Directeur/directrice vzw Amazone

Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid, een vzw die vrouwenverenigingen en groepen ondersteunt die werken aan gelijkheid van vrouwen en mannen.

Amazone is een ontmoetingscentrum, congrescentrum en informatiecentrum. In het Amazonehuis zijn een twintigtal vrouwenverenigingen gehuisvest, waarvoor we de infrastructuur voorzien. Ons restaurant is een sociaal tewerkstellingsproject en in ons documentatiecentrum vind je een uitgebreide digitale collectie van documenten en actualiteit over het gelijke kansenbeleid V/M.

De directrice/directeur staat autonoom in voor de algemene leiding van het centrum en voor de ontwikkeling, opvolging en realisatie van een visie en strategie voor de werking en de verdere ontwikkeling van Amazone als ondersteuningsstructuur voor de vrouwenorganisaties.

Functieomschrijving:

-          ontwikkelen van een strategische planning en het werven van de nodige subsidies en andere financieringen voor de realisatie van de statutaire opdrachten van het centrum, in het bijzonder de opdracht van Amazone als ontmoeting- en congrescentrum;

-          voorbereiden, uitvoeren en bewaken van het zakelijke en financiële beleid van de vzw om met de beschikbare middelen een efficiënte uitvoering van meerjaren- en werkplannen te realiseren, in samenwerking met de boekhouding;

-          ontwikkelen en onderhouden van een effectieve communicatie en netwerking met interne en externe klanten en stakeholders – op regionaal, federaal en internationaal niveau -  met het oog op synergie en samenwerking in functie van de doelstellingen;

-          Leiding geven aan een vijftiental medewerkers en opvolgen van het personeelsbeleid  in samenwerking met de personeelsverantwoordelijke.

-          ontwikkelen en leiden van specifieke projecten en initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Amazone als ontmoeting- en congrescentrum samen met externe partners ;

-          het opstellen, uitvoeren en bewaken van de interne processen en procedures inclusief de kwaliteitszorg;

Voor deze gevarieerde functie zoeken wij een tweetalige kandidaat (NL/FR) met een universitair diploma of een gelijkwaardige ervaring. Kennis van de vrouwenbeweging, in het bijzonder de vrouwenbeweging in België, en van de institutionele context op het gebied van gelijkheid V/M zijn pluspunten.

Wij zoeken een directrice/directeur met managementervaring, organisatietalent, financiële en HRM kennis. De kandidaat getuigt van respect voor diversiteit, is ondernemend en klantgericht, heeft commerciële voeling en is vlot in de omgang, efficiënt en flexibel. Zij/hij is goed in het pragmatisch oplossen van problemen en kan zowel mondeling als schriftelijk vlot en correct communiceren.

Een ervaring in de horeca is een plus.

Amazone biedt een contract voor onbepaalde duur en een flexibel uurrooster in een boeiende werkomgeving. Voor onmiddellijke indiensttreding.

Sollicitatiebrief met motivatie en CV sturen naar HR@amazone.be

Amazone vzw

Middaglijnstraat 10 – 1210 Brussel
Tel 02 229 38 00 - www.amazone.be

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: 4400
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij HR@amazone.be
    met referentie Directeur/directrice vzw Amazone
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw Amazone
Middaglijnstraat 10
1210  Sint Joost