Deskundige Aleenstaande Minderjarige Asielzoekers (M/V/X)

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

 

Plaats van tewerkstelling:

Opvangcentrum voor asielzoekers

Stadensteenweg 68                                             

8920 Langemark-Poelkapelle

 

 

Doel van de functie:

Het opvangcentrum van Poelkapelle is een federaal centrum dat rechtstreeks onder het beheer van Fedasil valt. Het opvangcentrum beschikt over 229 opvangplaatsen.

Als opvoeder begeleid je minderjarige jongeren door een opvoedkundig kader te creëren en zo hun autonomie te stimuleren.

Je biedt op individuele wijze maatschappelijke en administratieve ondersteuning en psychosociale begeleiding aan niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, via eerstelijns informatieverstrekking en raadgeving, ten einde hen bij te staan in de omstandigheden waarin zij zich bevinden.

 

Jouw belangrijkste taken:

Je biedt methodische ondersteuning aan de jongeren, zodat zij in staat zijn op een zelfredzame manier te functioneren binnen en buiten het centrum

Je garandeert de rust en orde tussen de jongeren, zodat het centrum een veilige leefomgeving voor hen vormt, dit doet u onder andere door het creëren van een positieve groepsdynamiek, uitleg te geven over gedragsregels en het terugkoppelen en corrigeren van ongewenst gedrag

Je bespreekt problemen intern en multidisciplinair, neemt deel aan overleg en rapporteert aan de hiërarchie en aan de rest van het team

Je bouwt een vertrouwensrelatie met de jongere, bewaart de discretie ten opzichte van vertrouwelijke informatie, volgt het welzijn van de jongere op en verwijst door naar gespecialiseerde diensten indien nodig.

Je organiseert individuele en gestructureerde contactmomenten

Je zorgt voor de opmaak en opvolging van dossiers, briefwisseling/documenten en het begeleidingsplan.

Je geeft uitleg over de werking van de opvang en de asielprocedure en onderhoudt de contacten met de voogd.

Je  organiseert en begeleidt activiteiten en legt contacten met externe organisatoren van activiteiten. Je moedigt tevens de jongeren aan om deel te nemen aan activiteiten en evalueert de resultaten.

Je ziet toe op de correcte naleving van de veiligheidsrichtlijnen en bewaakt de algemene veiligheid en de goede staat van de infrastructuur van het centrum.

 

Jouw profiel:

 Je bent houder van een bachelor- of graduaatsdiploma

Je beschikt over een eerste relevante werkervaring in een gelijkaardige functie

Je hebt basiskennis van de asielprocedure en het sociale netwerk

Je beschikt over praktische PC-vaardigheden (Excel, Word)

Kennis van andere talen is een grote troef

Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Je bent autonoom en bent in staat initiatieven te nemen

Je geeft blijk van teamspirit

Je bent sociaal vaardig, communicatief en toont interesse in andere culturen

Je bent polyvalent, flexibel, stressbestendig en positief ingesteld

Je bent bereid te werken volgens een flexibel uurrooster met avonddiensten en weekendwerk.

Je kan goed omgaan met stress en conflicten.

 

Ons aanbod:

Contract van bepaalde duur

Je wordt aangeworven als ama deskundige op niveau B, met de loonschaal die voor jou van toepassing is. De minimum basisvergoeding bedraagt € 2.343 (bruto voltijds maandloon, aan de huidige index, rekening houdend met de barema's die voor jou van toepassing zijn). Dit bedrag kan variëren in functie van nuttig geachte en aantoonbare beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata van je arbeidsregime)

Mogelijkheid tot gratis abonnement voor openbaar vervoer

Premies voor onregelmatige prestaties

Maaltijdcheques

Voordelige hospitalisatieverzekering

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving.  Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.  Wij zijn een organisatie waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden.

Selectieprocedure:

Indien deze functie jou interesseert en je denkt te beantwoorden aan het gezochte profiel, gelieve ons je motivatiebrief, curriculum vitae en een kopie van je diploma (en/of de gelijkstelling van diploma) op te sturen via de link in de vacature die je vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Kandidaturen worden aanvaard tot en met 05/08/2018 om middernacht. De preselectie gebeurt op basis van je CV. Enkel de meest geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor de selectieproef.

De selectieproef evalueert of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten voor de functie.

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben behaald en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moeten een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur voegen.

De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve voor alle type contracten die een jaar geldig is.

 Aarzel niet om contact op te nemen met Valerie ZYDE,op het telefoonnummer 051/48.06.21 of per mail naar  valerie.zyde@fedasil.be indien u meer informatie wenst over de functie of de selectieprocedure.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie 9031-181
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
Opvangcentrum voor asielzoekers Poelkapelle
Kartuizerstraat 21
1000  Brussel