Directeur

HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen. HUURpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK’s functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. HUURpunt doet dit op een transparante en democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK’s. Daarnaast zorgt HUURpunt voor ondersteuning van de SVK’s op het vlak van vzw-wetgeving en werkgeversmaterie.

Sinds kort heeft de Vlaamse Regering beslist om de taakstelling van HUURpunt uit te breiden, om de SVK’s verder te ondersteunen in hun werking en het verruimen van het aanbod. De Vlaamse Regering zal HUURpunt voor deze nieuwe taken subsidiëren.  Om de huidige taken en nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren wordt de huidige personeelsequipe uitgebreid met een administratief medewerker, 2 stafmedewerkers en een directeur.

Functieomschrijving

De directeur begeleidt en stemt de doelstellingen en visie van HUURpunt op een efficiënte manier af op elkaar. Hij/zij bewaakt de strategische keuzes die HUURpunt maakt.. De directeur is de spil van de organisatie en wordt op inhoudelijk vlak bijgestaan door de senior-expert. De directeur staat in voor de coherente werking van de organisatie, op financieel, programmatorisch, inhoudelijk, bestuurlijk en administratief vlak. Hij/zij heeft de algemene leiding van de organisatie, dit binnen de richtlijnen bepaald door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Jouw verantwoordelijkheden:

 •         Je hebt de dagelijkse leiding en bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk, financiële, personeels- en communicatiebeleid
 •         Je werkt een toekomstgerichte visie op de werking uit en zorgt voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de doelstellingen, binnen het strategisch en financieel kader.
 •         Je werkt in functie daarvan samen met de SVK’s en andere organisaties, en bouwt partnerschappen in het werkveld uit.
 •         Je bent woordvoerder en ambassadeur van HUURpunt.
 •         Je communiceert over de werking aan de leden en externe partners via rapporten en jaarverslagen.
 •         Je rapporteert aan het Dagelijks bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergdering.
 •         Klantgerichtheid
 •         Visie
 •         Eigenaarschap
 •         Zelfstandigheid
 •         Samenwerken
 •         Je ontwikkelt een langetermijnvisie omtrent vorming ifv een continu veranderende omgeving en maakt deze concreet in doelstellingen en acties. (Strategisch handelen)
 •         Je coördineert, plant en stemt de taken en medewerkers op elkaar af, met het oog op een soepel verloop van de werking en de realisatie van de doelstellingen. (Coördineren)
 •         Je stimuleert en motiveert de medewerkers tot persoonlijke ontwikkeling. (Coachen)
 •         Je gaat vanuit verschillende belangen relaties aan, onderhoudt deze en wendt deze aan om de doelstellingen te realiseren. (Netwerken)
 •         Je gaat actief op zoek naar en ontwikkelt van nieuwe producten, diensten, markten en strategieën. (Innoveren)
 •         Je hebt kennis van en inzicht in het Vlaamse en federale politieke systeem en de besluitvorming.
 •         Je bent vertrouwd met de regelgeving rond (sociaal) huren
 •         Je hebt een goede kennis van Windows en MS Office-toepassingen
 •         Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring
 •         Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een leidinggevende functie
 •         Ervaring met/in de sector is een pluspunt.

Jouw profiel

Kerncompetenties

Onderstaande kerncompetenties vormen de referentie voor het gedrag dat van elke medewerker in onze organisatie wordt verwacht.

Functiespecifieke competenties

Andere

Aanbod:

Een voltijds contract van onbepaalde duur, een verloning volgens barema L1 (PC329.01) in een flexibele werkregeling op een aangename, nieuwe werkplek met toffe collega’s.

Ben je geïnteresseerd?

Sollicitatie met cv en motivatiebrief stuur je ten laatste op 2 mei 2019 per e-mail aan info@huurpunt.be. Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je eveneens terecht op info@huurpunt.be.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: PC 329.01 L1
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij info@huurpunt.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
HUURpunt
Paviljoenstraat 9
1030  Brussel