dagwerking DE CIRKEL zoekt LEIDINGGEVENDE

De Cirkel in Niel is een dagbestedingsproject van Pegode vzw dat een 50-tal cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking ondersteunen. Er wordt ingezet op vrijetijdsactiviteiten via een atelier- of enclavevorm.

Je opdracht

Pegode gelooft in talentgericht werken waardoor we de verbinding met andere leidinggevenden van onze netwerkorganisatie stimuleren.

Je komt als leidinggevende van een autonoom project samen met andere leiding-gevenden onder de vorm van intervisies, werkgroepen en overlegmomenten. Specifiek voor jouw functie zal je rond strategische thema’s nauw samenwerken met de huidige leidinggevende van De Steiger in Branst van waaruit je 1 dag per werk zal werken.

Je taken situeren zich op 4 actievelden:

 

 1. 1.    Je werkt aan een toekomstvisie en vertaalt dit naar het dienstverleningsaanbod
 •   Je werkt een toekomstvisie en strategisch plan uit zodat de dienstverlening zich verder kwalitatief kan ontwikkelen.
 •   Je vertaalt – i.s.m. je team en het managementteam – deze visie in operationele doelstellingen. Je doet dit binnen het kader van de missie, visie en strategische doelen van Pegode.
 •   Je bent gepassioneerd door dienstverlening en wil samen met anderen onze visie op dienstverlening verder uitbouwen, vertalen naar het eigen project, deze vertaling opvolgen en bijsturen waar nodig.
 1. 2.    Je motiveert en coacht medewerkers
 •   Je geeft leiding aan een 7-tal medewerkers en vrijwilligers.
 •   Je ondersteunt je team zodat ze naar de verwachte resultaten kunnen toewerken
 •   Je detecteert hun vormingsnoden en haalt het maximum uit de aanwezige talenten in je team. Je organiseert functioneringsgesprekken en  stelt  vormingsplannen op
 •   Je durft medewerkers aan te spreken op hun ontwikkelpunten en sterktes om medewerkers professioneel te laten groeien

3.    Je bent een enthousiaste ambassadeur van Pegode:

 •   Je bent sterk in verbindend communiceren en weet je stijl aan te passen aan je gesprekspartner, aan de omstandigheid en de doelstelling van een gesprek of interactie.
 •   Je legt vlot contacten en bent zorgzaam in het onderhouden van deze contacten.
 •   Je bent ondernemend en bouwt graag voort aan de lokale verankering van het project o.m. door het opstarten van samenwerkingsverbanden.
 •   Je stimuleert en ondersteunt medewerkers bij het uitbouwen van samenwerkingen (met andere diensten) i.f.v. een kwalitatieve dienstverlening.

4.    Je coördineert het dagelijks operationeel beleid:

 •   Je bewaart het overzicht op gestelde doelen, stelt prioriteiten en durft beslissingen te nemen.
 •   Je ontwikkelt processen en structurer die bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning t.a.v. de cliënten.
 •   Je bent verantwoordelijk voor een goede besteding van de toegekende personele en financiële middelen van het project en hebt dus een basistalent voor planning en cijfers.
 •   Je selecteert en werft mee nieuwe medewerkers i.f.v. een divers getalenteerd team.
    • Je profiel

    • Je hebt een hoger diploma in menswetenschappelijke of (ortho)pedagogische oriëntatie 
 •   Ervaring met coachen van medewerkers is een pluspunt
 •   Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met mensen met een beperking
 •   Je bent vertrouwd met MS Office

 • Ons aanbod:
 •   Wij bieden je een contract van onbepaalde duur – 28,5u/week
 •   Een flexibele en boeiende job met een grote ruimte voor initiatief en regelruimte
 •   Een fijne ploeg collega-leidinggevenden en ondersteunende diensten die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken
 •   Een competitief salaris volgenshet barema B1A (groepschef) + anciënniteit afhankelijk van attesteerbare werkervaring.
 •   Extra legale voordelen: laptop en smartphone, touring pechverhelping, vergoeding dienstverplaatsingen met omniumverzekering.
 •   Indiensttreding vanaf 1 september 2019.
 • Interesse?
 •   Solliciteer  per mail (motivatiebrief en CV) naar ans.smits@pegode.be ten laatste tegen 01/08/2019. 
 •   Sollicitatiegesprekken zijn gepland op  7/8 en 9/8
 •   Meer info op www.pegode.be of bel op 03/450 54 75.

 

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: barema B1A PC319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij ans.smits@pegode.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
DAGWERKING DE CIRKEL
HELLEGAT 31
2845  NIEL