De Overmolen

Onze missie:

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners

Onze visie:

Kwetsbare mensen trekken vaak naar grote steden. Daar zijn veel voorzieningen, ze kunnen er anoniem leven, ze hopen er op solidariteit. Maar het leven is er vaak hard. In Brussel leeft 1 op 3 inwoners onder de armoedegrens, voor kinderen ligt dit percentage nog hoger.

De Overmolen ontwikkelt en verzelfstandigt lokale projecten om deze Brusselaars meer kansen te geven in het leven. We realiseren huisvesting en nieuwe vormen van samenwonen en samen werken, met respect voor verschillende culturele waarden. 

De Overmolen is een autonome vzw met een sterk team van bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers en medewerkers die werkervaring opdoen. Om onze projecten te realiseren, doen we zoveel mogelijk een beroep op overheidsfinanciering, maar ook op eigen inkomsten en steun uit privéfondsen.

De Overmolen heeft een unieke plaats in de Brusselse social-profitsector. We willen ook anderen inspireren, en engageren ons in nationale en internationale bewegingen om samen antwoorden te zoeken voor samenlevingsproblemen.

Onze waarden:

Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit.


De huidige werking van de organisatie omvat:

·         Het beheren van patrimonium.
·         Het ontwikkelen, in samenspraak met partners, van nieuwe initiatieven/projecten die een antwoord bieden voor mensen in armoede uit Brussel;
·         Sociale tewerkstelling om de cirkel van armoede te doorbreken en perspectief te bieden aan laaggeschoolden en kansarmen. Deze tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich in de bouwsector (klusjes), op vlak van onderhoud en in de zorg (complementaire thuiszorg).
·         Het toegankelijk vakantiehuis De Kleppe

De Overmolen

Cellebroersstraat 16
1000 Brussel
Telefoon: 02/513.09.99
Contacteer De OvermolenOntvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.