Deeltijds zorgkundige voor Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent

In het Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent biedt een multidisciplinair team van 34 medewerkers (huisartsen, verpleegkundigen en zorgkundige, kinesisten, onthaalmedewerkers, gezondheidspromotor, maatschappelijk werkers, diëtiste, administratieve medewerkers, podoloog, …) eerstelijnsgezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot de bewoners van de wijk Nieuw Gent-Steenakker en enkele omliggende buurten.

 Ons wijkgezondheidscentrum wil niet alleen curatieve maar ook preventieve gezondheidszorg aanbieden. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke drempel tot de gezondheidszorgen, vandaar ook dat er gewerkt wordt binnen een forfaitair betalingssysteem.

  Wij zoeken een nieuwe, tweede zorgkundige die:

—   opgeleid is als zorgkundige, conform de wettelijke vereisten van toepassing voor de uitoefening van de functie

—   gemotiveerd, sociaal en enthousiast is, met zin voor initiatief

—   voeling heeft met de thuiszorg en mee verantwoordelijkheid wil dragen om het algemeen welzijn en gezondheid van onze patiënten te bevorderen

—   zelfstandig en deskundig huisbezoeken kan afwerken

—   communicatief is en graag in teamverband werkt

—   affiniteit (en ervaring) heeft in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en kan omgaan met diversiteit

—   zich kan inleven in de visie van een wijkgezondheidscentrum

—   bereid is om zich met de (elektrische dienst)fiets te verplaatsen voor huisbezoeken

Takenpakket:

—   Het ondersteunen van verpleegkundigen bij het verlenen van integrale zorg (verzorgend, verpleegkundig en psychosociaal) aan een toegewezen groep patiënten, teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen.

—   Uitvoeren van gedelegeerde verpleegkundige en verzorgende taken binnen de toegestane wetgevende bepalingen en  volgens de richtlijnen van het verpleegkundige team

—   Waken over het algemeen comfort van de patiënten en  bijdragen aan de psychosociale ondersteuning van de patiënten en hun naasten

—   Observeren van de symptomen en de fysieke en psychische reacties van de patiënten en bespreken met verpleegkundige collega’s en/of huisartsen

—   De nodige informatie over de patiënten doorgeven  bij het multidisciplinaire team om de continuïteit van de verzorging te verzekeren en bevindingen rapporteren bij de collega’s

—   Uitvoeren van administratieve taken

 Wij bieden:

—   een enthousiast team

—   een boeiende werkomgeving in een aantrekkelijk gebouw

—    deeltijds uurrooster (50 à 60%) (weekendwerk is mogelijk)

—    contract onbepaalde duur

—    verloning volgens de wettelijke barema’s (PC 330 – klasse 12)

—   maaltijdcheques, gsm - vergoeding en tussenkomst woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

—   zo snel mogelijke indiensttreding (begin februari –maart 2019)

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: PC 330 klasse 12
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij an.vandewalle@wgcnieuwgent.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent
Rerum Novarumplein 182
9000  Gent