Directeur Fundraising (M/V)

DUO for a JOB is een start-up met een sociaal doel, opgericht in november 2012. DUO for a JOB organiseert mentoring (coaching) tussen generaties en culturen. Het stelt jongeren met een migratie achtergrond in contact met professionelen van 50 jaar of ouder die hen advies en steun bieden in hun zoektocht naar werk. 

​DUO for a JOB streeft naar een vermindering van de ongelijkheden bij de toegang tot de arbeidsmarkt van jongeren met een migratie achtergrond. De VZW wil ouderen waarderen, diversiteit aanmoedigen evenals de interacties tussen generaties. En tot slot, wil Duo for a Job xenofobie bestrijden door sociale cohesie en solidariteit te bevorderen.

De organisatie is in Brussel, Luik, Antwerpen, Gent en Parijs actief en heeft de wil zich verder te ontwikkelen in andere Europese landen. DUO for a JOB telt nu 47 weddetrekkende medewerkers, 950 mentoren en 150 vrijwilligers. Sinds het begin van het ontwerp zijn er meer dan 2.500 duos gemaakt en begeleid. 

Voor bijkomende info: www.duoforajob.be of www.facebook.com/duoforajob

Functieprofiel – Voltijds Contract van onbepaalde duur

In nauwe samenwerking met de twee mede-oprichters van de vereniging en met de verschillende afdelingen, is de rol van de Fundraising Directeur/directrice het ontwikkelen en leiden van de fondsenwervende activiteiten van de organisatie. Goede commerciële, strategische en managementmogelijkheden zijn dus nodig.

1.    Strategie et planning :

- De ontwikkeling en implementatie van strategieën op korte, middellange en lange termijn leiden om de doelstellingen van fondsenwerving te bereiken.

- Nieuwe bronnen van mogelijke inkomsten identificeren en strategieën ontwikkelen om toegang te krijgen tot die fondsen.

- Als lid van het managementteam bijdragen aan de organisatieontwikkeling. 

2.    Fondsenwerving :

- Ondersteuning van actieve fondsenwervende teamleden (filiaaldirecteuren, enz.), om omzetdoelen voor fondsenwerving te halen.

- Identificatie, uitnodiging en monitoring van nieuwe financiële partners: mecenaat, stichtingen, overheden, bedrijven, kleine en middelgrote schenkers, enz.

- De Grant Manager steunen bij het opstellen en opvolgen van projectoproepen.

- Ontwikkeling ten gevolge van kleine en middelgrote schenkingen in de begroting.

- Ontwikkeling en opvolging van het netwerk van zakelijke partners.

- Implementatie van hulpmiddelen en toezicht van de reporting.

- Zorgen voor de samenhang en continuïteit van de fondsenwervingsstrategie en de beste praktijken van DUO for a JOB in de landen waar de organisatie aanwezig is.

- Ontwikkeling en verbetering van de « donor ervaring ».

3.    Teambeheer

Teambeheer uitsluitend gewijd aan fondsenwerving (momenteel een Grant Manager en verschillende vrijwilligers), inclusief de definitie van individuele doelen en werkplannen; prestatiebeheer en persoonlijke ontwikkelingsprogramma's in werking stellen. 

Gezien de snelle evolutie van het ontwerp en zijn organisatiestructuur, is een grote flexibiliteit vereist, nu de verantwoordelijkheden zich met de vereniging zullen ontwikkelen.

Profiel van de kandidaat

- Ware inzet bij de sociale opdracht en de strategie van de organisatie, grote motivatie en interesse om te investeren in het sociale veld van de vluchtelingen en van de socio-professionele integratie.

- Een beroepservaring van minstens 7 jaar wordt vereist, waaronder minstens 3 jaar in gelijkaardige functies, die een onmiddellijke band hebben met een verhoging van de inkomsten van de organisatie.

- Grondige kennis van het Frans en het Engels ; de kennis van het Nederlands is een pluspunt.

- Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, diplomatie en overtuigingskracht.

- Omgang met donoren bekwaam aan te gaan, beheren en ontwikkelen.

- Vaardigheid in teambeheer.

- Creatieve en vernieuwende aanpak.

- Strategische, analytische en rapportagevaardigheden.

Hetgeen DUO for a JOB je biedt

- Je integreert een team dat aan een innovatief project met hoge groei werkt, met vele uitdagingen.

- Veldwerk, in contact met vele actoren: donatoren, vrijwilligers, jongeren met een migratie achtergrond, verenigingen, ondernemingen, openbare instellingen, stichtingen, enz. …

- Onafhankelijkheid, autonomie en besluitvorming.

- Sympatieke afterworks :-)

Voorwaarden 

- Contract Onbepaalde Duur, voltijds.

- Je bent gevestigd in Brussel (Elsene), met verplaatsingen in Europa

- Startdatum : ASAP

Belangstelling?

Om te solliciteren, stuur je CV en een motivatiebrief naar recruitment@duoforajob.be met de melding « Dir Fundraising 2020 ». Gelieve in je mail ook aan te geven via welk kanaal (website, kennissen, sociale media enz.) je deze vacature hebt gevonden.

Voor elke bijkomende inlichting: www.duoforajob.org

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij recruitment@duoforajob.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
DUO for a JOB
Stassart 48
1050  Ixelles


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.