directeur

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid werkt aan een geestelijk gezond Vlaanderen. Waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Waar iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan onze samenleving. Waar een dagelijkse portie stress ons niet uit balans brengt. Omdat we vinden dat een goede geestelijke gezondheid een noodzakelijke voorwaarde is voor een kwaliteitsvol leven. En dat iedereen daar recht op heeft.

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid wil psychische problemen voorkomen en mensen die ermee te maken krijgen, ondersteunen. Door correcte en begrijpelijke informatie te verstrekken over geestelijke aandoeningen. Door patiënten samen te brengen met hulpverleners. Door innoverende projecten op te starten die de zorg verbeteren. Door geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij een groot publiek. Zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid opnieuw in zichzelf gaan geloven en de kracht vinden om terug te krabbelen.

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid zoekt een directeur die:

- Eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele organisatie, en dus instaat voor de ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke, financiële, personeels-, kwaliteits- en communicatiebeleid;

- Een goede samenwerking uitbouwt met de bestuursorganen (algemene vergadering, raad van bestuur) en belangrijke stakeholders;

- Inspirerend en coachend leiding geeft aan een team van ongeveer 20 stafmedewerkers en ondersteunende medewerkers. De directeur wordt bijgestaan voor de inhoudelijk expertise door de  projectleiders in de organisatie;

- Stevig inzet op organisatieontwikkeling en vanuit een toekomstgerichte visie werkt aan een coherente organisatie waar medewerkers met bezieling werken;

- Een sterke visie presenteert op geestelijke gezondheid en op de rol van een steunpunt dat aan meerdere sectoren ondersteuning biedt op inhoudelijk en methodisch vlak;

- Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid op de kaart zet in Vlaanderen en samenwerkt met de praktijk, met onderzoek en opleiding, met andere organisaties en sectoren, met overheden en met de bredere samenleving, het juiste evenwicht bewaakt tussen de verwachtingen van de diverse actoren in het werkveld en de subsidiërende overheid enerzijds en de eigen opdracht van de organisatie anderzijds. Daarbij horen o.m. sterke communicatieve en verbindende vaardigheden om stakeholders bij de organisatie te betrekken en het standpunt van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid uit te dragen.

Kandidaten voor deze functie hebben interesse in de diverse werkvelden waarin de nieuwe organisatie actief is, aantoonbare ervaring in één of meer van deze werkvelden en ervaring met het dragen van eindverantwoordelijkheid voor zowel het inhoudelijk als zakelijk beleid van een non-profitorganisatie met een omzet van 1,3 miljoen euro. De kandidaat illustreert in zijn sollicitatie de ervaringen en competenties die bij dit profiel horen, zowel wat betreft betrokkenheid bij, visie op, kennis van en inzicht in de betrokken sectoren, hun praktijken en beleidsvoering als wat betreft leiderschap in z’n vele dimensies.

Aanbod

- Voltijds contract van onbepaalde duur

-  Sectorconforme verloning rekening houdende met relevante ervaring

- Een uitdagende en gevarieerde job in een kwaliteitsgerichte         organisatie die zich op de kaart wil zetten

- Het Steunpunt GG bevindt zich in de Tenderstraat 14 in Gent, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 5 juni 2019 via mail aan voorzitter@steunpuntgg.be  t.a.v. Jan Delvaux.  

De selectiegesprekken zijn gepland op 11 juni 2019.

Voor meer informatie rond de vacature, kan u terecht bij Jan Delvaux (voorzitter a.i. Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw), 0493/088669, voorzitter@steunpuntgg.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: sectorconforme verloning
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij voorzitter@steunpuntgg.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Steunpunt Geestelijke Gezondheid vzw
Tenderstraat 14
9000  Gent