Diensthoofd Facility

Doel van je functie
Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt op meer dan 70 locaties in Vlaanderen en Brussel een laagdrem-pelige dienstverlening aan. Meer dan 600 collega's en meer dan 70.000 klanten rekenen op een degelijke huis-vesting, een toegankelijke dienstverlening, een ergonomische werkomgeving, vlotte en correcte inkoopproces-sen. Samen met een team van medewerkers, organiseer en stuur je als Diensthoofd Facility de ondersteunende dien-sten van het Agentschap Integratie en Inburgering met betrekking tot onthaal, logistiek, inkoop, werkplekin-richting en –uitrusting. Via office managers in de regio's zet je de lijnen uit voor een efficiënt en effectief facility management. Je rapporteert aan de zakelijk directeur.

Je verantwoordelijkheden
• Je ontwikkelt een efficiënt en effectief facilitair beleid (werkplekinrichting en -uitrusting, onthaal, logistiek en inkoop) afgestemd op de noden van de klant én op de doelstellingen van het AgII.
• Je vertaalt de strategie in operationele plannen die opvolging en rapportering mogelijk maken met het oog op interne communicatie en draagvlak voor veranderingstrajecten.
• Je beheert het logistiek budget en zet dit effectief en efficiënt in, in functie van de strategie van de orga-nisatie.
• Je organiseert en stuurt de dienst, in afstemming met de regionale collega's op het terrein; je coacht en sti-muleert de medewerkers in hun dagelijkse opdracht.
• Je waakt over de correcte toepassingen van controlesystemen, reglementaire bepalingen, procedures, normen en stemt af met de Interne Preventieadviseur.

Je profiel
• Je hebt ervaring in het organiseren, structureren en aansturen van een facilitaire dienst (van strategiebe-paling tot organiseren van de dienst, op verschillende domeinen van facility management).
• Je bent resultaatgericht, analytisch ingesteld, je communiceert helder en je bent klantgericht.
• Ervaring met werken in een overheidscontext strekt tot de aanbeveling.
• Je werkt zelfstandig in een complexe, veranderende omgeving met verschillende interne klanten (ver-spreid over meerdere regio's) en externe partners (voornamelijk binnen de Vlaamse Overheid).
• Je bezit de benodigde PC-vaardigheden zoals MS Office.

Wat bieden we jou?
• Een boeiende job in een team van enthousiaste collega's.
• Voltijds contract van onbepaalde duur.
• Een loon volgens barema K3 van het PC 319.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
• Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag.
• Hospitalisatieverzekering.
• Groepsverzekering.
• Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.
• Een interessante verlofregeling.
Je standplaats is Brussel (Tour & Taxis).

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 17 november jouw motivatiebrief en cv naar vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie "Diensthoofd Facility".
Na een eerste selectieronde op basis van brieven, zullen de weerhouden kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek.


Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenle-ving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migra-tie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
» www.integratie-inburgering.be
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel