Directeur Verblijf

OLO vzw is een pluralistische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Ons centrum heeft een waaier aan dienst en hulpverlening en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. We zijn hiervoor erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het Agentschap Jongerenwelzijn, het Agentschap Onderwijsdiensten en Kind en Gezin. Samen, met meer dan 600 medewerkers, komen wij op jaarbasis tegemoet aan ruim 2000 cliënten.

Voor onze afdeling verblijf zoeken wij een ervaren, gedreven directeur die vanuit een sterk onderbouwde inhoudelijke visie zijn functie uitoefent.

De afdeling voorziet verschillende vormen van verblijf, al dan niet met permanente ondersteuning en met wisselende intensiteit van begeleidingen. Enerzijds beschikken we over een MFC met 15 leefgroepen voor kinderen en jongeren, en anderzijds over verschillende woonsten voor volwassen cliënten.

Kernopdracht

 •     Als directeur verblijf ben je eindverantwoordelijke voor de werking van je diensten op zorginhoudelijk vlak.
 •     Vanuit dienend leiderschap geef je leiding aan je afdeling. Je voert een motiverend personeelsbeleid.
 •     Je zet sterk in op interne communicatie.
 •     Je onderhoudt contacten met relevante externe partners.
 •     Als lid van een ervaren directiecomité ontwikkel je mee de strategische visie van de organisatie. Je draagt deze visie uit en werkt mee aan het opstellen en bijsturen van meerjaren-doelstellingen.
 •     Je volgt relevante maatschappelijke ontwikkelingen op.
 •     Je hebt een motiverende leiderschapsstijl en bent een teamspeler met visie en overtuigingskracht. 
 •     Je bent een voorbeeld qua betrokkenheid, geeft steeds het beste van jezelf en je haalt – krachtgericht – ook het beste uit je medewerkers.
 •     Je communiceert gepast en professioneel, zowel schriftelijk als mondeling.
 •     Je bent een bruggenbouwer.
 •     Je blijft soepel en doelgericht functioneren in onvoorspelbare situaties.
 •     Je bent betrouwbaar en integer.
 •     Je bent daadkrachtig en werkt efficiënt.
 •     Je hecht veel belang aan zelfreflectie en permanente professionele ontwikkeling.
 •     Een voltijds contract van onbepaalde duur
 •     Een uitdagende functie, vol variatie en ruimte voor initiatief
 •     Een aangename en stimulerende leeromgeving
 •     Regelmatige supervisie en coaching door de algemeen directeur
 •     Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen.

Diploma

Master in een menswetenschappelijke richting.

Je bezit een stevig pakket aan leidinggevende ervaring (minstens 5 jaar).

Profiel

 •     Je hebt een motiverende leiderschapsstijl en bent een teamspeler met visie en overtuigingskracht. 
 •     Je bent een voorbeeld qua betrokkenheid, geeft steeds het beste van jezelf en je haalt – krachtgericht – ook het beste uit je medewerkers.
 •     Je communiceert gepast en professioneel, zowel schriftelijk als mondeling.
 •     Je bent een bruggenbouwer.
 •     Je blijft soepel en doelgericht functioneren in onvoorspelbare situaties.
 •     Je bent betrouwbaar en integer.
 •     Je bent daadkrachtig en werkt efficiënt.
 •     Je hecht veel belang aan zelfreflectie en permanente professionele ontwikkeling.

Aanbod

 •     Een voltijds contract van onbepaalde duur
 •     Een uitdagende functie, vol variatie en ruimte voor initiatief
 •     Een aangename en stimulerende leeromgeving
 •     Regelmatige supervisie en coaching door de algemeen directeur
 •     Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen.

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacature@olo.be
  met referentie 18108
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
OLO vzw
Miksebaan 264
2930  Brasschaat