Demos zoekt: projectmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie - In 4/5de betrekking voor 18 maanden

Medewerkers van lokale vrijetijdsdiensten (cultuur, jeugdwerk en sport) werken steeds intensiever samen aan meer gelijke participatiekansen voor al hun burgers. Samen met collega's uit het OCMW, professionals en vrijwilligers uit sociale en welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van mensen in armoede geven ze vorm aan een impactgericht lokaal vrijetijdsbeleid.

Via het Participatiedecreet stimuleert de Vlaamse overheid deze aanpak door lokale netwerken vrijetijdsparticipatie te subsidiëren. Ondertussen zijn er 144 lokale netwerken vrijetijdsparticipatie actief in Vlaanderen en Brussel. Demos begeleidt opstartende en actieve netwerken. Om ons team daarin tijdelijk te versterken zoeken we een nieuwe collega.

De functie

Als projectmedewerker begeleid je samenwerkingsverbanden tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, OCMW's en sociale organisaties. Samen werk je aan strategieën om de drempels die mensen in armoede ervaren op een gerichte en duurzame manier weg te werken.

De concrete taken
- Je informeert lokale besturen over de decretale maatregel en daaraan gerelateerde strategie en methodiek.
- Je begeleidt lokale besturen in de opstart van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
- Je organiseert praktijkuitwisseling tussen lokale netwerken.
- Je draagt bij aan de voorbereiding en uitwerking van vormingen en vormingsmateriaal.

Je profiel
- Je hebt ervaring met of goede inzichten in bestuurlijke processen binnen lokale overheden.
- Je hebt ervaring met of goede inzichten in armoedebeleid en -praktijken.
- Je hebt ervaring met of goede inzichten in het begeleiden van netwerken en/of samenwerkingsverbanden.
- Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je bent een inspirerende coach.
- Je kan je werk goed plannen en organiseren.
- Je werkt enthousiasmerend en zelfstandig.
- Je bent in het bezig van een diploma hoger onderwijs, of gelijkgesteld door je ervaring.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Wat wij bieden

- We bieden je een boeiende job met verantwoordelijkheid, een contract (4/5e) van bepaalde duur (18 maanden) binnen het paritair comité PC 329.01. De functie wordt ingeschaald op het niveau B1a. Relevante anciënniteit wordt meegenomen met een maximum van 8 jaar.
- Vergoeding woon-werkverkeer volgens de derdebetalersregeling. Je werkt vanuit uitvalsbasis Brussel met frequente verplaatsingen in heel Vlaanderen.
- Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Belangrijk: We zetten ons actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Je kwaliteiten zijn belangrijker dan je leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.

Solliciteren

- Stuur je motivatiebrief en CV als twee aparte documenten in bijlage naar mieke.vandewynckele@demos.be ten laatste op dinsdag 29 januari 2019 voor middernacht.
- Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats op vrijdagnamiddag 1 februari 2019 in Brussel.
- Voor info over functie-inhoud en procedure contacteer je Bart Rogé, directeur Demos vzw op 0474.64.98.90

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: volgens paritair comité PC 329.01 - op niveau B1a - maximum van 8 jaar anciënniteit
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mieke.vandewynckele@demos.be
    met referentie Vacature Projectmedewerker lokale netwerken vrijetijdsparticipatie
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Demos vzw
Sainctelettesquare 19
1000  Brussel