De Overmolen

Onze missie:

Als actief pluralistische organisatie ontwikkelt De Overmolen creatieve en duurzame antwoorden op (hoofd)stedelijke samenlevingsproblemen, voor en met mensen die door de mazen van het net zijn gevallen, en al dan niet samen met andere partners

Onze visie:

Kwetsbare mensen trekken vaak naar grote steden. Daar zijn veel voorzieningen, ze kunnen er anoniem leven, ze hopen er op solidariteit. Maar het leven is er vaak hard. In Brussel leeft 1 op 3 inwoners onder de armoedegrens, voor kinderen ligt dit percentage nog hoger.

De Overmolen ontwikkelt en verzelfstandigt lokale projecten om deze Brusselaars meer kansen te geven in het leven. We realiseren huisvesting en nieuwe vormen van samenwonen en samen werken, met respect voor verschillende culturele waarden. 

De Overmolen is een autonome vzw met een sterk team van bestuurders, beroepskrachten, vrijwilligers en medewerkers die werkervaring opdoen. Om onze projecten te realiseren, doen we zoveel mogelijk een beroep op overheidsfinanciering, maar ook op eigen inkomsten en steun uit privéfondsen.

De Overmolen heeft een unieke plaats in de Brusselse social-profitsector. We willen ook anderen inspireren, en engageren ons in nationale en internationale bewegingen om samen antwoorden te zoeken voor samenlevingsproblemen.

Onze waarden:

Durf, originaliteit, duurzaamheid, respect en solidariteit.


De huidige werking van de organisatie omvat:

·         Het beheren van patrimonium.
·         Het ontwikkelen, in samenspraak met partners, van nieuwe initiatieven/projecten die een antwoord bieden voor mensen in armoede uit Brussel;
·         Sociale tewerkstelling om de cirkel van armoede te doorbreken en perspectief te bieden aan laaggeschoolden en kansarmen. Deze tewerkstellingsmogelijkheden situeren zich in de bouwsector (klusjes), op vlak van onderhoud en in de zorg (complementaire thuiszorg).
·         Het toegankelijk vakantiehuis De Kleppe

De Overmolen

Cellebroersstraat 16
1000 Brussel
Telefoon: 02/513.09.99
Contacteer De Overmolen