Diensthoofd Noordwerking (vrijwilligerswerk, onderwijs, fondsenwerving) – M/V/X voltijds contract van onbepaalde duur

Of je je nu laat aanspreken met chef, diensthoofd, of gewoon Samira of Kristof , dat maakt ons niet uit. Belangrijk is dat jij dé persoon bent die onze Dienst Noord kan leiden, motiveren en coachen.
De Dienst Noord bij Broederlijk Delen, dat zijn 3 gedreven teams die fondsen werven, talloze vrijwilligersgroepen ondersteunen, een stevige scholenwerking uitbouwen, leerkrachten in beweging krijgen met methodieken en lesmateriaal, én ook jonge mensen weten aan te spreken met op maat uitgewerkte initiatieven. Tel daarbij een eigen secretariaat en een groep vrijwilligers, zowel in Brussel als in het Zuiden, en je krijgt een hoop mensen die reikhalzend uitkijken naar een nieuw opperhoofd.
Broederlijk Delen is een organisatie met vele jaren traditie, maar met de voeten stevig in het heden en een blik naar de toekomst. Onze ideale kandidaat kan zich vinden in deze traditie, maar heeft ook een eigen kijk op de vertaling ervan naar een hedendaagse context.
De Dienst Noord is geen eiland, maar werkt in wisselwerking met de Zuiddienst en de beleidsdiensten aan het "Broederlijk Delen voor de toekomst". Als diensthoofd maak je deel uit van het directieteam en rapporteer je rechtstreeks aan de directeur.
Ben jij de kandidaat die samen met de andere directieleden de sporen voor een toekomstgerichte en vernieuwende organisatie wil trekken? Dan zoeken wij jou!

Taakomschrijving

 • Je staat in voor het beleid en de goede werking van de dienst Noord en de coaching van de verschillende teams.
 • Je zorgt voor een goede wisselwerking tussen jouw teams, de beleidsteams (o.a. het team politiek en communicatie) en de Dienst Internationale Programma's
 • Je ontwikkelt (samen met het team 'vrijwilligerswerking' en het 'team onderwijs en jongeren') strategieën ter versterking en bevordering van het bewegingswerk in Vlaanderen.
 • Je ontwikkelt (samen met het team fondsenwerving) de fondsenwervingsstrategie van Broederlijk Delen.
 • Samen met de communicatieverantwoordelijke ontwikkel je een campagnebeleid en ben je de eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse vastencampagne. Je organiseert het dienstoverschrijdend campagne-overleg.
 • Je stuurt een ploeg van een 20-tal medewerkers aan. Je zet in op coaching en begeleiding van jouw medewerkers en organiseert en modereert dienstvergaderingen.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de realisatie van de subsidiedossiers voor het Noordwerk van Broederlijk Delen.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie, bouwt relaties binnen de sector uit en neemt deel aan beleidsdialogen met de overheid.
 • Samen met de andere leden van het directieteam bepaal je mee het beleid van de organisatie.

Profiel

 • Je hebt inzicht in de Noord-Zuidproblematiek en identificeert je met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen. Broederlijk Delen heeft haar wortels in de christelijke traditie. We verwachten dat je je hier in kan herkennen.
 • Je bent een geboren netwerker die met verschillende stake holders kan omgaan (parochiale vrijwilligersgroepen, andere organisaties in de Noord Zuid sector, verantwoordelijken binnen de kerk (zoals vicarissen en vertegenwoordigers van de bisschoppenconferentie), verantwoordelijken van bewegingsorganisaties (bv.jeugdbewegingen) en het middenveld...)
 • Je hebt leidinggevende ervaring en kan terugvallen op managementcompetenties. Je kan mensen individueel, maar ook groepen en processen coachen en aansturen. Je hebt affiniteit met veranderingsmanagement.
 • Je beschikt over een Master diploma, bij voorkeur in menswetenschappen, communicatie- of marketing (of bouwde gelijkwaardigheid op door ervaring).
 • Je hebt kennis, affiniteit of ervaring met het bewegingswerk in Vlaanderen vanuit een professionele of persoonlijke context.
 • Je hebt kennis, affiniteit of ervaring met fondsenwerving in de non-profitsector. Je hebt de nodige commerciële feeling.
 • Je hebt een visie op vrijwilligerswerk, op het voeren van campagnes en kunt beleid ontwikkelen.
 • De realisatie van de jaarlijkse campagne, het uitwerken van subsidiedossiers enz. vraagt een voldoende 'hands on' attitude.
 • Je hebt een relevante werkervaring van verschillende jaren.
 • Je kan zowel in team werken, als het eigen werk op een efficiënte en zelfstandige manier organiseren.
 • Je bent een bruggenbouwer.
 • Je bent vlot in het Nederlands. Kennis van een andere taal is een pluspunt.
 • Je kan zonder problemen overweg met software zoals Word, Excel, PowerPoint.
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (mits compensatie)

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een boeiende en internationale werkomgeving
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de sociaal-culturele sector (PC 329.01)
 • Eventuele mogelijkheid tot thuiswerk
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk
 • Plaats van tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel Zuid.

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen ten laatste op 31 mei 2019 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs@broederlijkdelen.be.
Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Lieve Herijgers op het nummer 0479/90.93.81.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een praktische proef en interviews. De eindkandida(a)t(e) wordt gevraagd deel te nemen aan psychotechnische testen. Wij voorzien een zo snel mogelijke indiensttreding.

Wat is Broederlijk Delen ?
Samen met 130 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Rurale ontwikkeling, voedselsoevereiniteit en mensenrechten zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is. Meer info kan je vinden op: www.broederlijkdelen.be

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Huidevettersstraat 165
1000  Brussel