aanbod:

Je werkplaats is het centrale ondersteuningsteam van D’Broej en ligt aan het kanaal in Molenbeek op 5 minuten wandelen van metrostation ‘Graaf van Vlaanderen’,  maar je staat dagelijks in direct contact met de 8 lokale coördinatoren en hun teams.

Interesse:

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij martine.christiaens@dbroej.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
D'Broej Vzw
Henegouwenkaai 29 bus 6
1080  Sint-Jans-Molenbeek