Directeur voor de tweedehandsafdeling (m/v/x)

Voltijds contract (38 uur) van onbepaalde duur - Brussel

Oxfam is een van de belangrijkste ontwikkelingsorganisaties op het internationale terrein. In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering in meer dan negentig landen, en dit met een specifieke combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes. In België zijn dit de belangrijkste taken van Oxfam-Solidariteit. Samen met onze zusterorganisaties Oxfam-Magasins du monde en Oxfam-Wereldwinkels, die eerlijke handel promoten, vormen wij de Belgische tak van Oxfam.

In België is Oxfam-Solidariteit betrokken bij projecten voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Oxfam-Magasins du monde en Oxfam-Wereldwinkels verdedigen en beoefenen eerlijke handel door een breed scala aan producten aan te bieden. Allen voeren bewustwordingscampagnes uit voor burgers en politici.

Oxfam-Solidariteit heeft in België een vijftigtal tweedehandswinkels. De opbrengst daarvan gaat naar Oxfam-projecten wereldwijd. De winkels hebben ook een sociaal-economische, ecologische en een sensibiliserende functie. We communiceren er over bewustmakingscampagnes van Oxfam en sensibiliseren klanten over een economie die gebaseerd is op duurzaamheidsprincipes. In onze winkels verkopen we computers, boeken, kleding en brocante. Onze winkelteams bestaan meestal uit enthousiaste vrijwilligers.

Als directeur werk je mee aan de uitwerking van het strategisch plan van Oxfam-Solidariteit en waak je mee over het dagelijks beheer van de Tweedehandsafdeling. Je zorgt voor de operationele vertaling van deze strategie binnen de tweedehandsafdeling zodat Oxfam-Solidariteit zich in België verder kan ontwikkelen. Jouw afdeling bestaat uit ongeveer honderd medewerkers en een netwerk van zo'n 1.200 vrijwilligers.

Jouw functie :

Meewerken aan de ontwikkeling van de strategie en het beheer van Oxfam-Solidariteit
• Je werkt een strategie uit voor je afdeling;
• Je werkt mee aan de versterking van de algemene strategie van Oxfam-Solidariteit;
• Je neemt deel aan het begrotingsoverleg en de dagelijkse managementbeslissingen die daaraan verbonden zijn;
• Je neemt deel aan overleg over transversale onderwerpen binnen de organisatie en belangrijke projecten zoals het globaal HR-beleid, het kwaliteitsbeleid en de politieke positie die wij innemen bij gevoelige gebeurtenissen;
• Je draagt bij aan het werk van het directiecomité met alle informatie of specifieke expertise die gelinkt is aan jouw afdeling;
• Je vertegenwoordigt de afdeling binnen de overlegorganen, zoals de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Werking van de afdeling
• Je ontwikkelt en implementeert de operationele vertaling van de strategie van Oxfam binnen jouw afdeling;
• Je zorgt voor een optimale organisatie van je afdeling;
• Je werkt begrotingsramingen uit en legt die voor aan de bevoegde autoriteiten, je volgt de evolutie van het budget en keurt de uitgaven goed;
• Je zorgt ervoor dat regels en overeenkomsten worden nageleefd, onder andere op het vlak van kwaliteitsnormen en financiën;
• Je ontwikkelt of valideert de operationele procedures van de afdeling en zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn om de toepassing te verzekeren (controle, monitoring en zo meer).

Human Resources Management
• Je zorgt voor een goed informatiedoorstroming, zowel binnen als buiten het team, en voor een goede communicatie over de belangen en de strategie van Oxfam;
• Je superviseert, coördineert of faciliteert communicatieacties en opleidingen om binnen je team het gevoel van verbondenheid met de organisatie en de motivatie te versterken om de waarden van Oxfam uit te dragen;
• Je adviseert en ondersteunt jouw medewerkers waar nodig;
• Je organiseert verschillende gespreken, zoals functionerings- en evaluatiegesprekken, en zorgt voor de ontwikkeling van je directe medewerkers (ongeveer vijf personen);
• Je identificeert de personeelsbehoeften en neemt voor het managementteam deel aan wervingsprocedures.

Activiteiten van de afdeling
• Je ontwikkelt een strategie voor het inzamelen en distribueren van tweedehands producten, je evalueert de rentabiliteit van de locaties en je stelt de opening of sluiting van verkooppunten voor in overeenstemming met de doelstellingen van het departement;
• Je evalueert en beslist over de mogelijkheid om al dan niet bepaalde sectoren te ontwikkelen, bijvoorbeeld vintage, computer, boekhandel;
• Je organiseert het netwerk van inzamelpunten met partners of door containers op openbare plekken te plaatsen;
• Je brengt regelmatig verslag uit van de activiteiten van de afdeling, onder andere aan het toezichtscomité van de afdeling;
• Je voert onderhandelingen met belangrijke (institutionele) schenkers, eigenaren van gebouwen of je ondersteunt regionale of lokale verantwoordelijken bij het voeren van dergelijke onderhandelingen.

Netwerking
• Je neemt deel aan overlegorganen of -koepels van onze moeder-, zuster- en partnerorganisaties, zoals Oxfam International en Resource;
• Je bevordert de waarden en ideeën van Oxfam via het netwerk van winkels door synergieën te creëren met de directie van Public Engagement.

Jouw profiel :

• Je onderschrijft de visie en de missie van Oxfam-Solidariteit;
• Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring;
• Je hebt 5 à 10 jaar ervaring in een managementfunctie;
• Je beschikt over een aantoonbare kennis van marketing/commercieel management;
• Je hebt een goede kennis van logistiek, financiën en boekhouding;
• Je hebt affiniteit met de tweedehandssector in brede zin (computer, textiel, meubels) en de socio-culturele sector in het algemeen;
• Je bent tweetalig Nederlands-Frans en je hebt een goede kennis van het Engels;
• Je werkt zeer nauwgezet en resultaatgericht;
• Je onderschrijft het inclusieve leiderschapsmodel van Oxfam-Solidariteit.

Oxfam biedt jou :

• En voltijds contract (38 uur) van onbepaalde duur
• Plaats van tewerkstelling : Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel
• Maandelijks brutosalaris : min. 2.669,26 – max. 4.512,85 euro (voor 30 jaar nuttige ervaring), dertiende maand, maaltijdcheques, groepsverzekering en extralegaal verlof.
• Indiensttreding : zo snel mogelijk

Ben jij de persoon die we zoeken ?

Stuur je CV en motivatiebrief naar OBE.jobs@oxfam.org ten laatste op 3 maart 2019, met als referentie "Naam Voornaam - Directie 2H".

Voor Oxfam zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of geslacht.

Oxfam zet zich in voor de bescherming en bevordering van het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen en verwacht van alle medewerkers en vrijwilligers dat zij deze betrokkenheid delen via gedeelde waarden en een gedragscode (meer informatie: https://www.oxfam.org/en/explore/how-oxfam-fights-poverty).

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij OBE.Jobs@oxfam.org
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Oxfam Solidariteit
Vierwindenstraat 60
1080  Brussel