Deskundige kinderopvang voor kinderdagverblijf KaDeeke

Als unieke speler binnen het zorglandschap van Vilvoorde biedt ons zorgbedrijf een ruime waaier aan openbare diensten op vlak van ouderenzorg, thuiszorg en kinderopvang.

KaDeeke verwelkomt dagelijks ruim 123 kindjes in een mooie en aangepaste infrastructuur. Het kinderdagverblijf engageert zich bovendien om 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen toe te leiden.

Kleine groepen (10 huisjes van maximaal 15 kinderen) zorgen ervoor dat onze kinderen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving . In elk huisje streven we naar een gemengde leeftijdsgroep (baby’s, kruipers, peuters). De diversiteit in leeftijd, vaardigheden, identiteiten, enz., zorgt ervoor dat kinderen heel veel van elkaar leren en ze leren tegelijkertijd rekening te houden met elkaar. Wil jij deel uitmaken van ons team van enthousiaste medewerkers? Dat kan!

Functieomschrijving

Je hebt een warm hart voor kinderen en wil samen met het volledige team van KaDeeke je inzetten om onze kinderen een veilige en kwalitatieve opvang te bieden.

Een kinderdagverblijf kan een heel belangrijke hefboom vormen voor kinderen van kwetsbare en kansarme gezinnen, niet enkel voor de kinderen maar ook voor de ouders. Met ons kinderdagverblijf willen wij dat verschil maken. Als deskundige kinderopvang werk je mee aan de toeleiding, de begeleiding en de ondersteuning van deze gezinnen en de kinderen. Dat betekent dat je mee een beleid en aangepaste dienstverlening uitwerkt voor deze doelgroep. Je ondersteunt daarbij de collega’s van het kinderdagverblijf.

Je werkt samen met de collega’s van het kinderdagverblijf, de thuiszorg van Zorgbedrijf Vilvoorde en het sociaal huis van de stad Vilvoorde.

Voor deze opdracht heb je een open houding t.a.v. armoede, een sterk inlevingsvermogen in de situatie van kwetsbare en kansarme gezinnen en een positieve visie op de verbetering van de situatie van deze doelgroep. Daarnaast heb je de nodige overtuigingskracht t.a.v. de collega’s van het kinderdagverblijf. Immers, zij zullen het beleid en de aangepaste dienstverlening realiseren.

Met ons kinderdagverblijf willen we een kwalitatieve dienstverlening realiseren. Voor Zorgbedrijf Vilvoorde is kwaliteit meer dan een kwaliteitshandboek en de bijhorende procedures uitwerken. Het is een mindset en een overtuiging waarbij de organisatie haar werking evalueert, verbeteracties bepaalt, realiseert en als dusdanig de dienstverlening verbetert en versterkt.

Als deskundige kinderopvang werk je binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorgbedrijf Vilvoorde en de wet- en regelgeving van de kinderopvang: het kwaliteitsdecreet, het pedagogisch raamwerk en MemoQ.

Je volgt samen met de verantwoordelijken het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen op. Je organiseert tevredenheidsmetingen bij de gebruikers en het personeel, en leidt daar eveneens de nodige verbeteracties uit.

Een kwaliteitsbeleid betekent verbeteren en dus veranderen. Ook voor deze opdracht kan je collega’s overtuigen om erin mee te stappen en zelf verbeteracties op te nemen.

Je ondersteunt de directeur in een aantal opdrachten en vervangt bij afwezigheid.

Je bent aanspreekpunt wat betreft de regelgeving inzake kinderopvang en volgt permanent de wijzigingen op. Je werkt in dit kader actief aan verbetervoorstellen. Je deelt deze kennis met het team.

