Database expert (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

Hoofdzetel

Kartuizerstraat 21

1000 BRUSSEL

 

Doel van de functie:

Als database-expert bij de dienst Data & Analyse van Fedasil werk je mee aan de ontwikkeling van de bestaande databases (MS Access) waarbij je actief meedenkt over verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Tevens werk je mee aan een nieuw project met als doelstelling de implementatie van een Datawarehouse en Business Intelligence oplossing.

 

Context van de functie:

De dienst Data & Analyse verzamelt, controleert, rapporteert en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het opvangnetwerk en de opdrachten van Fedasil. Ze produceert rapporten en analyses, zowel ‘gestandaardiseerde’ op geregelde tijdstippen (bv. maandrapport) als ‘ad-hoc’ op vraag van stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Jouw belangrijkste taken:

 

Je ondersteunt de ontwikkeling van de MS Access databases en je helpt mee aan de ontwikkeling van een nieuwe Datawarehouse en Business Intelligence oplossing.

Je  zorgt voor de opvolging van de implementatieactiviteiten van de toegewezen databases en je zorgt ervoor dat een realisatie in de ene database correct vertaald wordt naar een wijziging in de andere database zodat de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd is.

In samenwerking met jouw collega’s denk je mee over het ontwerp en de modellering van de databases en je adviseert over datamigratie, query optimalisatie, views, stored procedures, enz.

Je evalueert aanpassingen, signaleert knelpunten, initieert voorstellen ter optimalisatie en werkt ze uit.

Je bewaakt de integriteit en kwaliteit van de databases via monitoring, fine tuning en gegevenscontrole en u zorgt voor het uitvoeren van tests en back-ups.

Actief nadenken over gepaste database-oplossingen om de informatie te beheren en processen te automatiseren.

Oplossen van eenvoudige tot complexe databaseproblemen om ervoor te zorgen dat de collega’s optimaal gebruik kunnen maken van de database-infrastructuur bij de uitvoering van hun taken. Je neemt daarbij de verantwoordelijkheid op voor de opvolging van problemen vanaf de aanmelding tot de afsluiting.

 

Je profiel:

 

Je bezit een diploma van ‘bachelor’ of je bent houder van een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Je hebt ruime kennis van en ervaring met de ontwikkeling en het beheer van relationele databases en meer specifiek met de MS Access, SAP HANA, SAP Analytics Cloud en PostgreSQL architectuur.

Je beschikt over ruime kennis van en ervaring met SQL, stored procedures, triggers en functies, etc.

Je kan uitstekend werken met MS Excel.

Je bent een expert in het operationeel beheer van een databases en dit op het vlak van o.a. capacity management, performance tuning, user management, security, backup/recovery, enz.

Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitbouwen van een datawarehouse en met Business Intelligence modelleringtechnieken.

Je hebt kennis van en ervaring met functionele en technische analyses en je bent in staat om functionele en technische analysedocumenten op te stellen.

Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met gegevens- en informatiebeveiliging en het implementeren van autorisatie en authenticatie in databases.

Je werkt goed zelfstandig en gestructureerd, kunt goed communiceren en bent een flexibele teamspeler.

Je bent analytisch sterk en daardoor in staat ‘de puzzel op te lossen’ en met creatieve oplossingen te komen.

Je beheerst één van de landstalen (NL of FR) goed en hebt ook een praktische kennis van  de andere landstaal.

Je handelt integer, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Je plant en beheert op een actieve manier uw eigen ontwikkeling in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities, waarbij je jouw ontwikkeling kritisch in vraag stelt en je jezelf voortdurend verrijkt met nieuwe ideeën en werkwijzen, vaardigheden en kennis.

Ons aanbod

 

Een  vervangingscontract van 1 jaar (vanaf 24/09/2018)

Een bruto geïndexeerd startsalaris (volgens het barema voor niveau B1) tussen € 2.343 en €3.434 per maand, afhankelijk van jouw nuttige beroepservaring.

26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis.

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques van 7€ per gewerkte dag.

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

Selectieprocedure

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je cv, motivatiebrief en een kopie van het vereiste diploma (en indien nodig een gelijkstelling van uw diploma) via de vacature die je vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil 

Kandidaatstelling is mogelijk t.e.m. 22/07//2018 (middernacht)

De examencommissie onderzoekt alle kandidaturen. Enkel de kandidaten die het best beantwoorden aan de gestelde functievereisten, worden uitgenodigd voor de uiteindelijke selectie.

De selectie gebeurt op basis van een jurygesprek en een eventuele praktische of theoretische proef om de professionele vaardigheden, zijn motivering, de geschiktheid en de houding van de kandidaat te evalueren.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

Indien je een buitenlands diploma hebt, word je verzocht een officieel homologatiebewijs bij jouw kandidatuur te voegen. Je kan je hiervoor richten tot NARIC Vlaanderen. Als jouw diploma behaald werd in een andere taal dan het Nederlands, dien je bovendien te slagen in een taalexamen georganiseerd door Selor. Gelieve het bewijs van slagen voor dit examen eveneens mee te sturen met uw kandidatuur.

Mensen met een handicap worden extra gestimuleerd om hun kandidatuur in te dienen. Fedasil biedt de mogelijkheid om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke noden.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de HR dienst, raf.verduyn@fedasil.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9110-117
  • Indiensttreding:
Werkgever
Fedasil
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel