Docent opleidingsonderdelen met GGZ-expertise (2020-2021) - 0,52 VTE

Graduaatsopleidingen Welzijn Leuven, Sociale School Heverlee

Vacaturebericht opleidingsonderdelen met GGZ-expertise, academiejaar 2020-2021

‘Psychosociale hulpverlening’, ‘Psychische eerstelijnshulp’, ‘Beroepspraktijk’

(0,52 VTE – eventueel verdeeld over meerdere docenten)

De graduaatsopleidingen Welzijn Leuven op campus Sociale School (UCLL) bieden flexibel, praktijk- en persoonsgericht hoger beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. Voor diverse opleidingsonderdelen zoeken we gedreven docenten met een specifieke expertise en professionele ervaring in de sector geestelijke gezondheidszorg en in het herstelgericht werken.

Onze verwachtingen

-       Onze missie, onderwijsvisie en inzet voor democratisch onderwijs gaan jou ter harte (zie www.ucll.be en www.cvo-ssh.be).

-       Je beschikt over een relevant diploma hoger onderwijs.

-       Je hebt relevante beroepservaring in de sector geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.

-       Je bent vertrouwd met de filosofie en praktijk van herstelgericht werken.

-       Je hebt de competentie om mensen zowel individueel als in groep te begeleiden, zowel op school als via digitaal onderwijs op het leerplatform Toledo.

-       Ervaring in het volwassenen- en/of hoger onderwijs is een pluspunt.

-       Je bent beschikbaar op de lesdagen (9u15-16u10) die onder zijn aangegeven.

 

Docent ‘Psychosociale hulpverlening 1’, met expertise in de GGZ (20 % in 2020-2021)

-       Lesdagen reeks 1: maandagen 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11 en 30/11/2020. 

-       Lesdagen reeks 2: maandagen 22/3, 29/3, 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 31/5, 7/6 en 14/6/21.

-       Te realiseren leerdoelstellingen: de student heeft inzicht in de impact van de eigen communicatie op de samenwerking met cliënt, het team en de organisatie; kent de basisprincipes van herstel- en krachtgerichte communicatie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgerichte gespreksvoering en geweldloze communicatie; kan een persoonlijke professionele relatie uitbouwen; kan samen met de cliënt een plan opstellen en bijsturen; kan reflecteren op de eigen aanpak vanuit de waarden van herstel en ervaringsdeskundigheid; past de basisprincipes van suïcidepreventie toe.

Docent ‘Psychosociale hulpverlening 2: herstelgericht werken’, met expertise in de GGZ (10 % in 2020-2021)

-       Lesdagen: maandagen 7/12, 14/12/2020, 4/1, 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2 en 1/3/2021.

-       Te realiseren leerdoelstellingen: de student hanteert beroepsspecifieke spanningsvelden; past vanuit de rol als ervaringswerker concepten toe van herstel, empowerment, stigma, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid, kwartiermaken en herstelondersteunende zorg; ondersteunt individuen en groepen in hun herstelproces; stimuleert zelfregie en empowerment; betrekt cliënten bij ontwikkeltrajecten; levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van reguliere hulpverleners; levert een bijdrage aan destigmatiserende activiteiten.

 

Docent ‘Psychische eerstelijnshulp’, met expertise in het Maatschappelijk Werk (12 % 2020-2021)

-       Lesdagen reeks 1: donderdagen 17/12/2020, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1 en 4/2/2021.

-       Lesdagen reeks 2: donderdagen 11/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3 en zaterdag 27/3/2021.

-       Te realiseren leerdoelstellingen: de student kan omgaan met psychische kwetsbaarheid; ontwikkelt een attitude- en beeldvorming rond destigmatisering; herkent symptomen van (chronische) ziektebeelden en van acute crisis, m.i.v. suïcidesignalen; biedt eerste hulp bij psychische problemen en crisis; ontwikkelt herstelondersteunende basisattitudes; hanteert tools om de cliënt te ondersteunen in diens herstelproces; kent de rol en de functie van de maatschappelijk werker en/in de GGZ-sectoren.

 

Docent ‘Beroepspraktijk’, met expertise in de GGZ (10 % in 2020-2021)

-       Je biedt ondersteuning bij het onthaal van studenten (infodagen, instapgesprekken) en bij de organisatie van het werkplekleren.

-       Je begeleidt studenten online en op de campus tijdens hun werkplekleren.

-       Je participeert aan het vakoverleg Beroepspraktijk.

Wij bieden jou

-       Een tewerkstelling in hogeschool UCLL op campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee.

-       Een collegiale werksfeer in een dynamische onderwijssector.

-       Een deeltijdse tewerkstelling in een contractueel statuut of statuut gastprofessor. Interne kandidaten die als onderwijzend personeel in onze hogeschool tewerkgesteld zijn, kunnen hun statuut behouden.

-       Een verloning volgens onderwijsbarema 502 (master) of 316 (bachelor/gegradueerde) (http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris).

-       Een contract van bepaalde duur voor academiejaar 2020-2021 (van 1/9/2020 tem 31/8/2021 ) dat kan verlengd worden na een positieve evaluatie.

-       Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.

-       Deze functie kan voor benoeming in aanmerking komen op termijn volgens de geldende regels en procedures.

-       Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.

-       De selectie vindt plaats op basis van het sollicitatiedossier en een persoonlijk gesprek.

-       Meer info: bernadette.houdart@ucll.be.

Bezorg ons ten laatste op maandag 6 juli jouw motivatiebrief en cv via CVWarehouse. (https://www.ucll.be/over-ucll/werken-bij-ucll/vacatures)

Op vrijdag 10 juli zijn er selectiegesprekken.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: verloning volgens onderwijsbarema 502 (master) of 316 (bachelor/gegradueerde)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Geldenaaksebaan 335
3001  Leuven


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.