Diensthoofd HR

 (100 % onbepaalde duur)   

Als koepel van de Noord-Zuidbeweging wil 11.11.11 relevant blijven in een veranderende samenleving. De medewerkers van 11.11.11 geven de organisatie vorm via hun innovatieve ideeën en overtuigingen.  

11.11.11 wil een HR-beleid ontwikkelen, gebaseerd op autonomie, verantwoordelijkheid, openheid en respect, met medewerkers die meebouwen aan een flexibele en geëngageerde organisatie. Het diensthoofd HR zorgt samen met het management voor een veranderende organisatie die hierop gericht is. 

Plaats in de organisatie: 
Je bent lid van het managementteam 
Je geeft leiding aan 2 medewerkers 
Je beschikt over budgetverantwoordelijkheid 
Je rapporteert aan de algemeen directeur 

 
 
 

Wat doe je?   

  

 • Om 11.11.11 wendbaar en slagkrachtig te houden, draag je bij tot het uittekenen van strategieën over hoe we het personeel van 11.11.11 beweeglijk en bewogen kunnen houden. Je maakt voorbereidende analyses die de impact van de voorgestelde veranderingen op medewerkers, teams en de organisatie duidelijk maakt. Je zorgt voor de uitvoering, de opvolging en het bijsturen van de met het Managementteam gekozen strategieën. Je zorgt dat de verandering verankerd is binnen de dagelijkse werking van de organisatie. 

 • Je bepaalt op basis van die analyses de HR-strategie in lijn met het wetgevend kader. Je bent eindverantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van adequate HR-processen (loonverwerking, beheer van personeelsdossiers, personeelsbegroting en -subsidies, selectie, rekrutering, evaluatie en functioneren, vorming en loopbaanontwikkeling,…) in samenwerking met de medewerkers op de dienst HR. 

 • Je verleent advies aan de diensthoofden met betrekking tot HR-beleid en –beheer en coacht de diensthoofden en management om HR-beleid en veranderstrategieën te implementeren. 

 • Je staat in voor een open, respectvolle, lerende organisatiecultuur, door goed formeel (sociaal) overleg, maar ook door het uitwerken en stimuleren van innovatieve ideeën. 

 • Je neemt deel aan strategisch overleg op organisatieniveau en werkt mee aan dienst-overschrijdende projecten.  

 • Je bouwt een professioneel netwerk uit, vertegenwoordigt de organisatie in overlegorganen en positioneert 11.11.11 als een kwaliteitsvolle partner.  

 • Je coördineert de dienst HR en geeft leiding aan 2 medewerkers. 

  

Wie ben je?  

 
 • Je hebt ervaring met changemanagement . 

 • Je hebt kennis van alle aspecten van HR-beleid en –beheer. 

 • Je bent dynamisch, flexibel, proactief en werkt resultaats- en oplossingsgericht. Je hebt ervaring met het begeleiden van strategische processen. Verandering stimuleert je om goede analyses en veranderplannen op te maken.  

 • Je beschikt over de nodige leiderschapsvaardigheden die je medewerkers motiveren en helpen zich te ontwikkelen. 

 • Je bent zelf een teamspeler en kunt anderen begeleiden om teamresultaten te behalen en te verbeteren.   

 • Je hebt affiniteit met de organisatiedoelen binnen de social profit. 

 • Je hebt een universitair diploma of vergelijkbaar niveau door ervaring  (hier meer informatie over het Erkennen Van Competenties). 

 • Je gedraagt je als een vertegenwoordiger van de organisatie en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de organisatie;  

 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.  

  

Werken bij 11.11.11 impliceert dat je akkoord kunt gaan met de volgende vijf basiswaarden:  

 • Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, …  

 • Bereid zijn te werken in een pluralistische koepel. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de koepel en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat  

 • Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen  

 • Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de schenkers en de overheid aan 11.11.11 toevertrouwen  

 • Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen  

 

Wat bieden we je?  

 
 • Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector met standplaats in Brussel, op wandelafstand van het Zuidstation  

 • Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance  

 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, via interne en externe opleidingen,   

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met een binnen de ngo-sector competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen. 

  

Hoe word je onze nieuwe collega?  

 

Stuur je sollicitatiebrief samen met je curriculum vitae voor dinsdag 7 januari 2020 om 09.00 uur naar Mw. Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel, of per e-mail: jo.desmet@11.be.   

Het interview voor deze procedure heeft plaats op donderdag 23 januari vanaf 9.30 u. in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel (op wandelafstand van het Zuidstation).    

Plaats van tewerkstelling:   

Nationaal 11.11.11-secretariaat, Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel  

  

Indiensttreding: begin 2020  

  

Meer informatie over de job kun je krijgen bij Els Hertogen (02/536.11.63) 

  

In het kader van diversiteit kun je als kandidaat aangeven welke aanpassingen of ondersteuning je nodig hebt bij je sollicitatie. Wij bekijken dan of dit haalbaar is. Hetzelfde principe geldt voor de werkomstandigheden.  

 
 
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jo.desmet@11.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Vlasfabriekstraat 11
1060  Brussel