DIENSTHOOFD ICT (m/v/x)

De Chiro is al ruim 80 jaar een jeugdbeweging. Ondertussen is ze omringd door drie andere organisaties: De Banier, de Chirohuizen en Pimento. Samen vormen ze één familie: de Groep Chiro. De Groep Chiro heeft meer dan 150 professionele medewerkers.

Het betreft een contract van 100% voor onbepaalde duur. Je vaste werkplek is het nationaal Chirosecretariaat in Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Functie
Als diensthoofd ICT sta je in voor de organisatie, het beheer en de coördinatie van de ICT-afdeling. Je stuurt de medewerkers van deze afdeling rechtstreeks aan en je bent samen met hen het eerste aanspreekpunt voor ICT-oplossingen. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opvolgen van het ICT-beleid en dat doe je in nauwe samenwerking met het directieteam.
Je rapporteert aan de afgevaardigd bestuurder.

Taken:
• Je stuurt de medewerkers van de ICT-ploeg aan, coacht hen en coördineert de dagelijkse werking van de ploeg.
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van de ICT-plannen en het opvolgen van de verschillende ICT-projecten. Daarbij draag je zorg voor alle betrokkenen. Je spreekt de taal van ICT'ers en vanuit je kennis, interesse en vaardigheden kan je de ICT-projecten sturen en opvolgen. Een vlotte communicatie met de eindgebruiker (van zeer zelfredzaam tot weinig vertrouwd) maakt daar ook deel van uit.
• Je maakt een operationele planning op voor de ICT-ploeg, houdt een goed overzicht en stuurt bij waar nodig. Daarbij maak je een goede analyse, overleg je met de betrokkenen binnen de organisatie en neem je onderbouwde beslissingen in functie van prioriteiten en budget.
• Je bereidt de jaarlijkse ICT-begroting voor en beheert die in overleg met de directie.
• Als lid van het kaderoverleg (met alle diensthoofden en directieleden) van de Groep Chiro, ben je mee verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidslijnen van de Chiro in het professioneel kader.

Profiel
• Je denkt en werkt op masterniveau, gelinkt aan ICT-management.

Ervaring:
- Je kan relevante leidinggevende (werk)ervaring voorleggen in een professioneel ondersteunde organisatie.
- Je hebt ervaring in het opzetten van projecten, het werken met groepen en individuele coaching.
- Je hebt een brede ICT-kennis en bent in staat om verschillende ICT-specialisaties op te volgen.

Visie:
- Je handelt naar de doelstellingen van het jeugdwerk en de Groep Chiro in het bijzonder.

Houding:
- Je getuigt van maturiteit en gedrevenheid.
- Je hebt geen schrik om initiatief te nemen, bent resultaatgericht en bereid tot blijvende professionele vorming.
- Je hebt een groot inlevings- en inschattingsvermogen.
- Je bent een nauwgezette, betrouwbare en discrete werker.
- Je kan afstand nemen om te evalueren en vooruit te kijken.
- Je respecteert de typische dynamiek van het vrijwilligerswerk en de kracht van de vrijwilliger.
- Je kan daadkrachtig optreden bij de sturing van medewerkers.
- Innovatie schrikt je niet af.

Vaardigheden:
- Je hebt heel wat communicatieve vaardigheden, zowel geschreven als gesproken.
- Je kan vlot overleggen en onderhandelen en bent een stevige gesprekspartner voor het directieteam.
- Je kan medewerkers coachen tot een grotere professionaliteit.
- Je bent sterk in de realisatie van projecten (in overleg met anderen) en kan sturen op deadlines.
- Je hebt inzicht in de opmaak van een begroting.

Wij bieden
• Een salaris volgens barema B1a van PC 329 (socioculturele sector)
• Een job in een jonge, dynamische, waardengedreven organisatie met een maatschappelijke meerwaarde
• Sporadisch avond- en weekendwerk horen bij de job.
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques (t.w.v. € 4 per dag), groepsverzekering
• Fietsvergoeding en volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer
• Veel mogelijkheden om vorming te volgen
• Onmiddellijke indiensttreding

Sollicitaties
We verwachten je cv en motivatiebrief voor 01/07/2018 op Kaat.DeSmet@chiro.be. We organiseren daarna een mondelinge en/of een schriftelijke proef en een externe screening.
Voor inlichtingen over de functie of over de procedure neem je contact op met Kaat De Smet (03-231 07 95 of Kaat.DeSmet@chiro.be).

De Groep Chiro streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving. Tijdens selectieprocedures letten wij erop iedereen dezelfde kansen te bieden. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan geslacht, gender, etnische afkomst, handicap of nationaliteit.

Je cv en brief of mail worden mogelijk vijf jaar bijgehouden door de personeelsdienst in functie van een werfreserve. De selectiecommissie krijgt inzage voor de duur van de aanwervingsprocedure. Daarna hebben enkel de personeelsdienst en de directie nog toegang. Met vragen over die bewaartermijn of je privacy kun je terecht bij Bart Boone (privacy@chiro.be).

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij Kaat.DeSmet@chiro.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
nationaal Chirosecretariaat
Kipdorp 30
2000  Antwerpen