PROFIEL

 • Je behaalde een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus  uit de studiegebieden Onderwijs, Sociaal Agogisch Werk en Gezondheidszorg of een diploma dat in aanmerking komt als kwalificatiebewijs voor verantwoordelijke kinderopvang voor Kind en Gezin. https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-vanaf19plaatsen.pdf
 • Je beschikt over het nodige inlevingsvermogen. Je kan in je handelen rekening houden met standpunten en gevoelens van anderen. Je staat open voor de diversiteit van onze klanten en collega’s en kan hier op een respectvolle manier mee omgaan.
 • Je hebt zin voor initiatief nemen en staat open voor verandering. Je zoekt actief naar  mogelijkheden tot verbetering.
 • Je bent sterk in plannen en organiseren van je werk en projecten. Je beschikt over een lange termijn visie en  haalt vooropgestelde deadlines.
 • Je communiceert op een open en respectvolle manier met collega’s, ouders en kinderen. Je kan vlot communiceren in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent een echte teamplayer met een hoge mate van betrokkenheid bij de organisatiedoelstellingen Je denkt en werkt klantgericht.
 • Je gebruikt vlot de courante ICT – toepassingen (Word, Excel).
 •  Je bent stressbestendig.
 • Je bent flexibel in denken en doen en past jouw werkrooster aan volgens de noden van de werking.         
 • Je bent bereid om de aanwezigheid van een leidinggevende tijdens de openingsuren van het kinderdagverblijf mee te verzekeren. Je werkt 1 dag per week vanaf 7u en 1 dag per week tot 18u.
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren). Vraag dit tijdig aan bij de dienst bevolking van je gemeente.
 • Ervaring in een gelijkaardige functie of met de onderdelen ervan (kwaliteitsmanagement, kwetsbare en kansarme gezinnen, wet- en regelgeving inzake kinderopvang) is een pluspunt.

 

Aanbod

Werkomgeving

Zorgbedrijf Vilvoorde biedt jou een boeiende job in een uitdagende sector. Je komt terecht in een team van verantwoordelijken waar je ondersteund wordt en de mogelijkheid krijgt om inhoudelijke expertise te verwerven binnen jouw domein.

We streven naar een optimale combinatie tussen werk en gezin. Dit vertaalt zich onder meer in een flexibele arbeidstijdregeling, een gunstige verlofregeling en een competitieve verloning. Je geniet ook tal van extralegale voordelen.

Contract

 •          Contract van onbepaalde duur, werkbreuk 38 u.
 •          Aan de hand van een gedetailleerd tewerkstellingsattest kan relevante beroepservaring bij een vorige werkgever meegeteld worden voor je anciënniteit.

Loon en sociale voordelen

 •          Bezoldiging op basis van salarisschaal  B1 – B3 (brutowedde tussen € 2.460,78 € en 4.146,34 per maand)
 •          Maaltijdcheques aan 8,00 euro per cheque
 •          Hospitalisatieverzekering
 •          Tweede pensioenpijler
 •          Voordeelkaart GSD-V met tal van kortingen, premies en tussenkomsten
 •          Fietsvergoeding of 100% terugbetaling openbaar vervoer
 •          Mogelijkheid tot kinderdagopvang (0 – 3-jarigen)

Plaats van tewerkstelling

NIEUWE ROLLEWEG 151 - 1800 VILVOORDE

Waar en hoe solliciteren?

Voor bijkomende informatie omtrent de jobinhoud, de functiebeschrijving of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Mevr. Christine Van Laethem (02 447 07 71).

Stuur je cv, motivatiebrief en bewijs van diploma tegen uiterlijk 1 maart 2020 naar job@zorgbedrijfvilvoorde.be.

De selectieproef

De kandidaten die voldoen aan de diplomavereiste worden via e-mail uitgenodigd.

Indien er veel kandidaten zijn, kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.

De schriftelijke proef omvat een competentieproef en/of een gevalstudie. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het mondeling gedeelte.

De mondelinge proef peilt naar de motivatie en er worden een aantal competenties bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.

Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn.

Het schriftelijk deel gaat door op maandag 9 maart 2020 om 18u30. Het motivatiegesprek gaat door op 24 maart 2020.

Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal behaalde punten.

Om aangeworven te kunnen worden, moet je geslaagd zijn voor de selectieprocedure en een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij job@zorgbedrijfvilvoorde.be
  met referentie T.a.v. Christine Van Laethem
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Kinderdagverblijf KaDeeke
Nieuwe Rolleweg 151
1800  VILVOORDE


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.