DIONYSOS : Case-Managers

DIONYSOS is een mobiel team ter begeleiding van kwetsbare ouderen met de wens om thuis te kunnen blijven wonen (in de 19 Brusselse gemeenten); ondersteuning en (her)mobilisatie van het netwerk rond de oudere, waar deze een centrale plaats wordt gegeven in het spreken over en uitwerken van zijn/haar levensproject, en/of begeleiding naar een andere levensproject (WZC, …)

Verschillende COD van 0,50 of 0,75 VTE worden voorgesteld met aanvang vanaf 1/09/2019.

Gezocht profiel : Interesse in de geestelijke gezondheid van ouderen ; Kennis van het ambulant en residentieel geriatrisch zorgnetwerk ; Tweetalig persoon NL-FR ; diploma (bachelor of master) met psycho-medisch-sociale orientatie ; beschikbaar op woensdagvoormiddag voor de teamvergadering

Missie : Tweedelijnswerk; Rol van case manager voor de oudere persoon ; Samenwerking met ambulante en residentiële structuren ; Organiseren en animeren van multidisciplinaire overlegvergaderingen met en rond de patiënt en zijn netwerk, opstellen van een zorgplan ;

CV en motivatie brief ten laatste voor 23/07/2019 sturen : jobs@rivagedenzaet.be  t.a.v. Nathalie Vrydagh

U zal eind juli gecontacteerd worden.  De gesprekken zullen plaatsvinden vanaf begin augustus 2019.

Vragen ? : 02 550 06 70 : Mazlum Kara (administratief directeur)

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@rivagedenzaet.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
  • 02 550 06 70
Werkgever
asbl rivage-den zaet vzw
Verenigingstraat 15
1000  Brussel