DOCTORAAT BINNEN PROJECT "EFFECTIVENESS OF ENDOMETRIAL CANCER TREATMENT (EFFECT)"

De Stichting Kankerregister, gevestigd in hartje Brussel, is een dynamische organisatie die instaat voor de verzameling, de kwaliteitscontrole, de verwerking en de analyse van de kankerregistratiegegevens. Reeds verscheidene jaren richten de medewerkers van de Stichting Kankerregister zich op verschillende onderzoeksactiviteiten. Een belangrijk domein betreft de descriptieve epidemiologie waarbij de incidentie, trends en prevalentie van kanker alsook de overleving na diagnose in kaart worden gebracht. De evaluatie van de kwaliteit van zorg d.m.v. indicatoren, maakt eveneens een belangrijk deel uit van ons onderzoekswerk. Naast de uitgebreide databank waarover het Kankerregister beschikt worden ook complementaire administratieve of klinische databanken gekoppeld en geconsulteerd om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In vele gevallen vinden de onderzoeksactiviteiten plaats in samenwerking met wetenschappelijke artsenverenigingen, het KCE, Sciensano, RIZIV, de Mutualiteiten, de Overheid, universiteiten etc. Als doctoraatsstudent zal u echter geaffilieerd zijn aan de KU Leuven en uw promotor is Professor Amant, staflid gynaecologie en verloskunde van het UZ Leuven. Fysiek zal u hoofdzakelijk op het Kankerregister in Brussel aanwezig zijn.
Project

Kanker van het baarmoederlichaam is de meest voorkomende gynaecologische kanker met jaarlijks ongeveer 1450 nieuwe diagnoses in België. Om inzichten te verkrijgen in de wijze waarop baarmoederkanker in België wordt behandeld en om meer uniformiteit na te streven in de behandelingen werd het project EFFECT (EFFectiveness of Endometrial Cancer Treatment) opgestart.  Naast de standaard patiënt- en tumorkarakteristieken worden voor EFFECT extra variabelen geregistreerd die betrekking hebben op de diagnostiek, neo-adjuvante behandelingen, heelkunde, lymfadenectomie, anatomopathologie, adjuvante behandelingen, ziektevrij interval en follow-up gegevens.

EFFECT is een initiatief van Het Antikankerfonds en de vertegenwoordigers van de Belgische gynaecologen (Groupement des Gynécologues Obstétriciens de Langue Française de Belgique – GGOLFB en de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie – VVOG) in samenwerking met de Stichting Kankerregister.

Het onderzoeksproject is getiteld ‘Evaluation of the quality of care of endometrial cancer in Belgium - EFFectiveness of Endometrial Cancer Treatment (EFFECT) project’, en wordt gefinancierd door Kom op tegen Kanker. Bedoeling van het project is om na te gaan of het meten van kwaliteit van zorg ook de algemene kwaliteit voor alle patiënten verbetert en of er een verschil is in uitkomst tussen ziekenhuizen die jaarlijks een groot aantal patiënten behandelen en ziekenhuizen met een kleiner aantal patiënten.

Profiel

Als doctoraatsstudent bent u geaffilieerd met de KUL/UZ Leuven en uw promotor is Professor Amant, staflid gynaecologie en verloskunde van het UZ Leuven. Uw co-promotor is Professor Hannelore Denys, kliniekhoofd medische oncologie van het UZ Gent. Gezien het onderwerp van het voorgestelde onderzoeksproject zal u werken onder begeleiding van zowel Professor Amant als Professor Denys, alsook de onderzoekers van het Kankerregister. Fysiek zal u hoofdzakelijk op het Kankerregister in Brussel aanwezig zijn. Op het Kankerregister komt u terecht in een onderzoeksteam van senior onderzoekers, statistici, arts-onderzoekers en data analisten.

De onderzoeksvragen die worden behandeld zijn uiteenlopend aangaande de kwaliteit van zorg voor endometriumkanker met als uitgangspunt de uitgebreide EFFECT databank waarover het Kankerregister beschikt. In het kader van dit onderzoeksproject zal u zich voornamelijk bezighouden met het verwerken van gegevens, het uitvoeren van analyses en het schrijven van rapporten en artikels.

U zal verantwoordelijk zijn voor de volgende aspecten van het vooropgestelde onderzoeksproject:

 • Methodologische uitwerking
 • Uitvoeren van data cleaning
 • Data-analyse (in SAS)
 • Statistische analyse van data
 • Heldere rapportering, nauwkeurige en beknopte synthese van methoden, analyses en resultaten.
 •  

Opleiding: 

Je beschikt over een masterdiploma in de (Bio)medische Wetenschappen, Paramedische Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Sociale Wetenschappen of Bio-Ingenieurswetenschappen met een voorkennis van (bio-) statistiek.

Competenties en Ervaring:

 • Je beschikt over de nodige softwarevaardigheden voor het beheer van gegevensbanken en de analyse van data zoals bijvoorbeeld SAS, R of S plus.
 • Je hebt kennis van MS Office.
 • Je bent bereid om een doctoraal proefschrift te schrijven op basis van het onderzoek.
 • Je bent georganiseerd, gestructureerd en nauwkeurig in het uitvoeren van taken. 
 • Kennis van oncologie, kankerregistratie, biostatistiek en epidemiologie vormen een meerwaarde.

Taalkennis

 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden Nederlands en Frans.
 • Goede en actieve kennis van wetenschappelijk Engels.
Aanbod

 Wij bieden:

 • Een contract van bepaalde duur (4 jaar), met de mogelijkheid tot het behalen van een doctoraat.
 • Een motiverende functie in een jong en dynamisch team met ruimte voor contact en initiatief.
 • Opleiding in het kader van deze functie.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Mevrouw Katia Emmerechts, Administratief Directeur Stichting Kankerregister, 02/2501010 of katia.emmerechts@kankerregister.org, of bij Prof. Dr. Frédéric Amant via Mevrouw Marie-Astrid van Hoorick 016/ 34 42 73 of mariexastrid.vanhoorick@uzleuven.be (secretariaat Prof. Amant).

Stuur je CV en motivatiebrief via e-mail naar Mevrouw Katia Emmerechts, Administratief Directeur Stichting Kankerregister, recruitment@kankerregister.org. 

Gelieve niet online te solliciteren via de KU Leuven online sollicitatietool.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: zie jobsite www.kuleuvencareers;be
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij recruitment@kankerregister.org
  met referentie BAP-2019-571
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Gynaecologische Oncologie
Herestraat 49
3000  Leuven