deeltijds pedagogisch contextbegeleider (30/38)

De pedagogisch contextbegeleider heeft als hoofdopdracht op methodische wijze hulpverlening te bieden aan:
- Maatschappelijk kwetsbare jongeren (17- 21 jaar) en hun context, met als doel het uitbouwen van een stabiele thuis voor de jongere in functie van een kwaliteitsvolle toekomst.
- Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar in een problematische leef- en/of opvoedingssituatie en waarbij professionele, pedagogische ondersteuning noodzakelijk is. Kenmerkend is dat opvoedingsproblemen hardnekkig en complex zijn. Vaak zijn er tevens problemen op diverse levensdomeinen;

We verwachten dat een contextbegeleider 3 werkvormen toepast (Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, intensieve kortdurende thuisbegeleiding en Thuisbegeleiding). Een deeltijdse medewerker heeft 4 dossiers waarvan 4 intensieve begeleidingen (CBAW/IKT) en gaat gemiddeld 7 à 8 maal per week op huisbezoek.
Het werkingsgebied voor deze functie is regio Gent-Deinze-Eeklo.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: paritair comit√© 319.01 - loonschaal B1C
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@decocon.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
De Cocon vzw - Dienst Contextbegeleiding
Ham 133
9000  Gent