Data analist

ArmenTeKort vzw daagt onze generatie uit kansarmoede te overwinnen.

Samen met academici, overheden, vrijwilligers, mensen die leven in een situatie van kansarmoede, bedrijven en professionele hulpverleners zocht ATK een antwoord op de vraag: “Hoe creëren we een nieuw maatschappelijk evenwicht dat extreme armoede de wereld uit helpt?”

Het antwoord is een innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde duomethodiek waarin ‘empowerment’ centraal staat.

Tijdens een intensieve opleiding tot ‘Meester in empowerment’ leren kansrijke, veerkrachtige vrijwilligers de juiste competenties (kennis, vaardigheden en houding) om als kansbiedende buddy succesvol gekoppeld te worden aan een kanszoekende buddy, een persoon die leeft in een situatie van kansarmoede.

De kansbiedende en kanszoekende buddy stappen samen in een tweejarig traject. Ze ontmoeten elkaar op regelmatige, zelf gekozen momenten en geven hun ontmoetingen de invulling die ze zelf wensen. Niet in een hulpverlenersrelatie, maar als gelijkwaardige mensen. Ze leren elkaar kennen vanuit wederzijds vertrouwen en respect.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de kanszoekende buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

ATK groeit volop en zal deze duomethodiek verder uitrollen, op een gestructureerde en doelgerichte manier. De doelstellingen zijn ambitieus: 50 buddy’s in 2014, 500 buddy’s in 2018, 5.000 buddy’s in 2023.

Om deze ambitie waar te maken heeft ATK de juiste professionals nodig.

Ga jij deze uitdaging mee aan? Dit is jouw kans om de nieuwe Hans Rosling te worden…

Doelstelling

Als data analist ga je aan de slag met de data die worden verzameld in alle aspecten van het ATK actie-onderzoek (werving van buddy’s en fondsen, opleiding van kansbiedende buddy’s, opvolging en impactmeting van buddytrajecten). Je structureert, visualiseert, analyseert en synthetiseert data naar concrete informatie en kennis om onze interne processen en de buddymethode te optimaliseren. Jij vertelt ons wat we (nog) niet weten. We hebben jou nodig om meer buddytrajecten met meer impact te starten en begeleiden.

Functiebeschrijving

-          Data mining van alle data die worden verzameld in het ATK actie-onderzoek. Vertaling van patronen en correlaties naar bruikbare inzichten en actie om de efficiëntie en effectiviteit van zowel interne organisatieprocessen als de buddymethode te optimaliseren.

-          Optimalisatie van tools en processen voor dataverzameling. Huidige verscheidenheid aan databronnen zoveel mogelijk consolideren met als doel de samenhang te verhogen en eenvoudige analyse en rapportering te faciliteren.

-          In samenspraak met de verschillende werkgroepen de nodige metrics, tools en dashboards voor monitoring en evaluatie van de jaardoelstellingen ontwikkelen en beheren.

-          Inspelen op opportuniteiten bij de verschillende werkgroepen om bestaande processen te automatiseren en zo de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Vb. fondsenwerving, buddywerving, matching van buddykoppels, administratie van opleidingen, boekhouding,...

-          Beheer en optimalisatie van de Salesforce database. Je bewaakt data integriteit en werkt heldere en efficiënte processen voor input en rapportering uit voor je collega’s.

Profiel

-          Je hebt minstens een masterdiploma, relevant voor de functie, of je bent gelijkwaardig door ervaring.

-          Je gaat graag aan de slag met data en schrikt er niet voor terug om te experimenteren met (nieuwe) technische toepassingen. Je hebt een natuurlijke drang naar innovatie.

-          Je bent een probleemoplosser met een sterke “hands-on” mentaliteit. Je blijft niet hangen in het concept, maar werkt dingen uit en af, implementeert, test en evalueert.

-          Je bent een teamspeler, pikt noden van je collega’s snel op en kan jouw expertise optimaal vertalen naar bruikbare processen, handleidingen en aanbevelingen.

-          Ervaring met Salesforce en software voor data analyse en visualisatie (Qlikview, Power BI,…) is meegenomen.

Aanbod

-          Voltijds contract van onbepaalde duur

-          Verloning volgens vaste barema’s, flexibele uur- en verlofregelingen.

-          Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om je stempel te drukken op een maatschappelijk relevant project dat zich onderscheidt door innovatie en professionaliteit.

-          Je maakt deel uit van een jong en ambitieus team in een inspirerende werkomgeving, gefocust op persoonlijke ontwikkeling, groei en autonomie, in het hartje van Antwerpen (De Keyserlei).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Barema
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@armentekort.be
    met referentie data analist
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

De Keyserlei - 4de verdiep 58
2018  Antwerpen