DIRECTEUR TIENERSCHOOL ANDERLECHT EN SCHAARBEEK

De vzw Sint-Goedele Brussel bestuurt 16 basisscholen, 4 secundaire scholen, 2 tienerscholen en een centrum voor volwassenenonderwijs en is organisator o.a. van 10  kinderdagverblijven en een initiatief voor buitenschoolse opvang.

vzw SINT-GOEDELE BRUSSEL zoekt DIRECTEUR voor de Tienerschool Anderlecht en Schaarbeek

Heb je zin om deel uit te maken van het Directieteam en leerkrachten te begeleiden om leerlingen in een optimale en stimulerende omgeving maximale ontplooiingskansen te bieden?

Ben je gefascineerd door innovatieve projecten in het onderwijs? Heb je een hart voor tieners en ben je bereid om de leerlijnen van de tienerschool mee vorm te geven?

FUNCTIE

Je stuurt en begeleidt het schoolteam waardoor de leerlingen van onze tienerschool optimale groei- en ontwikkelingskansen krijgen; Je bent de bezieler van het schoolteam. Je geeft gestalte aan het opvoedingsproject en je bewaakt de koers zoals beschreven in de blauwdruk. Je zorgt voor een ondersteunend netwerk door formele en informele overlegmomenten te creëren. Je hebt veel aandacht voor het groepsproces binnen het schoolteam; Je bezorgt de leerlijnen aan de leerkrachten en neemt initiatieven om de uitwerking  van thema’s op een gestructureerde manier mogelijk te maken; Je volgt de kwaliteit van het aangeboden onderwijs en de ontwikkeling van initiatieven ter bevordering ervan; Je implementeert onderwijsinnovatie; Je organiseert de supervisie op MDO en klassenraden en volgt de ontwikkeling van (zorg)leerlingen op; In de geest van het opvoedingsproject van de vzw Sint-Goedele Brussel draag je mee zorg voor een brede persoonlijkheidsvorming van het individuele kind. Je stimuleert de betrokkenheid van ouders door een open en rijke communicatie; Je fungeert als volwaardige teamspeler in de groep van directeuren van de vzw Sint-Goedele Brussel.

PROFIEL

De directeur:

Is christelijk geïnspireerd in levensvisie en levenshouding en is bereid  de schoolvisie mee gestalte te geven en verder mee uit te bouwen; Heeft leidinggevende capaciteiten, een brede maatschappelijke visie en een open en vooruitstrevende opvoedings- en onderwijsvisie; kan een team inspireren en de groepsdynamiek voeden en sturen; Getuigt van een sterke persoonlijkheid, is sociaal vaardig en luisterbereid, is een goede communicator en bemiddelaar; Kan collegiaal en constructief samenwerken, beschikt over de nodige agogische en vergadertechnische vaardigheden; Heeft zin voor organisatie, is kundig in financieel beheer en onderwijsadministratie; Beschikt over de nodige flexibiliteit en wil tijd en energie investeren, ook buiten de schooluren; Is stressbestendig en kan goed om met onverwachte situaties; Is bereid zijn deskundigheid te verhogen door zelfstudie en nascholing.

VEREISTEN

Je bent bereid de nodige opleidingen en vormingen te volgen; Je hebt kennis van de blauwdruk Tienerschool in Brussel (december 2015) (te bekomen via bartvanderoost@sint-goedele.be); Je bezit een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur (ten minste professionele bachelor + een bewijs van pedagogische bekwaamheid); Je hebt onderwijservaring.  Ervaring in leidinggeven en/of coördineren is een pluspunt.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Het opvoedingsproject en de functiebeschrijving van leidinggevende kan u op eenvoudig verzoek bekomen bij bartvanderoostl@sint-goedele.be.

KANDIDAATSTELLING

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de wettelijke voorwaarden dan kan u uw gemotiveerde kandidaatstelling en uw curriculum ten laatste op 8 mei 2019 indienen bij vzw Sint-Goedele Brussel, aan de voorzitter van de Inrichtende Macht, Verheydenstraat 39 te 1070 Anderlecht, pietvandermot@sint-goedele.be.

Indien uw kandidatuur door de inrichtende macht weerhouden wordt, zal u tijdig uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie.

De kandidaatstellingen en alle briefwisseling en gesprekken hieromtrent zullen met de nodige discretie behandeld worden.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij pietvandermot@sint-goedele.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
  • 025200572
Werkgever
Tienerschool Anderlecht en Schaarbeek
Verheydenstraat 39
1070  Anderlecht